Hur kan man göra för att driva in en skuld?

Jag har en kredit ( gemensamma) , han slutar att betala del av kredit.

Anmelt honom hos kronofogden.

Detta är ett år som jag kämpar. Har alla bevis som behövs.

Nu han ställde mig för samma summa som han skulle betala .( är detta möjligt) ?

Jag har bestridit krav.

Och hände ingenting .

Hur kan ha anmäla mig utan bevis?

Efter ett år är jag trött men vill gå vidare.

Vad kan jag göra? Snälla

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Hur kan man få någon att fullgöra ett krav på betalning?

För att Kronofogdemyndigheten ska kunna hjälpa till med att driva in en skuld så krävs det en så kallad exekutionstitel. En sådan kan man få genom att väcka en fullgörelsetalan vid domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken). En fullgörelsetalan innebär att man för en talan om att rätten ska förpliktiga motparten att fullgöra något, vilket till exempel kan vara att betala en skuld. För att en fullgörelsetalan ska kunna väckas så krävs det dock att tiden för fullgörelse redan har inträtt eller kommer att inträda under processens gång. Med andra ord måste skulden ha förfallit till betalning senast under processen. Skulle så inte vara fallet kan man istället väcka en fastställelsetalan, vilken fastställer ett rättsförhållande (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Skillnaden är att domstolen då endast kommer att ta ställning till huruvida det finns ett avtal mellan er och om ni således är gemensamt betalningsskyldiga för skulden. Fördelen med en fastställelsetalan är att den kan läggas till grund för en senare dom om fullgörelse när skulden väl har förfallit till betalning.

Det finns även en möjlighet att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, som också möjliggör för verkställighet. Jag tolkar frågan som att du redan har gjort detta, men att din motpart har bestridit kraven. På samma sätt har din motpart ansökt om betalningsföreläggande för dig, vilket du har bestridit. Kronofogdemyndigheten gör ingen materiell prövning av omständigheterna som ligger till grund för ett betalningsföreläggande, och det är därför möjligt att ansöka om utan egentliga bevis. Genom att bestrida så visade du att omständigheterna är omtvistade, och om din motpart då vill ta det vidare så måste denne väcka talan vid en domstol. För att vinna framgång med sin talan vid domstol krävs dock bevisning, vilket gör att man inte kan få igenom ett ogrundat betalningsanspråk.

Sammanfattning

För att kunna få hjälp med att driva in skulden en gång för alla så är mitt råd till dig att du vänder dig till domstolen och väcker en fullgörelsetalan. Om en sådan talan bifalls (det vill säga att domstolen dömer till förmån för dig) så får du en exekutionstitel och kan ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig måndag (22/3) klockan 09.00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo