Får man kasta andras egendom?

FRÅGA
Fd sambo flyttade i mellandagarna men lämnade kvar det mesta av sitt bohag. Jag har varit på henne ett flertal gånger utan någon större framgång. Hon har meddelat mej att hon har 3 månader på sig att hämta sina saker enligt lagen och kommer att ha hämta alla sina saker innan 1/4-21. Om hon inte har hämtat sina saker innan den 1/4 kan jag då räkna med att jag kan kasta det som är kvar utan att jag får problem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först är det viktigt att konstatera att om ni har avtalat om något, t.ex. om ni kommer överens att om ägaren av egendomen inte kommer och hämtar egendomen så får du rätten att kasta egendomen är det okej. I Sverige råder det avtalsfrihet vilket leder till att det hade varit acceptabelt. Dock framkommer det inte riktigt i omständigheterna att detta är fallet.

Om ni inte har avtalat om att du får kasta hennes egendom så kan det leda till att du begår en brottslig gärning om du bestämmer dig för att göra det utan ägaren tillåtelse. Brott som aktualiseras är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) alternativt egenmäktig förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Således kan du få problem om du kastar hennes egendom.

Lösningen är att begära handräckning hos Kronofogden. Mer information om det hittar du här.

Slutsats

Kasta inte egendom som inte tillhör dig och gör en ansökan om handräckning hos kronofogden.

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor och funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (529)
2021-10-26 Ofullständig fråga
2021-10-25 Utmätning - Vad och hur mycket kan tas i mät?
2021-10-20 Hjälp med att driva in en skuld
2021-09-30 Utmätning av egendom för sambons räkning

Alla besvarade frågor (96614)