Kan överskott på skattekonto utmätas trots att inkomst saknas?

FRÅGA
Sonen fick brev från kronofogden, får tillbaka på skatt nu,betalat för mycket skatt förut. Han har 0 inkomst ,kan kronofogden ändå ta dom 2400 han skulle få från skattemyndighetenMvh mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är ja. Om din son har skulder hos Kronofogdemyndigheten kommer Skatteverket att informera Kronofogdemyndigheten om att ett överskott har uppkommit på din sons skattekonto (18 kap. 4–5 §§ skatteförfarandeförordningen). Detta överskott på 2400 kr tas då om hand av Kronofogdemyndigheten för din sons skulder (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Din son kommer därefter att få ett beslut om avräkning eller utmätning. Det spelar tyvärr ingen roll att din son inte har någon inkomst eftersom överskottet på skattekontot inte kan utgöra s.k. beneficieegendom. Det vill säga sådan egendom som din son har rätt att behålla för sin försörjning den närmaste tiden (5 kap. 1 § utsökningsbalken). Pengarna är med andra ord inte skyddade från utmätning eller avräkning trots att han saknar inkomst.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (527)
2021-10-20 Hjälp med att driva in en skuld
2021-09-30 Utmätning av egendom för sambons räkning
2021-09-30 Kan kronofogden utmäta en bil?
2021-09-08 Rikta ett betalningsföreläggande mot samtliga gäldenärer?

Alla besvarade frågor (96471)