Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

hej min fråga lyder en person har en skuld till mig på en ganska så stor summa vi har inget kontrakt endast muntligt avtal men jag har flera vittnen till detta muntliga avtal så det jag undrar är kan ja driva in pengarna på ett lagligt sätt via kronofogden?. eller hur ska jag gå till väga? vill inte att mina pengar brinner inne och personen har betalat innan men summorna minskade som han betalade och sen slutade han göra det helt och skyller på att han inte har några pengar alls men månad efter månad går och ja vill ha mina pengar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du som borgenär (part som lånat ut pengar) inte får betalt inom rätt tid kan du vända dig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Du kan också vända dig till tingsrätten och få ett exekutionstitel som kronofogden sedan kan verkställa. Du kan inte "ta lagen i egna händer", utan du måste alltså använda dig av något av dessa forum som existerar.

Ansökan om betalningsföreläggande

Eftersom fordran (pengarna du har lånat till personen) i ditt fall är ostridig (det råder ingen tvist om fordrans existens eller belopp) och gäldenären (personen som lånat pengar av dig) saknar betalningsförmåga är det mest lämpligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM). (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]). Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats.

Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.

Vad händer efter du har ansökt?

KFM kommer att delge svaranden (gäldenären) din ansökan med ett föreläggande om att hen ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det.

Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten om du vill det (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor om det handlar om ett större betalningskrav. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Eftersom du har endast ett muntligt avtal kan detta bli problematiskt ur ett bevishänseende, dock kan muntliga avtal såklart också bevisas, exempelvis genom vittnen. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”