Måste jag ha två provanställningar?

2020-10-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Behöver veta hur detta med provanställning fungerar. Jobbar inom ett företag och började med provanställning. Provanställning går ut 1/12-2020.Men förra veckan skrev jag på papper för tjänst på 75% tillsvidare. Som gäller från 1/6-2020. Men som ringde dem igår och undrade om jag är intresserad av en heltidstjänst, då sa jag såklart ja!Men då sa dem att jag behöver ha provanställning igen? Är detta något jag kan strida emot eller måste det vara så.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning är en tidsbegränsad provanställning och får som längst vara i sex månader. Om provanställningen skulle vara mer än sex månader övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Som utgångspunkt får alltså inte en provanställning förlängas eller upprepas. Ett upprepande av provanställningen skulle kunna vara okej under speciella omständigheter. Om provanställningarna skulle avse helt olika arbete fast hos samma arbetsgivare skulle det kunna vara okej om den andra provanställningen ställer helt andra krav på dig som arbetstagare. Annars är det som utgångspunkt inte okej att ha två provanställningar för samma arbetstagare och för samma arbete. Det ovanstående som lagen föreskriver är möjligt för arbetsgivaren att göra avsteg från i kollektivavtal (2 § LAS). Om kollektivavtalet har andra bestämmelser angående provanställning ska de gälla framför det som lagen ställer upp. Mitt råd är därför att du kontrollerar om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och i så fall vad det stadgar gällande provanställningar. Du kan även kontakta facket du är medlem i för att få hjälp och vägledning i din fråga. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en arbetstagare ändra en tillsvidare anställning till timanställning utan samtycke?

2020-10-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, Min dotter har ett skriftligt anställningsavtal 100 % med tillsvidareanställning from feb 2020. Arbetsgivare säger att han ska göra om hennes anställningsform till timanställning mot hennes vilja. Arbetsgivaren har inte kollektivavtal. Kan arbetsgivaren göra så?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör en ändring av anställningsform vilket innebär att tillämplig lag i detta fall är Lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetsgivare kan inte ändra en tillsvidareanställning till en timanställning utan en arbetstagarens samtycke. När en arbetsgivare har för avsikt att ändra en anställning ska detta ses som en uppsägning/avskedande med erbjudande om ny anställning. Viktigt att beakta är även att om ingen uppsägningsgrund föreligger har inte arbetsgivaren rätt att frånta en anställning från arbetstagaren, se 4 § LAS. Din dotter har alltså rätt att motsätta sig arbetsgivarens anspråk angående ändringen av anställningsform. Hon har även rätt att få veta orsaken till en uppsägningen från en tillsvidareanställning vilket stödjs av 9 § LAS. Om din dotter är medlem i en fackförening är en rekommendation att ta kontakt med denna för vidare hjälp. Hoppas detta svar var till hjälp för situationen. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetstagare ändra en tillsvidare anställning till timanställning utan samtycke?

2020-10-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Min dotter har fått en fast anställning på ett företag utan kollektivavtal. Nu hotar arbetsgivaren med att göra om anställningen till timanställning. Kan man verkligen göra så.Tack så mycket för svar.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör en ändring av anställningsform vilket innebär att tillämplig lag i detta fall är Lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetsgivare kan inte ändra en tillsvidareanställning (den juridiska benämningen och motsvarigheten till fastanställning) till en timanställning utan en arbetstagarens samtycke. När en arbetsgivare har för avsikt att ändra en anställning ska detta ses som en uppsägning/avskedande med erbjudande om ny anställning. Viktigt att påpeka är även att om ingen uppsägningsgrund föreligger har inte arbetsgivaren rätt att frånta en anställning från arbetstagaren, se 4 § LAS. Din dotter har alltså rätt att motsätta sig arbetsgivarens anspråk angående ändringen av anställningsform. Hon har även rätt att få veta orsaken till en uppsägningen från en tillsvidareanställning vilket stödjs av 9 § LAS. Om din dotter är medlem i en fackförening är en rekommendation att ta kontakt med denna för vidare hjälp. Hoppas detta svar var till hjälp för situationen. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt med provanställningar?

2020-10-01 i Anställningsformer
FRÅGA |AB Blommor och Bin har gått mycket bra en längre tid och Rosa anser att de behöver anställa ytterligare en person till på växthusavdelningen. Karl är av en annan åsikt och tycker att de bör klara sig ännu ett tag utan nyanställning då det alltid är svårt att säga upp en anställd person. Rosa föreslår då en provanställning på ett halvår vilket Karl påstår inte är tillåtet enligt lag. Vad säger du?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det lagligt med provanställningar?Svaret är ja och provanställningar regleras i 6 § lag om anställningsskydd. En arbetsgivare har rätt att träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning för en arbetstagare. denna anställningsform får dock endast gälla i max sex månader. När prövotiden om sex månader har gått ut måste arbetsgivaren säga upp arbetstagaren annars övergår provanställningen till att bli en tillsvidareanställning. En provanställning kan även avbrytas i förtid om inget annat avtalats. För att säga upp en arbetstagare som har provanställning behöver arbetsgivaren inte ha saklig grund för uppsägningen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

När blir en visstidsanställning en fast anställning?

2020-10-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min syster har jobbat som butiksmedarbetare på en affär sedan 2016, hon har ingen fast anställning utan hon går på timmar men är tillsvidareanställd. Har hon rätt att få en fast anställning?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Reglerna om anställningsformer finner vi i lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter kallad LAS. Här framkommer det att det finns tre former för tidsbegränsade anställningar (5 § LAS);allmän visstidsanställningvikariatsäsongsarbeteEn timanställning är således inte en egen anställningsform utan kan falla in under allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om någon av de två följande fallen är aktuella. Det första fallet är ifall den anställde haft en allmän visstidsanställning som under en femårsperiod överstiger den sammanlagda tiden på 2 år. Det andra fallet är ifall den anställde har haft fler efter varandra följande visstidsanställningar och dessa tillsammans under en femårsperiod överstiger 2 år. En visstidsanställning ska anses ha följt på en annan om den påbörjas inom 6 månader från det att den förra avslutades. Om någon av dessa situationer är aktuella ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning där det inte finns ett slutdatum. (5a § LAS och 4 § LAS) Tillsvidareanställning brukar även kallas för fast anställning. Finns en rätt till högre sysselsättningsgrad?Du säger i din fråga att din syster har en tillsvidareanställning varav jag tolkar det som att frågan handlar om huruvida hon har rätt till att istället för att gå på timmar ha en heltidstjänst på 40 timmar i veckan. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och det finns således ingen lag som tvingar en arbetsgivare att låta en anställd gå upp i tid ifall det inte finns något behov för detta. Däremot har en deltidsanställd som anmält till arbetsgivaren att denne vill gå upp i tid företräde till det under vissa förutsättningar. (25a § LAS) SammanfattningEn visstidsanställning ska om vissa villkor är uppfyllda övergå till en tillsvidareanställning, även kallat för fast anställning. Det finns inte en skyldighet för en arbetsgivare att erbjuda fler timmar till en anställd. Dock kan en deltidsanställd under vissa förutsättningar ha företräde till att få gå upp i tid. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

kan man få jobb som jurist trots tidigare brott?

2020-10-18 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!När jag var 20 å gammal kom jag ut från en 2 månaders fängelsestraff, jag var dömd för människorov. Jag har nu börjat läsa upp mina betyg och planerar att börja på högskola inom 2 år. Jag förstår att det tar 10 år för uppgifterna att försvinna. Frågan är om universiteten komemr kräva utdrag när jag börjar. Jag hade faktsikt tänkt läsa just jurudik. Och hur det ser det ut sen? Kan man vara verksam jurst med ett belastningsregister? Äveom om det försvunnit hos polisen finns domen kvar på sior som lexbase.Tack för er tid!Med vänlig hälsning
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer som du säger att det tar 10 år för brott som gett fängelsestraff, att försvinna ur belastningsregistret. Juristprogrammet kräver inget belastningsregisterutdrag för att man ska kunna bli antagen till juristprogrammet, så din tidigare brottslighet påverkar inte dina möjligheter att komma in på utbildningen.Man kan vara verksam jurist trots anmärkningar i belastningsregistret, men utsträckningen beror på vad det är man är dömd för och inom vilket område man vill jobba. För att bli åklagare ärvs att man först tjänstgör som notarie på tingsrätt i 2 år efter juristutbildningen är klar. Därefter görs en anställning på Åklagarmyndigheten, och då tar man såklart i beaktning lämplighet och liknande vilket ofta baseras på tidigare brottslighet. Därmed inte sagt att man inte kan få jobb trots tidigare belastning. Det finns dock inget krav på att du själv ger in belastningsregisterutdrag. Det är svårare att bli praktiserande advokat, då man utöver utbildningen också måste ta en advokatexamen via Advokatsamfundet, som då gör en mer grundlig undersökning av lämpligheten och liknande. Begår en advokat brott riskerar denne att bli utesluten från advokatsamfundet. Det finns större möjlighet om man vill jobba privat som rådgivare eller liknande för företag. Jag kan tyvärr inte ge något bättre svar än detta. Det är sannolikt att en jurists framtida arbetsplatser ställer krav på lämplighet och liknande, men det är många gånger en individuell bedömning och då beaktas säkerligen vad det är för typ av brott och hur länge sedan det är att man begick brottet. Du skulle kunna kontakta olika verksamma jurister på de arbetsplatser du kan tänka dig att jobba på, och se om de kanske kan vara mer behjälpliga utifrån deras process. I annat fall får du försöka jobba på ställen som inte ställer så höga krav, tills dess att uppgiften försvunnit ur ditt belastningsregister. Det är inte meningen att man ska bli straffad hela sitt liv för brott man begått för en lång tid sedan. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Får en arbetsgivare ta emot en person som vill arbeta gratis?

2020-10-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan en arbetsgivare ta emot en person som vill jobba gratis för att få erfarenhet?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som arbetar oavlönat på en arbetsplats för att få erfarenhet benämns som praktikant. Praktik innebär lära och inte utföra, och en praktikplats ska aldrig ersätta ett reguljärt jobb. Praktikanten måste även få en handledare samt ett intyg när praktiken är klar.En praktikant är inte skyddad av alla arbetslagar, och det finns heller inte något försäkringsskydd som annars tillkommer genom en vanlig anställning via det kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. Även andra försäkringar kan falla bort för praktikanten, om inte praktikplatsen anordnas genom arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller via studier. De lagar som dock gäller för praktikanten är arbetsmiljölagen, arbetstidslagen samt lagen om skydd mot olycka.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När övergår ett vikariat till tillsvidareanställning?

2020-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, min sambo har varit vikarie på en förskola i 1år och 5 månader, sen tog hennes anställning slut men dom ville att hon skulle komma in och jobba ändå vilket resulterar till att hon nu jobbat där i 3 månader men inte skrivit på något nytt anställningsavtal, har hon fastanställning eller vad är grejen?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller anställningar är att de gäller tills vidare. Vissa tidsbegränsade anställningar är dock tillåtna och vikariat är en av dem (se 4 § första stycket LAS och 5 § LAS). När det gäller den aktuella frågan har arbetstagaren vikarierat hos samme arbetsgivare i 1 år och 5 månader och sedan ytterligare 3 månader. Är det fråga om en sammanhängande period överstiger vikariatet helt klart den i anställningsskyddslagen angivna gränsen på högst två år under en femårsperiod. Det innebär att vikariatet utan att några åtgärder behöver vidtas har övergått till en tillsvidareanställning. Har det varit fråga om skilda vikariat vid olika tidpunkter skall vikariaten räknas samman. Uppgår då vikariaten sammanlagt till mer än två år under en femårsperiod övergår det senaste vikariatet till en tillsvidareanställning (5 a § 3st LAS). Man måste alltså i det fallet göra en bedömning för varje femårsperiod räknat bakåt från det senaste vikariatets sluttidpunkt. När det gäller anställningstiden räknas varje dag som anställningen har varat, man räknar alltså inte bara själva arbetsdagarna. Detta innebär att helger etc. också räknas in i anställningstiden. Det är också viktigt att observera att omvandlingen sker helt automatiskt när den aktuella tidsgränsen nås. Detta gäller även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte varit medvetna om det. Arbetstagaren behöver alltså inte upplysa arbetsgivaren om detta eller framställa några krav. Detta framgår av Arbetsdomstolens praxis (se AD 2015:26). Sammanfattningsvis har din sambo totalt jobbat i 1 år och 8 månader, vilket inte uppfyller kriteriet i 5a § 3st LAS , dvs. att din sambo behöver jobba två år under en femårsperiod för att vikariatet skall övergå till tillsvidareanställning. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,