Kan man avtala bort rätten till fast anställning?

Hej!

Jag började på min arbetsplats 6 maj 2019 och hade då ett drygt ettårigt vikariat fram till april 2020. I april 2020 förlängdes detta till oktober 2020 och i oktober förlängdes det ytterligare till februari 2021. Nu har jag precis skrivit på ytterligare en förlängning till 24 juni 2021. Jag har också fått veta att jag ej kommer få en fast tjänst i nuläget men då uppenbarar sig en fråga. 6 maj 2021 kommer jag ha arbetat på företaget i exakt två år utan avbrott - säger då inte LAS att mitt vikariat automatiskt ska övergå i en fast anställning? Eller vad gäller? Jag vill inte gärna bli lurad av min arbetsgivare om jag kan hävda min rätt till en fast anställning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen (2 § tredje stycket LAS).

Ett vikariat övergår automatiskt till en fast anställning vid anställning i mer än två år

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under en femårsperiod (5a § tredje stycket LAS).

Som utgångspunkt upphör vikariatet efter anställningstidens slut om det inte förlängs. Om vikariatet förlängs och det innebär att arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren mer två år utan avbrott, så övergår vikariatet automatiskt till en tillsvidareanställning (4 § andra stycket och 5a § tredje stycket LAS).

Ett kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före LAS

Din arbetsgivare och du kan inte tillsammans avtala bort dina rättigheter i LAS i ett individuellt anställningsavtal. Detta eftersom avtal som inskränker rättigheterna i LAS är ogiltiga (2 § andra stycket LAS).

Däremot kan ett kollektivavtal ange andra bestämmelser än LAS och därmed påverka din rätt att bli tillsvidareanställd (2 § tredje stycket och 5a § LAS).

Sammanfattning

Ett vikariat övergår automatiskt till en fast anställning om en arbetstagare har arbetat hos en arbetsgivaren mer än två år under en femårsperiod. Den 7 maj 2021 har du rimligen arbetat mer än två år på arbetsplatsen och din anställning övergår således automatiskt till en fast anställning. Detta under förutsättning att det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen som anger något annat. Min rekommendation till dig är därför att du kollar om något sådant finns innan du kan konstatera din rätt.

Om något kollektivavtal inte anger något annat och din arbetsgivare ändå säger att du inte har någon fast anställning, kan du yrka på att domstol ska fastställa att anställningen gäller tillsvidare samt kräva ekonomiskt och allmänt skadestånd. Vill du ha vidare hjälp med detta är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister eller pratar med ditt fackförbund om du är medlem i en sådan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo