Övergång till tillsvidareanställning och beräkning av allmänna visstidsanställningens arbetstid?

Hej! Jag undrar om det går att anmäla arbetsgivar som inte följer LAS reglerna även om det har gått ett drygt år. Jag har haft många allmän visstidskontrakt i följd i drygt 24 månader under tiden maj 2019 till augusti 2022. Räknar jag så skulle jag blivit tillsvidare anställd våren 2021 då jag jobbat i 12 månader men blev det aldrig. Kan jag nu anmäla dem för brott mot LAS?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är något oklart om du fortfarande jobbar hos samma arbetsgivare. För att besvara din fråga kommer jag anta att du har jobbat från maj 2019 till augusti 2022. Vidare antar jag att dina visstidsanställningar är att anse såsom intermittenta anställningar, eftersom det brukar vara så.

Vilken lag är tillämplig?

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som är relevant lag som reglerar när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning med mera. I länken hänvisar jag till den gamla LAS som är relevant i ditt fall, eftersom ändringarna började gälla den 1 oktober 2022.

När övergår en visstidsanställning till tillsvidareanställning och hur beräknas arbetstiden?

Enligt de gamla reglerna gäller att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter att en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod, eller under en period med flera visstidsanställningar som följt på varandra (5 a § LAS). Av praxis följer att en två-årig period är minst 731 dagar (AD 2019 nr 56). Det betyder att du totalt ska ha arbetat minst 731 dagar under en femårsperiod, eller samma tid under en period med flera visstidsanställningar.

Som visstidsanställd har man ofta en intermittent anställning, Detta betyder att anställningstiden enbart räknas de dagar som man arbetar, även den dag man skulle ha arbetat men blev sjuk. Den mellanliggande tiden räknas inte enligt de gamla reglerna, men medräknas enligt de nya (se 3 § 2 st. nya LAS). Det du behöver göra är att räkna ihop dina dagar, och når du upp till minst 731 arbetsdagar, så bör din anställning automatiskt ha övergått till en tillsvidareanställning. Jag kan dock inte säga om din anställning har övergått till tillsvidareanställning, eftersom jag inte vet om du har arbetat i minst 731 dagar. Observera att eftersom du har haft flera visstidsanställningar, så följer dessa på varandra, om de äger rum inom sex månader från den förras slutdag (5 a § 2 st. gamla LAS). Är det emellertid så att din visstidsanställning inte är en intermittent anställning, så kan det snarare vara så att dagar mellan dina pass också medräknas i antalet arbetsdagar. Du bör kunna få svar på detta i ditt anställningsavtal.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Enligt de gamla LAS-reglerna gäller att om man är anställd med visstidsanställning, så har man ofta en intermittent anställning, och då räknas endast de dagar som man faktiskt har arbetat. För att ens anställning ska övergå till en tillsvidareanställning krävs att man har arbetat minst 731 dagar, enligt de gamla LAS-reglerna. Eftersom jag inte vet hur många dagar som du har arbetat, så kan jag inte heller säga om din anställning har övergått till en tillsvidareanställning. Min rekommendation är därför att du räknar ihop dina arbetade dagar. Om du behöver hjälp, så rekommenderar jag att du tar kontakt till din fackförening. Är det så att du inte hade intermittenta anställningar, så kan det vara så att du har arbetat i flera dagar. Även här skulle jag rekommendera att du kontaktar din fackförening. Får du ingen hjälp av din fackförening, så rekommenderar jag att du tar kontakt till en jurist som kan hjälpa dig vidare.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo