Får du gå till en annan arbetsgivare och byta jobb när du har blivit inlasad?

Hej!

Om man varit timanställd under två år på en firma, kan man gå till en annan arbetsgivare och söka en timanställning även om det inte gått fem år?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag uppfattar det som att din fråga grundar sig i inlasningen enligt LAS 5a §. Detta eftersom paragrafen anger att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller om du är anställd som vikarie (LAS 5a § tredje stycket).

Timanställningen har inget att göra med vilken anställningsform du har utan du kan vara tillsvidareanställd med en timlön. Jag utgår dock från att du hade en allmän visstidsanställning eftersom det är mycket vanligare att visstidsanställda har timlön än de som har tillsvidareanställning, eller "fastanställning" som det brukar kallas.

Rätten att bli inlasad

Den anställde som har en visstidsanställning har en rätt att bli inlasad, dvs. att du som anställd har rätt att din visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning som innebär ett större anställningsskydd (LAS 5a §).

Det är inte möjligt att avtala bort denna rätt, utan ett sådant avtal är ogiltigt (LAS 2 § första stycket). Det är dock möjligt att göra avvikelser från rätten till inlasning genom kollektivavtal som gäller på din arbetsplats (LAS 2 § tredje stycket).

I och med att du inte nämner något om ett kollektivavtal, så utgår jag från det som står i lagen.

Du har blivit tillsvidareanställd och har en uppsägningstid

I och med att du har arbetat hos din arbetsgivare i två år under en femårsperiod så har du blivit inlasad och därmed fått en tillsvidareanställning (LAS 5a §). Därmed gäller en uppsägningstid på minst en månad för att du ska få avsluta ditt nuvarande jobb hos din arbetsgivare (LAS 4 § andra stycket och 11 §).

Ifall du inte fullföljer din skyldighet om en månads uppsägningstid och börjar hos den nya arbetsgivaren innan det har gått en månad så kan du bli skadeståndsskyldig mot din nuvarande arbetsgivare (LAS 38 §).

Med detta sagt så finns det inget hinder alls för dig att sluta hos din arbetsgivare och börja hos en ny arbetsgivare. Det enda kravet är att du följer uppsägningstiden som gäller när du är tillsvidareanställd. Anställda får säga upp sig själva utan att ens ange en anledning och du kan därmed ansöka om timanställning hos en annan arbetsgivare.

Sammanfattning

Så som jag tolkar din situation så har du blivit inlasad och du har därmed en tillsvidareanställning. I och med att du har en tillsvidareanställning så har du även en uppsägningstid på en månad. Så länge du följer uppsägningstiden så är du helt fri att säga upp dig från din nuvarande arbetsgivare för att börja hos en ny arbetsgivare som timanställd.

Jag hoppas att jag uppfattade din fråga på ett korrekt sätt och att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”