När övergår en intermittent anställning till en annan anställningsform?

2021-03-13 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag tillhör en intermittent förmångsgrupp och har gjort det nu under dryga 3 år. Jag arbetar allt ifrån 60-120h/månaden och undrar när den intermittenta anställning övergår till en annan anställningsform?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

En intermittent anställning brukar grunda sig på en visstidsanställning, varav regler om "inlasning" blir aktuella

Enligt LAS finns det två huvudsakliga anställningsformer – tillsvidareanställning och visstidsanställning. Även provanställning förekommer. En intermittent anställning är inte någon anställningsform men brukar grunda sig på en allmän visstidsanställning, varav reglerna om så kallad "inlasning" blir aktuella (4 §, 5 § och 5a § LAS).

Inlasning innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod alternativt under en period med varierande anställningsformer (5a § LAS).

När man ska räkna de två åren är det sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar. Det spelar alltså ingen roll om man enbart jobbar en-timmars pass eller åtta-timmarspass (se AD 2019 nr 56).

En intermittent anställning kännetecknas av att arbetstagaren arbetar vid förfrågan alternativt behov, har möjlighet att tacka nej till arbete samt att en "ny" anställning tillkommer varje nytt arbetspass. Vid en intermittent anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningar även kan räkna dagarna däremellan.

Sammanfattning

Som intermittent anställd kan din anställning övergå till en tillsvidareanställning under förutsättning att du arbetat sammanlagt minst 731 dagar. Dessa dagar räknas utefter hur många dagar du arbetat, inte antalet timmar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?