Fråga om deltidstjänst övergått till heltidstjänst

2021-02-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej Jag har ursprungligen en anställning på 75 % och sedan fick en ny begränsad kontrakt på 100% från okt till 31 december (under 3 månader) men jag har fortsatt med samma schema på 100 % efter det och utan ett ny kontrakt. Jag har påmint min arbetsgivare men hen skulle återkomma och det är dagen hen har inte gjorde. Jag undrar om det menas att jag får 100 % kontrakt och inte återgå till 75% igen oavsett om jag får inte kontrakten eller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare (lagen om anställningsskydd). Det finns inga bestämmelser som reglerar att en anställning ska uppgå till en viss arbetstid. En arbetstagare har däremot företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad om arbetsgivaren hade tänkt rekrytera ytterligare arbetskraft. För det krävs att arbetstagaren har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Arbetsgivaren måste alltså som huvudregel, om behov av ytterligare arbetskraft uppstår, försöka tillgodose detta behov genom att erbjuda en deltidsanställd den ökade sysselsättningsgrad som denne har anmält intresse för. I normalfallet ska alltså arbetsgivaren – i stället för att nyanställa – låta de nya arbetsuppgifterna utföras av någon redan anställd. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställda anställs med en högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25 a § lagen om anställningsskydd).

I övrigt finns det ingen rätt för en deltidsanställd att få sin tjänst upphöjd till heltid. Däremot finns en möjlighet att det underförstått genom "konkludent handlande" finns en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om heltid eftersom du erbjudits 100 % under drygt fem månaders tid. Ett avtal genom konkludent handlande sluts när inget formellt avtal träffats mellan parterna men där dessa agerar som om ett avtal existerar. Jag skulle dock rekommendera dig att ta kontakt med ditt närmaste fackförbund, de kan oftast hjälpa dig med frågor av detta slag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?