FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer18/02/2021

Hur fungerar inlasning för en timanställd och påverkas den om man arbetar som timanställd på flera arbetsplatser?

Om du varit timanställd på en firma i sammanlagt två år (utan att ha blivit inglasad därefter). Kan du ta en ny timanställning hos en annan firma trotts att det inte gått fem år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur inlasning fungerar för en timanställd och om den påverkas av att man arbetar som timanställd på flera arbetsplatser. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS).

Timanställning

Timanställning är egentligen inte en riktig anställningsform enligt lag, utan kan betyda lite olika saker. Man kan ha en tillsvidareanställning (fast anställning) som är begränsad till vissa timmar, eller med andra ord är på deltid. Detta kallar vissa ibland för timanställning.

Det vanligaste är dock att man säger timanställning när man syftar på en allmän visstidsanställning (att man är anställd för en viss period), som upphör att gälla vid arbetsdagens slut. Med detta menas att när man kommer till arbetsplatsen får man en visstidsanställning och när man går hem för dagen så upphör den. Rent juridiskt sluts då ett nytt, tidsbegränsat anställningsavtal, för varje tillfälle man arbetar. Jobbar man till exempel ett pass på tisdagen och ett på torsdagen så ses dessa två pass som två olika visstidsanställningar. Jag utgår från att det är denna typ av anställning du syftar på.

Inlasning

Om man är visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar i sammanlagt två år och dessa följer på varandra (5a § första stycket LAS). Anställningarna följer på varandra om det gått max sex månader mellan anställningstillfällena (5a § andra stycket LAS).

Det är tiden som man faktiskt varit anställd som man ska se till när man kollar om man arbetat sammanlagt två år. Vid en timanställning är det varje separat arbetstillfälle som ska räknas ihop och inte dagarna emellan tillfällena. Om man till exempel jobbar två dagar en vecka så är det endast dessa två dagar som man ska räkna med, inte hela veckan. När man kommit upp till sammanlagt två år i arbetstillfällen, och det inte gått mer än sex månader mellan arbetstillfällena och man kommit upp i dessa två år under en femårsperiod, så ska man bli inlasad.

Flera arbetsgivare

Det finns ingen regel som säger att man inte får vara anställd hos någon annan arbetsgivare under tiden för att kunna bli inlasad. Men för att bli inlasad måste man som timanställd ha jobbat sammanlagt två år under en femårsperiod på ett och samma ställe, för att bli inlasad på just det stället.

Svar på din fråga

Så länge man har varit timanställd i sammanlagt två år under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, man ska alltså bli inlasad. Att man har en annan timanställning på en annan arbetsplats också är inget hinder för att bli inlasad.


Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att jag har förstått frågan rätt. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?