Blir ens anställning tillsvidare automatiskt om man inte skrivit på något anställningsavtal?

2021-03-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har arbetat som timanställd åt en kommun sen i juni 2020, jag har inte skrivit något avtal utan detta har bara löpt på. Jag har fått information att om man inte skrivit avtal så räknas det som en tillsvidare. Vad stämmer? Jätte tacksam för hjälp i denna fråga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om vad som gäller i ett anställningsförhållande. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från vissa av lagens bestämmelser och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

Om man inte tidigare kommit överens om någon särskild anställningsform gäller anställningen som huvudregel tillsvidare

Det finns inga särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska tillkomma utan ett muntligt anställningsavtal gäller. Ett anställningsavtal kan även uppkomma genom konkludent handlande, det vill säga utifrån parternas faktiska uppträdande.

Notera dock att arbetsgivaren har en skyldighet att senast en månad efter att arbetstagaren har börjat, lämna skriftlig information till arbetstagaren om anställningsvillkoren. Om detta inte sker kan arbetsgivaren bli skyldig att utge skadestånd (se 6c § och 38 § LAS).

Enligt LAS finns tre anställningsformer: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Om man inte tidigare kommit överens om någon särskild anställningsform, gäller att anställningen som huvudregel ska gälla tills vidare (4 §, 5 § och 6 § LAS).

Anställningen kan dock anses vara tidsbegränsad även fast det inte muntligen kommit överens, nämligen om "… det annars med hänsyn till vad som förevarit dem emellan eller till förhållandets natur får anses avtalat att anställningen skall gälla för begränsad tid.". Enligt förarbeten ska dock arbetsgivare redan vid anställningsavtalets ingående klargöra om det rör sig om en tidsbegränsad anställning eller inte (AD 2005 nr 117 och prop. 1973:129 s. 145).

Enligt praxis gäller att det är den part som vill hävda att anställningsavtalet avser något annat än en tillsvidareanställning som ska bevisa detta (AD 1996 nr 7).

Sammanfattning

Påståendet att om man inte skrivit på avtal så räknas anställningen som en tillsvidare skulle jag säga är delvis rätt och delvis fel.

Om man inte tidigare har kommit överens med sin arbetsgivare vilken anställningsform som gäller, oavsett om det är muntligt, skriftligt eller genom förhållandets natur, så gäller att anställningen är tillsvidare.

Om man muntligen har kommit överens om annan anställningsform än tillsvidare gäller detta såklart MEN i praktiken är det svårare att bevisa än om man har skriftligt kommit överens om det. Om din arbetsgivare vill hävda att anställningen är tidsbegränsad är det hen som ska bevisa det.

Vad som gäller i ditt fall är därför beroende av om du och din arbetsgivare muntligen har kommit överens om något särskild eller det med hänsyn till andra omständigheter särskilt talar för att anställningen är tidsbegränsad. Om inte detta har gjorts så gäller att din anställning är tillsvidare.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?