Gäller muntliga gåvo- och skuldebrev?

2019-02-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. jag undrar om gåvobrev och skuldebrev arkiveras av någon annan än givaren och mottagaren. jag menar om givaren säger att han inte har dom kvar likaså mottagaren. Gäller då muntligt avtal?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att muntliga avtal gäller lika mycket som skriftliga avtal.Gåvobrev och skuldebrev är alltså giltiga trots att det inte finns något skriftligt avtal. Muntliga avtal är dock mycket svåra att bevisa, ofta hamnar parterna i ord mot ord. Det är därför att rekommendera att avtalet finns i skriftlig form och att både givaren och mottagaren sparar varsin kopia. Observera att gåva av fastighet kräver skriftligt avtal och därför inte är giltig i muntlig form. När det gäller gåvobrev kan dessa registreras hos Skatteverket, men det går bara om gåvan sker mellan makar. I övrigt, både vad gäller gåvobrev och skuldebrev, arkiveras dessa inte av någon myndighet eller annan institution. Om gåvobrevet gäller en fastighet kan dock Lantmäteriet ha en kopia av avtalet, eftersom det måste skickas in i samband med ansökan om lagfart. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp kring detta är du varmt välkommen att boka tid hos Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva min före detta sambo för obetald hyra?

2019-01-08 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag var sambo men en kille i ca 8 år. Av dessa år har jag ensam stått för hyran i ca 6 år. (studerat med CSN-lån samt jobb)Han har alltid lovat att betala tillbaka och betala sin del när han fått pengar/jobb/studier. Vissa gånger (en handfull) har han gett mig gåvor som betalning (hörlurar, en telefon, etc), men även när jag drar bort dessa ser jag att han är skyldig mig över 180 000 kr, dvs mer än min studieskuld till CSN som jag tog när vi först flyttade ihop. Han har slutat svara på meddelanden sedan jag sa summan, och jag undrar vad jag kan göra? "Hota" med kronofogden? Kan jag göra något alls?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga har du och en kille varit sambor under 8 år med en muntlig överenskommelse att han ska betala hyra när han har ekonomisk möjlighet, men under tiden som sambor inte har betalat något. Problematiken i din situation handlar om bevisläget. Rent juridiskt är en muntlig överenskommelse ett avtal om båda parterna är medvetna om att de binder upp sig. Om man kan bevisa att din före detta sambo förstod och åtog sig att betala tillbaka hans andel av hyran när han kan så har det funnits ett muntligt avtal och de är lika giltiga som ett skriftligt. Problemet är dock att de är väldigt svåra att bevisa i efterhand. Tyvärr kan man inte heller kräva en betalning i efterhand som man inte avtalat om från början och som nämnt kanske det finns ett muntligt avtal i grunden men det måste kunna bevisas. Om man låter någon bo i ens bostad utan att kräva hyra betraktas det som en gåva, och gåvor har inga motprestationer. I ert fall har du krävt en motprestation men den går inte att bevisa och därför finns det inte inget du kan kräva av honom tyvärr. Kronofogden kan endast bistå att driva in skulder som grundas på faktiska förhållanden och er situation gör tyvärr inte det. Moraliskt finns det självfallet en del att säga, men juridiskt går det inte att kräva pengar motsvarande hans del av hyran i efterhand. Om du har sms konversationer eller liknande kommunikation där han åtar sig att "betala tillbaka när jag kan" så är det möjligt att du har en liten chans att kräva dessa medel, men ditt bevisläge är dessvärre svårt. Jag ber dig leta upp skriftlig kommunikation som bekräftar ert muntliga avtal och därefter kontakta kronofogden men var beredd på att de kan besluta att det inte finns tillräcklig grund. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att gå in på ett gym trots personalens tillstånd?

2018-12-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag har gått in på ett gym men ertappats att inte ha något giltigt träningskort, innan jag hunnit börja träna. Jag förklarade att jag trodde att jag hade haft träningskortet på Autogiro, men det visade sig vara fel.Personalen bad mig köpa ett nytt träningskort men lät mig fortsätta träna den dagen.Jag har nu fått en straffavgift och blivit anmäld för detta, har inte läst eller skrivit under något avtal om denna straffavgift. Har i god tro gjort entré på ett gym utan träningskort - är det brottsligt?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstod din fråga, så undrar du om det är brottsligt att göra entré på ett gym utan ett giltigt gymkort, när personalen har beviljat entrén. Självklart behöver man ett giltigt medlemskap och betala avgiften på det aktuella gymmet man vill träna på, detta utgör ett giltigt avtal. Däremot, har du faktiskt ingått ett nytt avtal med personalen om att få träna just den dagen utan att betala någon avgift, efter att du uppmanades att betala in avgiften. Detta nya avtal är således giltigt, även om det inte undertecknades skriftligt (1 kap. 1§ avtalslagen). Du kan därför inte mottaga någon sanktion i form av straffavgift – detta utgör inte heller något brott. Det hade däremot varit ett brott om du i var i ond tro, och bara kom på en ursäkt om att du glömde betala avgiften till gymmet, eller om du hade gjort entré emot personalens instruktioner eller agerat hotfullt mot personalen. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att kräva på ytterligare betalning utöver fakturan

2018-12-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har ett företag och beställde ett jobb av ett annat företag . När jobbet var gjort så gick vi igenom punkt för punkt och jag fick ett slutpris. Jag frågade tydligt om allt var med och fick svar att allt var med i det slutgiltiga priset. Fakturan betalades. Nu nio månader senare kommer företaget tillbaka och säger att dom missat 40 000kr och vill ha det utöver dom 359000 jag redan betalt. Är detta korrekt? Är jag skyldig att betala detta så långt efter och att dom tydligt sagt att allt var med på den ursprungliga fakturan ?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni ingått ett muntligt avtal. Det spelar visserligen ingen roll, eftersom muntliga avtal är precis lika "giltiga" som skriftliga. Eftersom ni kommit överens om ett pris (359 000 kr) är det det du är skyldig att betala. Såvida det inte skulle vara ett uppenbart skrivfel i fakturan, som skiljer sig från vad ni tidigare avtalat om, finns ingen möjlighet för din motpart att kräva dig på ytterligare betalning. Trots att det skulle vara fallet, har det gått så pass lång tid att motparten helt enkelt bör ansens få "skylla sig själv". Du är därför inte var skyldig att betala och bör bestrida eventuella fakturor eller kravbrev.Med vänlig hälsning,

Min f.d. vän vägrar betala tillbaka sin skuld till mig -vad kan jag göra?

2019-02-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan, det är såhära att en fd vän har fått låna pengar och har blivit lovad att även få tillbaka dessa pengar! Men under dessa 5 månaderna har ingenting hänt, varken fått pengarna eller fått tag i denna person! Har även bevis på sms att denna person ska betela tillbaka, har även vittnen som hört ett muntligt avtal att personen ska betala tillbaka, men även vittnen där personen säger att personen vägra betala. Hur gör jag? Hur går jag tillväga?
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Bestämmelser kring avtal hittar du (här). Ert muntliga låneavtalInom svensk avtalsrätt finns det inget krav på hur ett avtal ska utformas (förutom när det gäller köp av fast egendom) det kan alltså vara skriftligt såväl som muntligt. Ert avtal gäller en fordran då din f.d. vän har lånat pengar av dig som hen har lovat att betala tillbaka. Det finns en huvudregel inom avtalsrätten som lyder "pacta sunt servanda", vilket betyder att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. I ditt fall har det skett ett muntligt avtal och detta är bindande och din f.d. vän är skyldig att betala tillbaka. Genom att inte betala tillbaka har personen begått ett avtalsbrott. Hur ska du nu gå tillväga när personen vägrar betala tillbaka?Du har inte nämnt hur ni avtalat om betalningen, dvs när personen ska ha betalat och hur. Om du har försökt att få kontakt med personen och datumet för betalning redan förfallit så råder jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kommer då att skicka ett brev till personen som säger att hen ska betala sin skuld till dig ungefär som en påminnelse. Personen kan då välja att av svara på detta genom att antingen ignorera det, betala sin skuld eller genom att bestrida kravet. Du kan läsa allt om hur ett betalningsföreläggande går till (här). DomstolsprocessOm personen bestrider betalningsföreläggandet kommer du bli hänvisad till domstolen. Du kan välja att stämma din f.d. vän i domstolen. Det som är svårt med muntliga avtal är att den som påstår att det finns ett avtal är också den som måste bevisa detta, du måste alltså bevisa att ni har slutit ett muntligt låneavtal. Det kan vara väldigt svårt att bevisa detta och det ställs höga krav. Ännu en nackdel är att den som förlorar målet är den som måste betala rättegångskostnaderna. Du har både vittnen som hört att det slutits ett avtal och sms vilket gör att du har en större chans i bevisningen men det går ändå inte att garantera att du vinner i domstolen. Min rekommendation Jag råder dig att försöka kontakta personen igen och förklara att ni har haft ett muntligt avtal och att du vill att hen ska betala tillbaka. Förklara att du kommer vidta andra åtgärder ifall hen inte betalar sin skuld till dig. I andra hand kan du ta hjälp av Kronofogden och allra sist domstolen. Om du väljer att ta detta till domstol så rekommenderar jag att ta hjälp av en kvalificerad jurist för rådgivning. Du kan då få hjälp med det administrativa och få en överblick på hur stora kostnaderna kan bli. Du kan även få hjälp med hur du bör lägga fram din bevisning i målet. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Lycka till!Vänligen,

Vad gäller vid muntligt avtal?

2018-12-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hur ska jag gå till väga då min sons pappa bryter mot muntligt avtal gällande att ha sonen med växelvist boende?Finns det något brottsligt i det han har gjort?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Muntliga avtal är bindande, precis som skriftliga. Att din sons pappa brutit mot ert muntliga avtal kan innebära att du har rätt till ersättning, men eftersom ert avtal är muntligt kan det vara svårt att bevisa att ni kommit överens om att er son ska bo växelvis hos sin pappa. I framtiden rekommenderar jag dig att kräva skriftliga avtal på era överenskommelser, detta eftersom du då har bevis och kan gå vidare med kontraktsbrott. Hoppas du fått svar på din fråga!

Har jag rätt att få tillbaka pengar av sambo efter husförsäljning där samtliga pengar lagts in på hens konto?

2018-12-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag sålde mitt hus tsm med sambon. Vi båda stod på huset och fick lika mycket pengar vid försäljning. Vi valde att föra över pengarna till hans konto. Men inte skrivit på något om att de är hans pengar. Utan vi förde endast över de till hans. Nu vill han inte ge mig pengarna som är mina längre och anser att det är hans. Har jag rätt att få tillbaka dom ?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har rätt att få tillbaka några pengar eller inte beror lite på vad ni kommit överens om. Om saken skulle gå till domstol, det vill säga om du stämmer honom, kommer det hela hänga på vad du kan bevisa i frågan. Om ni har fört över pengarna till din sambos konto med syftet att ni skulle dela lika på det, då har du också rätt att få tillbaka din andel. Ni har då träffat ett (muntligt) avtal om att hälften av pengarna egentligen är dina, även om ni valde att föra över allt till samma konto. Eftersom ni ingått ett slags avtal om detta har du också rätt till pengarna, enligt avtalet. Ett avtal behöver alltså inte vara skriftligt för att gälla. Även om ni inte muntligen har sagt rakt ut att hälften av pengarna är dina skulle detta kunna gälla ändå då det är underförstått. Om det var självklart för både din sambo och dig att ni endast valde att föra över pengarna till ett konto av smidighetsskäl men att hälften av pengarna egentligen var dina, då kan du också ha rätt att få tillbaka dem. Det beror med andra ord på omständigheterna i fallet och vad som har hänt mer exakt. En del saker kanske har sagts rakt ut medan andra saker varit underförstådda. Oavsett om ni skulle ha ingått ett avtal muntligen eller om det var underförstått mellan er att du skulle få tillbaka din halva så kommer detta bli en fråga om vad som egentligen kan bevisas. Ett avtal måste som sagt inte vara skriftligt, men är mycket lättare ur bevissynpunkt. Om inte du kan bevisa att hälften av pengarna är dina trots att de befinner sig på din sambos konto kan det blir svårt att få tillbaka dem genom domstol, det vill säga om han vägrar betala tillbaka och du tvingas stämma honom. Även om du inte kan visa upp exempelvis ett filmklipp eller olika sms som handlar om pengarna så finns det dock en del omständigheter som talar till din fördel. Eftersom ni båda två stod på huset och har sålt detta "tillsammans" kan man också anta att ni borde dela på pengarna då det vanligtvis rör sig om förhållandevis stora summor. Om du i övrigt berättar en trovärdig historia kanske domstolen förstår att ni skulle dela på pengarna. I sådana fall måste din sambo istället bevisa varför ni INTE skulle dela på pengarna, vilket ju kan bli svårt. Ni har ju exempelvis inte skrivit något avtal eller liknande om att det skulle vara hans pengar, även om de förvaras på hans konto. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan jag återkräva privat skuld?

2018-12-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Har en amerikansk kompis som köpte en flygbiljett av mig i augusti i år. Det rör sig om 3000kr. Han har fortfarande inte betalat mig för denna biljett trots att vi kom överens om att han skulle betala mig.Finns det något jag kan göra här?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om din amerikanska vän har en rättslig skyldighet att betala sin skuld som ni kom överens om. Muntliga avtal är bindande, precis som skriftliga avtal, och ska således hållas (1 kap. 1§ avtalslagen). Problematiken uppstår i att han är amerikans medborgare (så som jag förstod det som utifrån informationen i din fråga) och bor i USA. Det är svårt att stämma en person för ett avtalsbrott när personen inte är svensk medborgare, och när det inte rör sig om internationell brottslighet (exempelvis kidnappning eller terrorism). Du skulle således bli tvungen att vänta med att stämma personen tills han befinner sig på svensk mark igen. Lycka till! Med vänliga hälsningar,