Näringsidkare muntlig beställning av konsulttjänst. Är beställningarna att anse som fullgoda avtal?

2019-03-26 i Muntliga avtal
FRÅGA
I fall där konsult utför arbete åt annan näringsidkare över ett antal år och muntlig beställning sker vid varje enskilt tillfälle samt att arbetet utförs på beställarens driftställe, är dessa beställningar att anse som fullgoda avtal om arbeten som sedermera utförs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal om konsultuppdrag kan tillkomma muntligen. Av din fråga är därför beställningarna att anse som fullgoda avtal. Om det skulle uppkomma oenigheter om pris eller om arbetets omfattning kan det dock vara en bra idé att upprätta skriftliga avtal. Observera att det inte finns någon lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, vilket innebär att det som har avtalats mellan er är det som gäller. Se denna lawline-fråga.

För i övrigt kan nämnas att det finns bestämmelser om avtal i avtalslagen (AvtL), vilken bl.a. reglerar avtalsslutande och när avtal kan ogiltigförklaras.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (194)
2020-02-28 Rätt att frånträda ett muntligt avtal
2020-02-27 Muntligt avtal mellan inneboende
2020-02-26 Har en säljare blivit bunden om till följd av annons på blocket och ett telefonsamtal?
2020-01-17 Kan hyresavtal ingås muntligen?

Alla besvarade frågor (77539)