Kan man debiteras för uteblivet frisörbesök?

Jag glömde att avboka min frisörtid och måste ändå betala för besöket, vilket jag accepterar.

Dock så hävdar de att jag inte har rätt till min tid om jag kommer sent, ca 30min, trots att de hinner styla på den tiden. De ger bort min tid till en walk in kund istället, så jag får ingen hjälp men måste betala för hela tiden som satts av. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument vid köp av tjänst som utförs på person, såsom frisörbesök. I stället får man vända sig till allmänna avtalsrättsliga regler.

Huvudprincipen inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, se även 1 § avtalslagen. Detta gäller även muntliga avtal. En frisör har rätt att kräva betalning om du inte dyker upp på avtalad tid. Det förutsätter i så fall att villkoret för frisören att ta ut avgift har införlivats i ert avtal. Huvudregeln är att standardvillkor måste framföras till motparten före avtalsingåendet för att kunna bli en del av avtalet. En näringsidkare ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på villkoret senast i samband med avtalsslutet. En konsument ska alltså bli informerad om vad som gäller i samband med bokningen. Villkor som är överraskande eller väldigt betungande måste särskilt klargöras.

Inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om att det förekommer vissa typer av villkor. Det innebär att en konsument kan bli bunden av villkoren utan att näringsidkaren särskilt upplyst om dessa före avtalsslutet, förutsatt att villkoren funnits tillgängliga och konsumenten därmed haft möjlighet att ta del av dem samt att villkoren inte är överraskande eller särskilt betungande (se t.ex. NJA 1978 s. 432 som gällde allmänna resevillkor vid paketresor). Frisörsalonger tillämpar ofta system med walk in kunder, således kan det anses allmänt accepterat. Att uteblivna bokningar erbjud till walk in kunder torde därav kunna vara ett sådant villkor som inte måste upplysas om särskilt.

Det är möjligt att konsumenter anses vara medvetna om att villkor om avgift på grund av uteblivet besök förekommer inom just frisörbranschen. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan, annars sker debitering och att tider kan erbjudas till andra om man inte dyker upp. Villkoren måste dock finnas tillgängliga för dig som kund även om frisörsalongen inte måste upplysa dig om dessa inför varje bokning. Din frisör kan alltså ha rätt att erbjuda din bokade tid till en walk in kund om du kommer sent.

Hoppas att detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000