Kan ett löfte vara ett bindande avtal?

2019-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej Lawline.Jag är med i en kyrkokör sedan några år tillbaka som administreras av Svenska kyrkan som även betalar körledaren..För ett år sedan bestämdes att en sjuttioårsgräns för medverkan i kören skulle råda.Nu har detta löfte ändrats och gränsen går nu vid 65 år. Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ingås avtal?

Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. För att ett avtal ska anses ha kommit till stånd krävs dels ett anbud från den ena parten, och dels en accept på anbudet från den andra parten (se 1 § Avtalslagen). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås både muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal (3 § andra stycket AvtL).

Är åldersgränsen ett avtal?

Jag kan tyvärr inte se att bestämmandet av en sjuttioårsgräns kan anses vara ett avtal då det inte uppfyller inte avtalslagens regler. Det kan mer liknas som ett löfte, en riktlinje eller en policy vilket inte kan ses som bindande enligt avtalslagens regler. Det har inte lämnats något specifikt anbud och det finns heller ingen bestämd adressat. Det påverkar ett kollektiv vilket inte kan bindas genom avtal.

Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?

Nej det gör tyvärr inte det. Det bästa ni kan göra är att lyfta frågan med de som bestämmer angående åldersgränsen och försöka komma överens om en bra lösning så att alla inblandade blir nöjda.

Jag hoppas att det löser sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (186)
2019-09-13 Muntligt avtal om köp av hus på ofri grund, bindande?
2019-09-13 Ändra sig när man har lovat något muntligen?
2019-08-28 Gäller en muntlig överenskommelse eller krävs ett skriftligt avtal?
2019-07-31 Gäller ett muntligt avtal?

Alla besvarade frågor (73801)