Kan ett löfte vara ett bindande avtal?

Hej Lawline.

Jag är med i en kyrkokör sedan några år tillbaka som administreras av Svenska kyrkan som även betalar körledaren..

För ett år sedan bestämdes att en sjuttioårsgräns för medverkan i kören skulle råda.

Nu har detta löfte ändrats och gränsen går nu vid 65 år. Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ingås avtal?

Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. För att ett avtal ska anses ha kommit till stånd krävs dels ett anbud från den ena parten, och dels en accept på anbudet från den andra parten (se 1 § Avtalslagen). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås både muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal (3 § andra stycket AvtL).

Är åldersgränsen ett avtal?

Jag kan tyvärr inte se att bestämmandet av en sjuttioårsgräns kan anses vara ett avtal då det inte uppfyller inte avtalslagens regler. Det kan mer liknas som ett löfte, en riktlinje eller en policy vilket inte kan ses som bindande enligt avtalslagens regler. Det har inte lämnats något specifikt anbud och det finns heller ingen bestämd adressat. Det påverkar ett kollektiv vilket inte kan bindas genom avtal.

Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?

Nej det gör tyvärr inte det. Det bästa ni kan göra är att lyfta frågan med de som bestämmer angående åldersgränsen och försöka komma överens om en bra lösning så att alla inblandade blir nöjda.

Jag hoppas att det löser sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000