Muntliga avtal vid telefonförsäljning?

2019-04-23 i Muntliga avtal
FRÅGA
Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något utan tackar ja på telefonsamtal.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inga omständigheter, men jag får uppfattningen av att du i denna situation är att anse som konsument. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att du är konsument och att motparten är näringsidkare.

Det framgår av din fråga att du tillträtt ett avtal muntligen, muntliga avtal är bindande om anbudet har accepterats direkt vilket verkar vara fallet när du ingått det över telefon. Detta framgår av 3 § avtalslagen. Det nu sagda har dock modifierats i syfte att stärka konsumentskyddet. Våren 2018 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att det inte längre är möjligt att ingå avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Det krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar anbud för att ett avtal ska komma till stånd. Detta framgår av 2 kap. 3 a § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Sammanfattningsvis innebär det att du inte ingått detta avtal muntligen, eftersom du inte har accepterat anbudet skriftligen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (186)
2019-09-13 Muntligt avtal om köp av hus på ofri grund, bindande?
2019-09-13 Ändra sig när man har lovat något muntligen?
2019-08-28 Gäller en muntlig överenskommelse eller krävs ett skriftligt avtal?
2019-07-31 Gäller ett muntligt avtal?

Alla besvarade frågor (73004)