Upphäva muntligt kontrakt

2019-04-24 i Muntliga avtal
FRÅGA
Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något. Är egen företagare.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Ett muntligt kontrakt har samma effekt som ett skriftligt, ett muntligt kontrakt är såklart svårare att bevisa. Ett muntligt avtal ingås genom att ett anbud accepteras omedelbart, man kan alltså inte tacka ja till ett anbud en längre tid efter det framlagts, detta framgår i 3 § avtalslagen. Det ska ske i samma avtal.

Med detta sagt så utgår jag från att ett muntligt avtal faktiskt ingåtts. Som en näringsidkare har du ingen chans att frångå avtalet om inte någon av ogiltighetsbestämmelserna i 3 kap avtalslagen kan aktualiseras. Tex om villkoren är oskäliga (36 §), eller om omständigheterna skulle strida mot tro och heder (33 §) är två av de vanligare ogiltighetsgrunderna men om avtalet ingåtts under vanliga, skäliga omständigheter så finns inte någon chans att frångå avtalet då det är på samma sätt som skriftliga, bindande. Men såklart är det även svårare för din motpart att bevisa avtalets existens.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (200)
2020-04-30 Fråga om skolarbete rörande avtal
2020-04-29 Kan förlikningsavtal ingås muntligen?
2020-04-29 Är ett muntligt hyresavtal bindande?
2020-03-20 Räcker ett osignerat dokument för att bevisa att muntligt avtal har ingåtts?

Alla besvarade frågor (80669)