Bindande avtal vid köp av tjänst mellan näringsidkare

2019-04-15 i Muntliga avtal
FRÅGA
Vad gäller vid telefonförsäljning mellan företag? Blev uppringd av försäljare o bad dom skicka över material för genomgång innan ev avtal med dom. Fick sedan en orderbekräftelse om ingått avtal, vilket jag inte gjort. Krävs nu på betalning av en tjänst jag inte beställt. Har läst runt på nätet lite. Vad jag förstår så e inte avtal bindande om det inte finns underskrift från båda parter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga och omständigheterna du framfört som att ett företag hävdat att de sålt en tjänst till dig/ditt företag och att du nu undrar vad som gäller för dig med tanke på att du aldrig gått med på att köpa något.

Tillämplig lag
Vad gäller köp av tjänst mellan näringsidkare (du/ditt företag och telefonförsäljaren) finns det ingen lag i svensk rätt i dagsläget som reglerar området. Köp av tjänster mellan näringsidkare regleras istället utifrån branschpraxis, av avtalsrättsliga principer och av avtalslagen (AvtL).

Muntliga avtal är bindande enligt AvtL
Frågan blir då vad som anses vara ett bindande avtal rent generellt utifrån AvtL. Ett avtal är bindande för parterna om ett anbud från ena parten accepteras av den andra (1 § AvtL). För att muntliga avtal ska vara bindande krävs, om inte annat sägs mellan parterna, att det accepteras direkt (3 § andra stycket AvtL). Med andra ord är muntliga avtal bindande för parterna. Undantag finns såklart. Dessa är då skrivna i specifik lagtext, exempelvis vid fastighetsköp i 4 kap. 1 § Jordabalken. Då ingen lag reglerar det område som framgår av din fråga, får vi utgå från att muntliga avtal är bindande i enlighet med AvtL.

Således är det klart att man kan bli bunden av muntliga avtal, men som du framhållit har du aldrig accepterat ett anbud. Detta resulterar i att ett bindande avtal aldrig ingicks ifrån början. Det blir svårt för försäljaren att hävda att ni ingått avtal då det saknas bevis för detta genom exempelvis ett skriftligt avtal. Det tycks då bli tämligen svårt för telefonförsäljaren att få rätt till betalning från dig/ditt företag i slutändan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (221)
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?

Alla besvarade frågor (97352)