Muntligt avtal om depositionsavgift vid hyra av bostad

2013-02-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag var hyrde ett rum och betalade 4000 i deposition. Jag skulle få depositionen tillbaka när jag flyttade ut. Vi kom överens om att lakan och kudde skulle bytas ut, och det skulle inte kosta mer än 200 kr. Rummet besiktades och det var inga andra klagomål. Vi kom överens om att hyresvärden skulle själv köpa lakan och dra av priset, men efter några dagar, när pengarna fortfarande inte överfördes, fick jag först ett SMS om att han var sjuk och att han skulle först köpa lakan när han var blev frisk. Efter ytterligare några dagar, utan att ta emot mina samtal eller svara på mina SMS, hotade jag med anmälan. Först efter 10 dagar sa hyresvärden om att han kunde överföra 3000 kr (istället för 3800), eftersom det ena och det andra inte var som det skulle, trots att vi kom överens om annat (dvs muntlig avtal). Vad kan jag göra åt saken? Kan han komma undan med detta?
|Att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) är en vedertagen grundsats inom juridiken och detta gäller även muntliga avtal. Din hyresvärd har brutit mot eran muntliga överenskommelse, men problemet i ditt fall blir att bevisa vad ni avtalat om. Du kan gå till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande för resterande summa. Här uppstår dock fortfarande bevissvårigheter eftersom du riskerar att han bestrider ditt anspråk varpå ni kan hamna i rättegång. Det kostar endast 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande. För mer information om betalningsföreläggande kan du gå in på http://www.kronofogden.se  Med vänlig hälsning

Giltighet av ett muntligt avtal

2013-02-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, för 7 år sedan tog min morsa ut ett lån i sitt namn för att min moster var tvungen att låna pengar för att hennes man behövde pengar till att betala av skulder han hade. Lånet min morsa tog ut i sitt namn för att låna till min moster var på 100 000kr och skulle betalas inom 10 år eller på 10 år. Min moster har betalat av skulden genom att ge min morsa pengar varje månad, men nu vill hon inte betala mer helt från ingenstans. Hon säger att min mamma lurat på henne lånet när min mor inte ens kunde svenska för 7 år sedan, hennes kunskaper är så att hon klarar sig nu idag i alla fall. Nu tänker hon alltså lämna min mor med en skuld på 38 000kr, morsan har alla bankkvitton från att hon gett dem pengarna och kvittona från att de betalar min morsa varje månad. Kan man med detta bevisa något och kan man göra något för att stämma min moster för att hon brutit mot deras muntliga kontrakt? Morsan har inte 1500 extra varje månad för att betala av skulden.
|Hej och tack för din fråga.Enligt avtalslagen § 3 stycke 2 är muntliga avtal giltiga. Det innebär att din moster är skyldig att betala tillbaka pengarna till din mor. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa avtalets faktiska existens. Därmed inte sagt att det är omöjligt.Om ni går vidare med fallet kommer det i en rättegång vara upp till domstolen att avgöra vilken part som har den starkaste bevisningen. Eftersom att din mor påstår att det muntliga avtalet existerar kommer hon att ha bevisbördan för att det är sant. Det krävs då att hon uppbringar tillräckligt med bevisning för att tippa över bevisbördan på din moster. Att din mor sparat samtliga bankkvitton och kvitton på att din moster betalat pengar till henne varje månad kan mycket väl flytta över bevisbördan på din moster, eftersom hon då måste förklara varför hon fört över pengar varje månad samt kvittot på lånet. Jag skulle råda er till att kontakta ett juridiskt ombud för att gå vidare med frågan. Väljer ni att gå vidare med detta utan ett juridiskt ombud måste ni lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten. Kontakta din närmaste tingsrätt för mer information (för att söka upp din närmaste tingsrätt via postnummer, följ denna länk: http://www.domstol.se/Sok/?tab=postalcode)Länk till avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,Lovisa Falkman.

Muntligt avtal vid hundköp

2013-01-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! För snart fem år sedan skaffade jag en hund på fodervärdsavtal, muntligt gicks Svenska kennelklubbens regler för fodervärdsavtal igenom men sen skrev inte överlåtaren av hunden på avtalet. Hur ser man rent lagligt på ett sånt muntligt avtal? Är båda parter bundna att följa dom regler som gicks igenom? Eller kommer det vara "ord mot ord" som gäller vid en eventuell tvist gällande avtalet.
|Hej! Tack för din fråga. Huvudregeln inom svensk rätt är att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Dessutom gäller den latinska grundsatsen ”pacta sunt servanda” som innebär att avtal ska hållas. Svaret på frågan om båda parter är bundna att följa de överenskomna reglerna blir därför ja. Detta förutsätter dock att det vid tidpunkten för avtalsslutandet förekommit en gemensam partsvilja, dvs. att båda parter varit överens om avtalsinnehållet. Problemet med muntliga avtal är dock att de är svårare att bevisa än skriftliga: både beträffande om avtalet ingåtts eller vad det innehåller. Vilket precis som du skriver kan innebära att det vid en eventuell tvist kommer stå ”ord mot ord”. Bevisbördan för om det muntliga avtalet existerar ligger dock på den som hävdar att ett avtal ingåtts. Med tanke på hur hunden införskaffats kan det finnas möjlighet att bevisa avtalet om det är branschpraxis att man gör detta. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Muntligt tillägg i hyresavtal

2012-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har hyrt en villa med muntligt avtal om uppsägningstid 1 månad. Vid uppsägningen visar hyresvärden pappersavtal med infogat (i efterhand) 3-mån uppsägningstid. Det står inte i den primära varianten som jag har också kopia på. Vad kan jag göra?
|Hejsan! Hyresavtal kan, precis som i ditt fall, ingås muntligen. Dessa avtal är lika giltiga som de där ett skriftligt avtal har upprättats. Att uppsägningstiden inte reglerats i det skriftliga avtalet, utan som ett muntligt tillägg är följaktligen också giltigt. Problemet med muntliga avtal är dock att de är svåra att bevisa. Enligt lag gäller att uppsägningstiden är tre måndager. Ditt avtal går dock före lagen. Ett avtal om kortare uppsägningstid gäller för dig om du vill säga upp avtalet, men inte för hyresvärden, som alltså måste iaktta lagens uppsägningstid om tre månader. Sammanfattningsvis kan konstateras att ert muntliga avtal om uppsägningstiden är giltigt. Du har rätt att säga upp hyresavtalet, men en månads uppsägningstid. Som sagt kan situationen dock vara svår att bevisa. Hyresvärden måste vid uppsägningen iaktta de tre månader som stadgas i lag. Om möjligt kan ni så klart själva komma överens om hur ni vill reglera uppsägningen, och välja att bortse vad som står i avtalet. Om ni inte kan lösa tvisten kan du ta kontakt med hyresnämnden som agerar som medlare i denna typ av frågor. Lycka till, Med vänlig hälsning,

muntligt avtal om köp

2013-02-03 i Muntliga avtal
FRÅGA |För ca 1,5-2 år sedan sålde jag en crosstrainer till min systers kompis. Problemet är att jag fortfarande inte fått pengar för den. När hon hämtade den hos mig sa hon att hon inte hade råd att betala just då och jag gick med på att hon kunde betala när hon hade råd. Priset vi kom överens om var 1500 kr, och detta har jag uppskrivet dock hade vi aldrig något skriftligt avtal. I december skrev jag till köparen och frågade om hon kunde betala den nu eftersom det gått så lång tid sedan hon "köpte" den. Hon sa då att "det klart du ska ha betalt för den" och sa att hon hade lite mycket utgifter i december, och då sa jag att hon kunde få betala i januari istället. Nu när jag skickade mitt kontonummer och alla uppgifter så hävdar hon att hon inte tänker betala och att hon bara har "lånat den" från mig. Hon sa även att hon hade kollat på blocket och att en crosstrainer idag endast ligger på ca 8++ så att om hon skulle betala så skulle hon inte betala mer än det, men sedan påpekade hon att hon inte heller hade råd med 800 just nu. Jag blev väldigt upprörd eftersom hon nu säger att hon inte tänker betala och nu eftersom hon har haft den i ca 1,5-2 år är det ju klart att den har minskat i värde! Jag köpte den endast ett par månader innan hon köpte den av mig och nypriset var ca 3500 kronor. Jag vet att muntliga avtal är svåra att bevisa men min mormor bland annat var med när vi fastslog priset osv, hur kan jag nu gå till väga för att få mina pengar?
|Hej och tack för din fråga!Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men precis som du säger kan det vara svårt att bevisa vad parterna kommit överrens om vid just muntliga avtal. Enligt din berättelse verkar ni kommit överens om att hon köper crosstrainern av dig till ett pris av 1500 kr, att marknadsvärdet sedan sjunker är irrelevant då parternas avtal styr. Har parterna inte avtalat om pris bestäms det utifrån vad som är skäligt. I första hand bör det pris ni muntligen avtalat om gälla, men om detta blir svårt att bevisa kommer det pris som anses skäligt att bli vägledande.Det du kan göra i det här läget är att vända dig till kronofogdemyndigheten för att få igenom din fordran, dock kommer din systers kompis förmodligen vägra betala varför ärendet kommer att överlämnas till tingsrätten.(Kronofogden indriver enbart icke-tvistiga fordringar). Där blir det en bevisfråga om vad ni kommit överrens om. Din mormor kan användas som vittne för att bevisa att det muntliga avtalet ingåtts. Dock är det omöjligt att svara på hur en domstol kommer att se på saken i det aktuella fallet. Det är dock enda vägen om din systers kompis vägrar betala, så du kan ju försöka upplysa henne om konsekvenserna av att inte betala(vilket är att du kommer ta saken till domstol där hon riskerar att få stå för både priset och dina rättegångskostnader om hon förlorar).

Muntligt avtal

2013-01-25 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Är detta ett ingånget muntligt avtal? "I april någon gång kommer X ut i stallet och viftar med något papper och säger att försäkringsbolaget har varit där och att elen inte är okej. Han frågar om vi behöver ha några lampor i stallet – självklart svarar jag ja. Något prat om betalningsansvar är det dock inte." Så har jag uppfattat situationen, medan X menar att "Jag informerade L.E muntligt om försäkringsbolagets besiktning och vi var överens om att arbetena var nödvändig för att kunna fortsätta med djurhållningen. När elarbetena var utförda informerade jag L.E om att fakturan för elarbetena var på gång. Detta bekräftade hon och vi kom överens om att jag skulle överlämna den till henne för betalning." Som ni ser har vi olika syn på saken. Jag har aldrig hör något om någon faktura eller kommit överens om något ang betalning. Har vi upprättat ett muntligt avtal? Hälsningar Lena
|Hej och tack för din fråga! Avtal kan vara både skriftliga och muntliga och som huvudregel är dessa båda typer av avtal lika giltiga. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att i efterhand bevisa vad som faktiskt har avtalats, eller som i ert fall, om ett avtal har slutits eller inte. För att ett avtal ska ha slutits enligt svensk rätt krävs som huvudregel att en part har riktat ett anbud till motparten och att motparten sedan accepterat detta anbud inom en angiven tid, eller om en angiven tidsfrist saknas, inom skälig tid. Det är din motpart som hävdar att ett avtal slutits i detta fall och därför är det denna person som bär bevisbördan för avtalets existens. Om din motpart inte kan visa att det muntliga avtalet har slutits så kan du självklart inte heller hållas bunden av avtalet. Detta är ett problem med muntliga avtal som inte har fått skriftlig bekräftelse, det kan vara svårt att i efterhand bevisa att ett avtal slutits. Eftersom ord står mot ord i ert fall är det svårt för mig att besvara frågan om ni slutit ett muntligt avtal eller inte och om din motpart i så fall kan uppfylla sin bevisbörda och visa att ett muntligt avtal faktiskt existerar er emellan. När ord står mot ord och inga andra bevis finns så bör det dock, enligt min mening, vara svårt för din motpart att bevis att det föreligger ett avtalsförhållande er emellan. Vänliga hälsningar, Hanna Wingren

Konsekvenserna av muntliga avtal

2012-12-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar kring två saker. Jag har nyligen gjort slut med min pojkvän, och det hela har inte gått särskilt smidigt till. Jag har nu funderingar angående avtal om lån och boende. 1. Under tiden då vi var tillsammans så lånade jag ut en större summa pengar till min pojkvän, pengar som han behövde för att betala av skulder hos Intrum Justitia. Jag överförde pengarna via internet, och vi har våra konton i samma bank. I meddelanderutan skrev jag "Lån aug -12", och det är alltså den texten som syns som benämning på överföringen både på hans och på mitt konto. Jag är nu, efter uppbrottet, osäker på om han kommer att vilja betala tillbaka mina pengar. Jag har ett färdigskrivet enkelt skuldebrev där de avtalade villkoren står, men jag har ännu inte fått honom att skriva under det. Min fråga är: Skulle registreringen av banköverföringen kunna vara nog bevis för att vinna i domstol? 2. Han hyr en lägenhet i första hand men bor inte i den utan hyr ut den i andra hand. Då mitt eget hyreskontrakt var nära att löpa ut och jag inte skulle ha någonstans att ta vägen därefter så erbjöd han mig att hyra hans lägenhet av honom i andra hand. Han meddelade familjen som för tillfället bodde i den att de måste börja leta nytt boende. När vårt förhållande började vackla så ångrade jag mig, jag vill inte hyra en lägenhet av någon som kanske kommer att bli mitt ex inom kort. Han sade därefter upp lägenheten då han inte vill bo i den själv men inte heller vill fortsätta hyra ut den i andra hand eftersom det hade varit just oansvariga andrahandshyresgäster som gjort att han var nära att hamna hos Kronofogdemyndigheten. Jag gick med på att betala hyran för de tre uppsägningsmånaderna eftersom jag hade sagt att jag skulle bo där men sedan ändrat mig. Den nuvarande hyresgästen hade ju flyttat ut i onödan och lägenheten skulle stå tom i tre månader. Kan han kräva den betalningen av mig? Är en muntlig överenskommelse giltig i ett sådant här fall? Tacksam för svar!
|Hej och tack för din fråga. Vad gäller din första fundering så rör det sig om en bevisfråga, eftersom du (ännu) inte har ett skriftligt bevis på att du lånat ut pengar till ditt ex. Det är du som har bevisbördan i första skedet eftersom det är du som påstår att pengar lånats ut. Att du benämnt överföringen som "Lån aug -12" borde vara ett tillräckligt bevis för att tippa över bevisbördan till ditt ex, som nu måste förklara vad det skulle kunna röra sig om ifall det inte är ett lån som du hävdar. Exempelvis skulle han kunna påstå att det är han som lånat ut pengar, och att du nu gör en återbetalning på de pengarna han varit skyldig dig. Däremot så borde du kunna motbevisa det med hänvisning till hans andra lån som han betalat av med dina pengar. Samma princip gäller med lägenheten. Ert muntliga avtal gäller, men eftersom ni inte har ett skriftligt dokument som bekräftar att du skulle flytta in med 3 månaders uppsägningstid så måste ditt ex bevisa att du faktiskt skulle flytta in där och att ni hade ett muntlig avtal. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

muntligt låneavtal

2012-11-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, År 2008 lånade jag ut 135 000 kr till min Syster och Svåger via ett Muntligt avtal. Dessvärre kunde inte min Svåger vara närvarande vid det muntliga avtalet. Inte heller hade vi några vittnen. Det var min Syster så jag var inte orolig över att hon en dag skulle lura mig på pengarna. Av de 135 000 kr är 100 000 kr en kredit var med en kredit jag tog via SevenDays kreditor (10år avbet). Min syster fyllde i lånteavtalet och bad mig skriva under. Lånet mottog de i form av större summor från mig i 6 månaders tid. Pengarna lade dom på levnad, hyror, inreda deras lägenhet och barnkammare samt privata skulder min Svåger hade vid tillfället. Nu vill varken min Svåger eller Syster betala av mer. De har betalat totalt 18 000 kr av lånet sedan 2008 i form av direkt överföringar till mig av hela månadsfakturan till SevenDays som omfattar de 100 000 kr. De övriga 35 000 kr kom vi överrens om ta bukt på efter de 100 000 kr. Mina bevis gentemot dem: - 2 telefoninspelningar med min Svåger som talar om att han ska betala sina lån och hur stora summor det handlar om o.s.v. - 1 telefoninspelning där min syster riktar utpressning och olaga hot samt talar om lånet bara betalas utifall hennes utpressning och hot lyds. - Min Syster gav uppdaterade mig periodvis med sina egna Kassaböcker om privatlånen och alla utgifter hon lade pengarna hon lånade av mig samt min Svågers privata skulder. Hennes handstil och orignala bilagor. - Kvitton på samtliga utlånade summor de levde på och spenderade 80 000 kr +/-. - Direkta överföringar mellan min Systers och mitt bankkonto för SevenDays fakturorna med exakta summor. - Min Syster tog årligen Räntan jag fick tillbaka i deklarationen för SevenDays. Direkt överföring från mitt konto till hennes. Min Syster eller Svåger har inga konkreta bevis gentemot mig. Utan de kan bara neka anklagelserna och existensen av lånet. Därför undrar jag.. Hur stor är risken att jag förlorar fallet i rätten?
|Hej och tack för din fråga! Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men problemet med muntliga avtal är som du säkert förstått att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna egentligen kommit överens om. Från din berättelse bör det främst ses som att du och din syster slutit ett muntligt avtal att du ska låna ut 135000 kr till henne. Det är lite svårt att säga exakt när ett avtal slutits mellan dig och din svåger eftersom att han inte närvarade vid detta tillfälle, möjligen kan telefoninspelningarna stödja ditt argument om att lånet även var i förhållande till honom. Eftersom att du tagit krediten från SevenDays i eget namn kommer du ensam att svara för att det lånet återbetalas. Att du tagit lånet för din systers räkning är alltså inget SevenDays kommer bry sig om och inte heller något du kan hävda mot dem då det juridiskt sett är irrelevant. Du har tagit lånet i egen namn och låneavtalet blir därför bara mellan SevenDays och dig, och du svara ensamt för att det återbetalas. En annan sak är att du i ett senare led lånat dessa pengar(och ytterligare) till din syster och svåger, vilket är ett annat rättsförhållande och lån. I en rättsprocess bör du därför rikta dina krav mot din syster/svåger och stödja dig på att ni har ett muntligt avtal om att de pengar du givit till henne är ett lån. Angående dina möjligheter att vinna i en sådan process är det för mig svårt att uttala mig med någon större säkerhet. Det allra bästa vore om du hade något dokument som säger att de pengar ni haft varit ett lån, men det verkar dock inte finnas. Att du överför den exakta summan och att din syster bokfört pengarna som ett lån talar dock för att ett muntligt låneavtal slutits. Telefoninspelningen med din svåger stödjer också uppfattningen om att ni ingått ett låneavtal, då det visar att din svågers ser på pengarna han mottagit från dig som ett lån. Telefoninspelningen från din syster stödjer även där uppfattningen om att ni ingått ett muntligt avtal, då det visar att även hon såg pengarna som ett lån från dig. Sammanfattningsvis har du några grunder som stödjer att ni ingått ett muntligt avtal, främst då dina bevis pekar på att både din syster och svåger som det som ett lån. När man tolkar avtal är det viktigaste att undersöka vad avtalsparterna avsett med avtalet, och i detta fall pekar mycket på att ni alla sett pengarna som ett lån. Dock har din syster och svåger en viss fördel i att det tyvärr inte finns något skriftligt avtal, då det som sagt är mycket svårt att bevisa. Eftersom att det är du som hävdar att ett muntligt avtal föreligger, är det du som har bevisbördan för att så verkligen är fallet(detta framgår av rättsfallet NJA 2005 s. 205; se https://lagen.nu/dom/nja/2005s205). En sådan bevisbörda kan vara svår att uppfylla då det i slutändan är upp till rätten vad den väljer att tro på. Sammanfattningsvis anser jag att du har vissa bevis som talar för ditt argument att ett muntligt avtal är bindande, men att det är omöjligt för mig att bedöma hur en domstol skulle se på saken. Möjligen kan det vara en idé att kontakta en riktigt jurist innan du väljer att processa om saken, då det är mycket som står på spel i en domstolsprocess(förlorar du måste du stå för rättegångskostnader vilket är mycket dyrt). Hoppas detta klargör rättsläget för dig något och lycka till!