Muntligt anställningsavtal

2009-12-17 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har blivit erbjuden en tjänst (muntligt), som jag tackat ja till och nu funderar företaget på att erbjuda tjänsten till någon annan. Jag är kvinna på en mansdominerad arbetsplats där det framkommit att en del män har haft synpunkter på mitt arbete. Och det är till synes detta som fått företaget att tänka om. Är muntliga avtal om en tjänst bindande och har jag rätt att kräva tjänsten, vad har jag för rättigheter? Kan det klassas som diskriminering om tjänsten går till en man med samma klassifikationer som mig?
SVAR

Ett muntlig anställningsavtal gäller på samma sätt som ett skriftligt. Det finns inga formkrav för hur ett anställningsavtal skall utformas, och då du tackat ja till tjänsten har ett bindande avtal träffats. Detta avtal är bindande för båda parter. Nackdelen med muntliga avtal är att det är svårt att i efterhand bevisa vad som avtalats, och det kan bli svårt att kräva sin rätt.

Frågan om diskriminering i denna situation är aktuell i rekryteringsprocessen, innan ett bindande anställningsavtal kommit tillstånd. Om du som anställd känner dig diskriminerad på grund av kön kan du kräva en skriftlig uppgift av din arbetsgivare om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den andre sökanden hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet. Diskriminering skulle kunna komma på fråga om det finns omständigheter som tyder på att du blivit bortvald enbart på grund av kön.

Med vänlig hälsning

Lina Radovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97573)