Muntligt anställningsavtal.

2010-01-11 i Muntliga avtal
FRÅGA
efter att muntligen blivit lovad sommarjobb har jag nu i slutet av april fått reda på att jag för att få utlovat sommarjobb nu plötsligen är tvungen att ingå ett muntligt avtal om att jag fram till årsskiftet muntligen måste samtycka till att kunna arbeta upp till 30h/vecka om så behövs. Om jag inte samtycker uteblir lovat sommarjobb men jag är välkommen att söka extra behovstider som kan dyka upp. Får man verkligen göra så här??
SVAR

Både muntliga och skriftliga avtal sluts vanligtvis enligt principen anbud – accept. Ena parten lämnar ett anbud (erbjudande/förslag) och motparten lämnar accept (tackar ja/godtar) och ett avtal har träffats.

Ett anbud skall utgöra en viljeförklaring som är så pass konkretiserad att det kan utgöra avtalsunderlag, det måste vidare rikta sig mot en bestämd adressat. En sådan juridiskt bindande viljeförklaring måste skiljas från sådana förklaringar som förekommer i det dagliga livet utan anspråk på att vara juridiskt bindande. I ditt fall kan man inte anse, efter de omständigheter jag vet, att det är tillräcklig konkretiserad. Arbetsgivaren måste kunna ställa vilkor på de han vill anställa, så länge de inte strider mot lagen eller kollektivavtal.

Med vänlig hälsning

Tor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97573)