Utröstad ur aktiebolagsstyrelse och uppsagt hyresavtal

2010-03-31 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej har en komplicerad fråga jagg hoppas kunna få svar på. Startade ett AB tillsammans med två vänner, vi arenderar ett stall och hyr ut boxplatser. Allt väl. En konflikt uppstår och jag blir utröstad ur syrelsen i ABt och uppsagd från min stallplats. Tyvärr har vi inga avtal skrivna oss emellan ej heller några hyres avtal på de två boxar vi disponerat under året. Nu till min fråga, kan jag bli uppsagd från min boxplats med omedelbar verkan trots att jag bisponerat den i nio månader och fortfarande är ägare av 33% i det AB som driver och arrenderar stallet. Tacksam för snabbt svar då jag blir utröstad ur styrelsen den 18/3
SVAR
Hej!

Din position som delägare i aktiebolaget spelar tyvärr ingen roll i bedömningen av hur ditt hyreskontrakt har hanterats. Om du röstas ut på ett styrelsemöte som går rätt till, är jag rädd att ditt förhållande till bolaget inte har hanterats på något juridiskt felaktigt sätt.

Vad gäller din hyra av boxplats däremot finns en del att diskutera. Jag har förstått saken som att du hyr platsen av aktiebolaget och att det alltså är du och bolaget som är parter i avtalet.

Det faktum att ni inte har några skriftliga hyresavtal att luta er mot komplicerar förstås saken, men jag skall ändå försöka ge ett generellt svar.

Avgörande för den juridiska bedömningen är om detta är en lokalhyra (som tydligt regleras i jordabalkens tolfte kapitel som du kan läsa här: här) eller fråga om någon annan form av avtal, exempelvis hyra av lös sak eller ett tjänsteavtal/inackordering.

Det mest fördelaktiga för dig vore sannolikt om avtalet kunde klassificeras som lokalhyra. En förutsättning för detta är att du själv sköter dina hästar; det vill säga att du inte mer än i liten utsträckning får hjälp av stallet med underhållet av djuren. Din fråga ger inga djupare förklaringar kring hur det ligger till men du verkar vara en självständig hästmänniska så jag kommer att förutsätta att du inte också köper tjänster av bolaget. Då rör det sig alltså om en lokalhyra och vi kan använda oss av 12 kap som jag länkade till i förra stycket.

Jordabalkens tolfte kapitel, som ofta kallas hyreslagen, är i många avseenden gynnsam mot hyresgästen. Så länge inget avtal kan konstateras (vilket är en fråga i sig - kanske finns det en massa bakgrundomständigheter som protokoll och muntliga diskussioner som visar att ni har avtalat om uppsägningstid och hyreslängd men utifrån din fråga utgår jag från att du börjat disponera boxen utan diskussioner om villkoren) så kan vi luta oss mot hyreslagen.

Enligt 4§ gäller normalt 9 månaders uppsägningstid för hyra av lokal. Nämnas kan också att uppsägningen, enligt 8§, måste vara skriftlig för att vara giltig.

När du hyr en lokal har du ett så kallat _indirekt besittningsskydd._ Detta innebär i ditt fall, mycket kortfattat, att du har ett skydd mot att bli uppsagd utan sakliga skäl. Din fråga anger inte närmre vad er konflikt handlar om men så länge du inte misskött dig, och det ställs höga krav på misskötsamheten, har du sannolikt blivit obefogat uppsagd.

Detta innebär att du, förutom nämnda 9 månaders uppsägningstid som gäller om du inte har grovt misskött dig och på så sätt förverkat hyresrätten, har rätt till skadestånd från hyresvärden (bolaget). I 58b§ anges att du har rätt till en årshyra enligt ert avtal. Har du lidit en ännu större ekonomisk skada än motsvarande en årshyra, i stil med att hästarna på grund av uppsägningen tvingats leva undermåligt under en period eller att du tvingats hyra mycket dyrare stallplats, har du enligt andra stycket i 58b§ rätt till att få den överskjutande skadan ersatt.

Dessa frågor prövas i Hyresnämnden, som inte är en allmän domstol och är såväl billigare som snabbare än vanlig tvisthantering i domstol. Om du inte misskött dig tror jag att du har goda förutsättningar att få 9 månaders uppsägningstid och eventuellt skadestånd om du vänder dig till nämnden.

Alltså, sammanfattat:

- Vad gäller din relation till aktiebolaget finns nog tyvärr inte så mycket att göra åt din uteslutning och dina ägarandelar gynnar dig inte i diskussionen av boxhyran

- Vad gäller hyresavtalet har du mer på fötterna. Med reservation för att din fråga innehåller begränsad information om huruvida du hyr platsen som självständig användare, kring avtalets ingående och om ditt beteende så tror jag att du har rätt till längre uppsägningstid och eventuellt skadestånd.

Det blev ett långt svar men detta är komplicerade frågor. Hör gärna av dig med eventuella uppföljningsfrågor!

Vänligen
Joel Dahlquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)