Anställningsavtal

2009-12-21 i Muntliga avtal
FRÅGA
Jag har ett skriftligt anställningsavtal som uppger att jag är tillsvidare anställd. Min arbetsgivare säger nu att jag endast är viss tids anställd till sommaren. Detta grundar han på att jag sagt att jag tänkt jobba tills jag ska börja plugga och att jag tänkt söka utbildningar till hösten. Jag har aldrig sagt att jag SKA säga upp mig efter sommarn. Är detta ändå ett muntligt avtal som han påstår att det är? Om en person ska räknas som vittne till detta \"muntligt avtal\", måste denne då ha varit närvarande vid avtalet eller räcker det med att denne hört mig säga att jag vill plugga efter sommarn vid ett annat tillfälle? Jag trodde att man vid ett muntligt avtal var tvungen att säga något i stil med \"Så då är vi överens om att..\" och sedan skaka hand eller liknande. Jag anser att vi bara diskuterade, inte slöt avtal. Det skriftliga avtalet undertecknades efter detta \"muntliga avtal\" ägde rum, vilket gäller?
SVAR

Hej,

Både muntliga och skriftliga avtal sluts vanligtvis enligt principen anbud – accept. Ena parten lämnar ett anbud (erbjudande/förslag) och motparten lämnar accept (tackar ja/godtar) och ett avtal har träffats.
Ett anbud skall utgöra en viljeförklaring som är så pass konkretiserad att det kan utgöra avtalsunderlag, det måste vidare rikta sig mot en bestämd adressat. En sådan juridiskt bindande viljeförklaring måste skiljas från sådana förklaringar som förekommer i det dagliga livet utan anspråk på att vara juridiskt bindande.
Ditt uttalande om att du tänkt jobba tills du skall börja plugga torde inte utgöra ett sådant bindande anbud som avses i lagens mening och något bindande muntligt avtal tycks således inte ha kommit tillstånd.
Bestämmelserna om anställningsavtal finns i lagen om anställningsskydd, (LAS) se här.
Ett anställningsavtal kan ingås både skriftligt och muntligt. Enligt huvudregeln i 4 § LAS gäller anställningsavtal tills vidare. Avtal om tidsbegränsade anställningar såsom visstidsanställningar får dock avtalas om i vissa fall se 5 och 6 §§ LAS. Om inte annat avtalats skall dock avtalet anses vara en tillsvidareanställning.
Vidare har arbetsdomstolen i sin praxis uttalat att, eftersom tillsvidareanställning är den normala anställningsformen så är det den som vill göra gällande att avtal har träffats om något annat som har att bevisa detta. Om din arbetsgivare vill hävda att ett tidsbegränsat avtal har träffats är det alltså han eller hon som måste bevisa detta. Även om ett vittne skulle kunna ”intyga” att ett muntligt avtal slutits torde det skriftliga avtalet ha mycket större bevisvärde och det skulle därför bli svårt för din arbetsgivare att med framgång hävda visstidsavtal.
Enligt presumtionen i LAS och ordalydelsen i ditt anställningsavtal skall det således gälla som ett avtal om tillsvidareanställning.

Med vänlig hälsning

Hanna Rehn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)