Har ett avtal kommit till stånd om försäljning av varan?

2018-10-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Har sålt en vara på blocket, denna vara skulle skickas. Fick ett bud på 8500:- godtog detta så länge varan gick att skicka. Varan gick inte att skicka på avtalt vis och då avsstod jag som säljare och side varan till en Annan. Den köpare som la första budet vill nu anta mig och hotar med dyra kostnader pga att Jag har ett avtal med honom? Stämmer detta?
Christoffer Dahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Denna fråga som rör avtalsrätten behandlas i avtalslagen (AvtL)I 1 § AvtL utläses att ett avtal kommer till stånd genom att anbud och en accept (ett svar på budet) som överensstämmer med varandra. I normalfallet sluts ett avtal genom att köparen ger ett bud och säljaren godtar det. Enligt 6 § AvtL kan en accept räknas som ett nytt bud (lagen benämner denna typ som oren accept) om svaret innehåller ett nytt villkor. I ditt fall lägger du till ett villkor när du antog anbudet såvida varan gick att skicka. Denna accept överensstämmer inte fullständigt med anbudet vilket enligt lagen innebär att du skickat ett motförslag tillbaka till den potentielle köparen. I svensk rätt är anbudsgivare (köparen när den la budet, men senare du när du la ett motförslag) bunden av sitt anbud under en acceptfrist (viss betänketid att ta ställning till budet). I 7 § AvtL framgår att man kan ta tillbaka sitt anbud innan motparten tagit del av den. I detta fall framgår inte när, eller om du talat om för motparten att du inte avser att skicka varan som den trodde. Om du talade om detta för personen innan denne hunnit ta del av ditt svar är du inte bunden av ditt anbud. Men om så inte är fallet är du, enligt min bedömning, bunden av ditt anbud. I dagens samhälle används denna bestämmelse väldigt sällan; med tanke på att kravet inte är att en part ska ha läst meddelandet, utan endast att det nått fram. Och om konversation sker via digitala medier sker detta omedelbart efter avsändandet.Sammantaget i ditt fall tyder mycket på att ditt villkor om leverans tolkas som ett motförslag, av vilket du är bunden av till motparten hunnit ta ställning till det. I frågan framgår inte varför varan inte kunde skickas som tänkt men ur avtalslagen syn är du bunden av ditt anbud.Sist ska nämnas att frågor om avtal ingåtts eller inte styrs inte enbart av lag utan även sedvänjor (hur det brukar gå till i liknande fall) och att små omständigheter kan ge olika utfall.Hoppas att detta var svaret på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Kan man bli stämd för att man ändrat sig om en försäljning?

2018-10-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Skulle sälja min mammas krockskadade bil. Eftersom jag inte hade ngn aning om vad bilen kunde tänkas säljas för skickade jag samma meddelande till ett gäng personer som annonserade i tidningen att dom köper krockskadade bilar. Frågade vad dom skulle betala för bilen. Blev fullkomligt nerringd hela dagen. Alla med samma jargong, vill köpa bilen men måste se den först. Blev så stressad av situationen att jag meddelade alla utom en att bilen ej längre ska säljas. Sålde till den den första som ringde mig på morgonen. Idag har en annan "köpare" ringt mig 95 gånger! Med 1 minuts mellanrum. Han har även ringt min mamma (som bilen stod skriven på) samt min pappa. Han hotar om att skicka en stämning för att han påstår att jag lovat honom att få köpa bilen och nu har sålt den till en annan. Sen ändrade han sig och säger att vi ska komma överens om en summa som han vill ha, så skulle han inte skicka ngn stämning. Skulle aldrig betala men nu till Min fråga, är det ens möjligt att stämma ngn för detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). Inom svensk rätt är såväl anbud som accept bindande, vilket innebär att de som huvudregel inte kan återkallas (1 § AvtL). Anbudsgivaren, dvs den som erbjuder sig att sälja något, är bunden av sitt anbud tills motparten väljer att anta anbudet eller förkasta det. Anbudet kan även löpa ut om anbudsgivaren givit motparten en viss tid inom vilken svar ska ha inkommit, alternativt ska svar ske inom skälig tid (2 § AvtL).Det är skillnad mellan anbud och utbudFör att något verkligen ska räknas som ett anbud krävs att det är ett erbjudande eller löfte, med ett preciserat innehåll som riktar sig till en bestämd adressat. Erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande. Ett anbud kan t.ex. uppkomma om du erbjuder en viss person att köpa bilen för 10.000 kronor. Om du gör det är du bunden av ditt anbud tills vederbörande antingen tackat ja eller nej. Har du inte gett någon tid inom när svar måste ha inkommit ska svaret ha inkommit inom skälig tid. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och är t.ex. beroende av vad det är för vara.Nu vet jag inte exakt hur du formulerat dig när du kontaktat de presumtiva köparna. Av vad jag kan utläsa av din fråga verkar det dock som att du kontaktat dem och frågat vad de skulle betala för bilen. Om så är fallet är det enligt min bedömning inte tillräckligt precist för att utgöra ett anbud. Din förfrågan är snarare att se som ett utbud (jfr 9 § AvtL). Ett utbud brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda att själv lämna ett anbud. Så verkar fallet vara; din förfrågan om vad de kan tänka sig att betala för bilen ger dem en möjlighet att lämna ett anbud (t.ex. "Jag vill köpa bilen för 10.000kr"). I det läget är den du kontaktat anbudsgivare och bunden av sitt anbud, du kan då välja att antingen anta anbudet eller förkasta det. Om du tackar ja till ett sådant anbud är även du bunden.Avtalsbrott är grund för stämningOm en part bryter mot ett bindande avtal kan motparten inlämna en stämning. Vederbörande kan yrka att du ska fullgöra avtalet. Det innebär att om du ingått ett bindande avtal och struntar i det kan domstolen besluta att du måste sälja bilen för det utlovade priset. Är det inte längre möjligt att sälja bilen (t.ex. för att du sålt den till någon annan) kan din motpart istället begära skadestånd för avtalsbrottet.Det är din motpart som har bevisbördanHuvudregeln är att det inte finns något formkrav för hur ett avtal ska ingås. Vissa avtal kräver skriftform för att vara giltiga (t.ex. husförsäljning). Ett avtal om att sälja en bil finns det däremot inget formkrav för. Ett sådant avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt. Däremot är det betydligt lättare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt sådant.Om den besvikna "köparen" i ditt fall skulle stämma dig har vederbörande bevisbördan. Enligt svensk rätt är det nämligen den som påstår något som ska visa det. Om han påstår att ni har ingått ett avtal måste han även kunna bevisa det, det räcker inte att han säger att så har skett.Sammanfattningsvis är min bedömning, utifrån hur du ställt din fråga, att din förfrågan inte utgör ett bindande anbud du kan bli stämd för. Eftersom mannen som kontaktar dig verkar vara ute efter pengar är det möjligt att han försöker skrämma upp dig för att få dig att betala. Skulle han ändock välja att stämma dig är det han som har hela bevisbördan.För det fall att du skulle bli stämd kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan säljaren ändra överenskommet kontrakt?

2018-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen kommit överens med en bilhandlare om ett nybilsköp. Köpet skall genomföras helgen vecka 39. Vi är överens om bilens pris och eftermonterad dragkrok.Nu ringde säljaren och säger att det finns mer utrustning på bilen som jag inte har blivit informerad om vid tillfället då vi kom överens om priset. Det gäller är en bränslevärmare som säljaren själv hävdar att han inte visste att den var utrustad med. Hans förslag var att han kunde ge mig ett riktigt bra pris på den då den ny kostar runt 25k. Min fråga lyder då. Kan säljaren ändra pris på ett överenskommet kontrakt som jag har gett mitt godkännande på, dock via mejl? Kan jag i sin tur begära att dom monterar bort det ej överenskomna produkten alternativt att den skall ingå. Den är demonterbar nämligen. Ingen bil levereras med den från första början. Med vänlig hälsning
Isak Heijbel |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Omständigheterna i din situationJag förstår det som att du har fått ett erbjudande om att köpa en specifik bil via mejl av säljaren. Och du har godkänt köpekontraktet för bilen innan hans erbjudande gick ut. Säljaren ändrade sig sedan när han upptäckte att kontraktet inte var som han tänkte sig.Din lagliga situationSom jag ser det är detta en typisk situation där kontrakt har ingåtts när du acceptera säljarens erbjudande via mejl. Detta betyder att säljaren är bunden av det erbjudande som han gjort till dig och du har accepterat erbjudandet. Resultatet blir att du ska få köpa bilen med den utrustning bilden hade när säljaren gav dig erbjudandet och för det priset som han sa till dig.Lagligt stöd som bevisningDet kan vara så att säljaren inte vill hålla med om det du framför. Jag ska därför nu kort berätta var det finns lagstöd för dig att få köpa bilen med den extra utrustningen till det pris som du och säljaren kommit överens om.I avtalslagen finns det stöd för dig att få köpa bilen för det pris som ni har kommit överens om med den extra utrustningen. I bestämmelsen står det att en säljare som ger ett erbjudande till en viss kund är bunden av det. Säljaren är bunden av erbjudandet om kunden svarar på erbjudandet innan tiden för erbjudandet gått ut.Ifall erbjudandet var för en modell och inte en specifik bilJag anser att du har rätt att få köpa bilen utan extra utrustningen för överenskommet pris om det är så att erbjudandet var för en viss bilmodell. Som sammanfattning anser jag att säljaren är bunden av sitt erbjudande. Du ska alltså få köpa bilen med utrustningen för det pris som du godkände via mejl. Detta är med förutsättningen att erbjudandet var för en specifik bil.Jag hoppas mitt svar har gett dig hjälp i din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur ingås ett avtal för en internetbaserad tjänst?

2018-09-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag undrar om nedanstående hantering av avtal mellan en kund och mitt aktiebolag är ok. Avtalet gäller abonnemang på en Internet-baserad tjänst.1. En ny kund får ett avtal inkl villkor via e-mail.2. Varken kunden eller någon från mitt bolag skriver på avtalet.3. Avtalet, åtminstone villkoren, görs tillgängligt för kunden att närsomhelst ladda ner online samtidigt som mitt bolag arkiverar aktuell version för varje kund.Räcker detta för att kunden och mitt bolag i juridisk mening kan anses ha accepterat avtalet?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Avtal ingås genom ett anbud och en accept gentemot det anbudet (se 1§ lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), även känd som avtalslagen). Avtal kan ingås skriftligen, muntligen och genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att två eller flera parter agerar på ett sätt som visar att ett avtal uppstått mellan dessa. Det enklaste och mest förekommande exemplet är att du tar en butiksvara till kassan och betalar för den. I det exemplet har avtal uppkommit genom själva förfarandet av båda parter, snarare än genom den traditionella anbud-acceptmodellen. Samma avtalsexempel för butiksvara gäller även för onlineköp.En kan alltså inte ha ansetts ingått ett avtal enbart på grund av att ha mottagit ett avtal med tillhörande villkor till sin mejl. Mejlet med avtalet är ett anbud, såvida det inte enbart är en kopia på ett avtal som ingåtts sedan tidigare genom något av de sätt som anförts ovan. Enbart avsaknaden av en skriftlig accept gentemot ett skriftligt anbud, innebär alltså inte att ett avtal inte har ingåtts. Däremot bär ni bevisbördan för att ett avtal har ingåtts på ett annat sätt. Avtalsvillkoren måste för övrigt ha varit tillgängliga för motparten innan personen accepterat avtalet, avtalsvillkor som endast framkommer efter att ett avtal ingåtts gäller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rättshandlingskriterier, viljeförklaringar och KtjL

2018-10-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag ringde till ett taxi företag och sa att jag ville åka från Töreboda till Skövde. De sa att deras närmsta taxi befann sig i Skövde och kunde vara i Töreboda inom 40min varav jag svarade att be honom åka hit isåfall. Med det sa vi hej då och 40min senare kommer en taxi. Under denna tid har min situation förändrats och jag menar inte längre att åka med denna taxi men har däremot inte avbokat denna resa. Taxi chaufören får kolla mitt ID och tar sedan utan min medvetenhet ett kort på den och skickar till sin chef varav jag meddelar min brist på medgivande till detta. Han säger att de ska skicka faktura till mig på det jag behöver betala. Jag förstår absolut att det är respektlöst att inte notifiera om jag ej ska använda mig utav tjänsten men undrar nu om de har någon rättslig grund till att kräva mig på något i och med att inget avtal ingåtts eller villkor godkänna, inte heller har någon formell bokning nämnts muntligen på telefon. Därmed menar jag att de inte har någon grund till att debitera mig. Inte heller framgår några villkor tydligt på Billingetaxi's hemsida.Behöver jag betala det dem nu väljer att jag ska debiteras?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Å ena sidan skulle jag, om jag vore du, inte vara så säker på att inget avtal ingåtts. Å andra sidan är det inte säkert att så har skett. Det är denna sak som måste avgöras, och det ankommer därför på mig att företa en analys av ditt fall, med beaktande av grundläggande avtalsrätt. Den huvudsakliga avtalsrättsliga regleringen i Sverige är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Jag tänker inte uppehålla mig vid AvtL särskilt länge, eftersom den är gammal och inte ger svar på särskilt många frågor. Det är istället rättsfall och juridisk doktrin som tillkommit i anledning av AvtL:s otillräcklighet som är intressant.Grundläggande avtalsrättDen mest grundläggande formen av avtalsslut är anbud–accept-modellen, vilken åtminstone i grund och botten är okomplicerad. Jag erbjuder exempelvis dig att köpa min klocka, detta är mitt anbud. Du svarar du gärna vill det, detta är din accept. När anbudet och accepten "klickar" på detta sätt har ett avtal slutits. Detta är den mest grundläggande beskrivningen av anbud–accept-modellen. Det finns massvis av regler, undantag etc. som jag inte kommer gå in på. Vad jag däremot tänker fokusera på är kraven för att ett anbud ska anses vara just ett anbud. Det är så jag ämnar koppla ihop detta teoretiserande med din situation; är det att betrakta som ett anbud att ringa en taxi och be chauffören åka dit där den potentielle anbudsgivaren (att taxibolagets agerande utgör en accept behöver vi knappast diskutera) befinner sig? Den ställda frågan aktualiserar ännu en fråga. Vad finns det för kriterier för att ett anbud ska anses ha tillkommit och vara bindande? Axel Adlercreutz har i sin bok Avtalsrätt I (om ingen annan källa anges kan du hädanefter utgå ifrån att jag hämtat stöd för mina uppfattningar härifrån) ställt upp sju sådana krav. Fem av dem är helt onödiga att gå igenom. Därför återstår två: krav i fråga om avsikt och aktivitet samt krav i fråga om precisering och tydlighet. Krav i fråga om avsikt och aktivitetDet krävs någon form av asvikt hos den som agerar. Med "den som agerar" syftar jag på dig, när du ringer taxibolaget (T) och kommer överens med kundtjänst om att låta skicka en bil till Töreboda. När du ringde måste det antas att du haft för avsikt att åka taxi. Emellertid räcker det med att T haft skälig anledning att anta att du haft för avsikt att åka taxi, vilket ingen kan förneka att T haft. Kravet i fråga om avsikt och aktivitet ska därmed anses uppfyllt. De lågt ställda kraven framgår av rättsfallen NJA 1920 s. 446 och AD 1979 nr 2. Krav i fråga om precisering och tydlighetMånga överenskommelser som normalt ingår i avtal kan lämnas utanför det. Pris är till exempel en sådan överenskommelse. Även om ett anbud och en påföljande accept inte innehåller alla, eller ens en majoritet, av de överenskommelser som behövs för att avtalet ens ska vara praktiskt genomförbart, är avtalet ändå bindande i den mån anbudet och accepten medger det. Handelsbruk och sedvänja används ofta som utfyllnad i sådana fall. Det måste allra minst anses utgöra en viljeförklaring om att åka taxi, när du ringer T. Frågan om viljeförklaringar är bindande avgörs också efter tolkning, med beaktande av bl.a. handelsbruk. Det är enklast att betrakta viljeförklaringar och anbud som synonymer i detta fall. Adlercreutz tar som exempel på en bindande viljeförklaring upp "[e]n nick, helt meningslös i andra situationer, kan vid en auktion vara att räkna som ett anbud. En person som stiger på bussen vid en hållplats, anses därmed ha bundit sig i den meningen att han är skyldig att betala för resan". Jag skulle vilja påstå att din situation är ännu tydligare än exemplen. När man ringer ett T och ber att få en taxi från X–Y måste det, mot bakgrund av ovanstående, anses utgöra ett anbud, trots dina invändningar. Eftersom T accepterade anbudet och skickade en taxi ska därför ett avtal anses ha slutits mellan er. Telefonsamtalet kan inte blott anses ha skett på förhandlingsstadiet, med utgångspunkt i att ett slutgiltigt avtal skulle ha ingåtts vid ankomsten till Töreboda, eller Skövde för den delen.Detta är numera en konsumentfrågaSedan vi konstaterat att ett avtal slutits uppstår frågan om T har rätt att kräva dig på pengar. Att som konsument åka taxi gör konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. Jag utgår ifrån att du ska betraktas som konsument. Har du åkt taxi i ärende som avser din näringsverksamhet är området oreglerat, men KtjL tillämpas ändå i stor utsträckning. Det vore också tänkbart att tillämpa distansavtalslagen, men den är utformad till skydd för konsumenter som blir uppringda av säljare, inte de som själva ringer.Eftersom din taxiresa genom din vilja inte slutfördes ligger det närmast till hands att betrakta saken som en avbeställning. Avbeställning regleras i 42 § KtjL. Lagrummet ger näringsidkaren "rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen". Tjänsten måste anses påbörjad när taxichauffören påbörjar resan till Töreboda. Utöver det nämnda står det i 42 § att "[n]äringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget". Jag ser ingen anledning att ifrågasätta detta lagrums tillämplighet. Mot bakgrund av allt det anförda anser jag att du ska betala. Beloppets storlek får du dock själv ta ställning till. Du kan också vägra att betala och hänvisa till tingsrätten, med risk för att T tar dig på orden och agerar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Är en underlåtenhet att svara på ett motbud inom avtalad tidsfrist att betrakta som en accept?

2018-09-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har diskuterat med en lgh ägare att köpa dennes lgh.Jag har lämnat ett motbud och begärt besked inom en vecka. Tiden har gått ut utan att jag fått något svar alls, varken ja eller nej. Vad gäller? Kan detta betraktas som accept? Ägaren är ett företag, dock inte inom bostadsbranchen.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du pratat med företaget om att köpa deras lägenhet och att du gett de ett anbud som de fått en vecka på sig att svara på. Lagen som blir tillämplig i det här fallet är avtalslagen (AvtL). För att sluta ett avtal krävs ett anbud och sedan en accept av anbudet. Eftersom du meddelat företaget att de ska svara inom en vecka måste de svara inom den tidsfristen för att avtalet ska bli bindande, se AvtL 1 kap. 2 §. I det här fallet har inte företaget svarat på ditt anbud överhuvudtaget, detta är inte att betrakta som en accept. Att företaget valt att inte svara på anbudet är istället att betrakta som att de har förkastat ditt anbud. Min rekommendation är att du hör av dig till företaget igen och frågar om de vill ingå avtalet eller inte, förutsatt att det är vad du fortfarande vill. Viktigt att komma ihåg är också att du inte är bunden av ditt anbud längre utan kan ge ett nytt anbud om du vill.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Muntligt avtalsingående - vad krävs?

2018-09-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Vi har varit intresserade av en bil som säljs på en firma, säljaren har hittat denna åt oss och sagt att den ska vara jättefin. När vi väl kommer dit och kollar så är hela vänstersidan repad samt skadad backspegel, jag påpekade detta och han sa att han förstod att ingen ville köpa den i det skicket, därefter frågade han bara om allt annat kändes bra och då svarade vi att det gjorde det. Nu är bilen reparerad och han påstår att dom gjorde det enbart för att jag skulle bli nöjd och menar då att jag vid första tillfället sagt att jag vill köpa bilen om dom lagar den vilket jag och min sambo är helt säkra på att vi inte gjorde då vi diskuterade detta senare samma kväll. Vi anser att reparationen dom gjorde var för att få bilen till det skick vi blev lovade från första början och inte något vi krävt, vi har bara sagt att vi är fortsatt intresserade om den repareras. Har vi rätt att dra oss ur köpet eftersom han säger att vi sagt att vi ska köpa den trots att vi inte gjort det?
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avgörande i din fråga är huruvida ett avtal mellan dig och säljaren har ingåtts eller inte. Svaret på den frågan finner vi i Avtalslagen(AvtL).Hur ingås avtal?Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. Först när anbud och accept har utväxlats tillkommer ett avtal(1§ AvtL). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal(3§ andra stycket AvtL). Det ska även poängteras att accepten måste överensstämma med anbudet för att avtal ska uppstå.Har du lämnat en accept, och därmed ingått ett avtal?Du beskriver i din fråga att du endast uttryckt ett intresse för bilen ifall den skulle repareras. Du har dessutom uttryckt detta intresse muntligen, och som jag förstår frågan finns ingen skriftlig överenskommelse alls.Min uppfattning är därför att du inte lämnat någon accept. Du har inte uttryckt någon klar vilja att KÖPA bilen, endast att du var intresserad. Inga specifika detaljer verkar heller ha diskuterats mellan er (ex: pris, leverans osv.), vilket ytterligare talar för att det inte utväxlats något anbud och accept.Hur går jag tillväga nu?Mitt råd är att du kontaktar säljaren skriftligen eller muntligen och förklarar att du inte längre är intresserad av bilen. Förklara även att något muntligt avtal inte föreligger mellan er eftersom du inte uttryckt en vilja att köpa bilen, endast ett intresse.Jag vill även tillägga att muntliga utfästelser(löften) oftast är svåra att bevisa i en rättsprocess. De tillmäts även ett relativt lågt bevisvärde, om inte de kan stödjas genom annan bevisning t.ex. ett inspelat samtal eller flera samstämmiga vittnen. Därför lär det bli svårt för säljaren att i domstol bevisa det muntliga löftet som han påstår att du lämnat.Hoppas du fått svar på din fråga!

Leasingavtal bundenhet

2018-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny privatleasing på en bil via telefon med bilhandlaren. Bilen hade dem hemma hos bilhandlaren när jag beställde. Jag har dock inte skrivit på ett avtal ännu. Min fråga till er är om jag kan dra mig ur leasingen, har som sagt INTE skrivit på ett leasingavtal än.MvhMartin
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtalsrätt.Avtalsrätten är ett av de största juridiska områdena och kan egentligen appliceras på alla civilrättsliga situationer om inget annat föreskrivs. Huvudregeln gällande avtalsrätten är att om ena persen har lämnat ett anbud som motparten accepterat så har ett avtal uppsätt. Detta avtal ska hållas enl. 1§ Avtalslagen, om inget extraordinärt sker som kan påkalla jämkning eller t.o.m. ogiltighet (29-36§§ Avtalslagen).Med detta sagt är det i stort sett helt upp till parterna att avtala om villkoren. Undantagen i privatleasing är vissa felregler vilka regleras enligt konsumentköplagen. Dock finns inga regler om tidpunkten när ett avtal uppstår.Svar.Jag kan inte utifrån denna information ge ett exakt svar på om bundenhet har uppsätt. Om företaget du leasar av begär ett skriftligt avtal som ska skrivas under så bör man kunna tolka situationen som att bundenhet uppsåt i och med din underskrift. Därmed bör du kunna frånträda avtalet i och med att du inte skrivit under. Dock om ni har avtalat om annat så gäller det. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du hittar någonting märkt med "villkor" eller dylikt på deras hemsida och i ev. broschyrer om de finns. Avtalsrätten är som sagt ett område med väldigt få regler, så det som parterna kommer överens om gäller nästan alltid. Vänligen