Kan man bli stämd för att man ändrat sig om en försäljning?

2018-10-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Skulle sälja min mammas krockskadade bil. Eftersom jag inte hade ngn aning om vad bilen kunde tänkas säljas för skickade jag samma meddelande till ett gäng personer som annonserade i tidningen att dom köper krockskadade bilar. Frågade vad dom skulle betala för bilen. Blev fullkomligt nerringd hela dagen. Alla med samma jargong, vill köpa bilen men måste se den först. Blev så stressad av situationen att jag meddelade alla utom en att bilen ej längre ska säljas. Sålde till den den första som ringde mig på morgonen. Idag har en annan "köpare" ringt mig 95 gånger! Med 1 minuts mellanrum. Han har även ringt min mamma (som bilen stod skriven på) samt min pappa. Han hotar om att skicka en stämning för att han påstår att jag lovat honom att få köpa bilen och nu har sålt den till en annan. Sen ändrade han sig och säger att vi ska komma överens om en summa som han vill ha, så skulle han inte skicka ngn stämning. Skulle aldrig betala men nu till Min fråga, är det ens möjligt att stämma ngn för detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). Inom svensk rätt är såväl anbud som accept bindande, vilket innebär att de som huvudregel inte kan återkallas (1 § AvtL). Anbudsgivaren, dvs den som erbjuder sig att sälja något, är bunden av sitt anbud tills motparten väljer att anta anbudet eller förkasta det. Anbudet kan även löpa ut om anbudsgivaren givit motparten en viss tid inom vilken svar ska ha inkommit, alternativt ska svar ske inom skälig tid (2 § AvtL).Det är skillnad mellan anbud och utbudFör att något verkligen ska räknas som ett anbud krävs att det är ett erbjudande eller löfte, med ett preciserat innehåll som riktar sig till en bestämd adressat. Erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande. Ett anbud kan t.ex. uppkomma om du erbjuder en viss person att köpa bilen för 10.000 kronor. Om du gör det är du bunden av ditt anbud tills vederbörande antingen tackat ja eller nej. Har du inte gett någon tid inom när svar måste ha inkommit ska svaret ha inkommit inom skälig tid. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och är t.ex. beroende av vad det är för vara.Nu vet jag inte exakt hur du formulerat dig när du kontaktat de presumtiva köparna. Av vad jag kan utläsa av din fråga verkar det dock som att du kontaktat dem och frågat vad de skulle betala för bilen. Om så är fallet är det enligt min bedömning inte tillräckligt precist för att utgöra ett anbud. Din förfrågan är snarare att se som ett utbud (jfr 9 § AvtL). Ett utbud brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda att själv lämna ett anbud. Så verkar fallet vara; din förfrågan om vad de kan tänka sig att betala för bilen ger dem en möjlighet att lämna ett anbud (t.ex. "Jag vill köpa bilen för 10.000kr"). I det läget är den du kontaktat anbudsgivare och bunden av sitt anbud, du kan då välja att antingen anta anbudet eller förkasta det. Om du tackar ja till ett sådant anbud är även du bunden.Avtalsbrott är grund för stämningOm en part bryter mot ett bindande avtal kan motparten inlämna en stämning. Vederbörande kan yrka att du ska fullgöra avtalet. Det innebär att om du ingått ett bindande avtal och struntar i det kan domstolen besluta att du måste sälja bilen för det utlovade priset. Är det inte längre möjligt att sälja bilen (t.ex. för att du sålt den till någon annan) kan din motpart istället begära skadestånd för avtalsbrottet.Det är din motpart som har bevisbördanHuvudregeln är att det inte finns något formkrav för hur ett avtal ska ingås. Vissa avtal kräver skriftform för att vara giltiga (t.ex. husförsäljning). Ett avtal om att sälja en bil finns det däremot inget formkrav för. Ett sådant avtal kan ingås såväl muntligt som skriftligt. Däremot är det betydligt lättare att bevisa ett skriftligt avtal än ett muntligt sådant.Om den besvikna "köparen" i ditt fall skulle stämma dig har vederbörande bevisbördan. Enligt svensk rätt är det nämligen den som påstår något som ska visa det. Om han påstår att ni har ingått ett avtal måste han även kunna bevisa det, det räcker inte att han säger att så har skett.Sammanfattningsvis är min bedömning, utifrån hur du ställt din fråga, att din förfrågan inte utgör ett bindande anbud du kan bli stämd för. Eftersom mannen som kontaktar dig verkar vara ute efter pengar är det möjligt att han försöker skrämma upp dig för att få dig att betala. Skulle han ändock välja att stämma dig är det han som har hela bevisbördan.För det fall att du skulle bli stämd kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Har ett avtal uppkommit?

2018-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Skulle vilja ha hjälp med en fråga där det enbart är avtalslagen (AvtL) som ska tillämpas.Markanläggare Anna lämnar ett entreprenadanbud den 10 februari. Anbudet är skriftligt och svar begärt senast den 15 februari. Fastighetsägare Betty accepterar anbudet i ett brev daterat den 12 februari. Din uppgift är nu att bedöma om avtal kommit till stånd i följande fall: 1. Betty postar brevet den 12 februari, men av misstag från postens sida, kommer brevet i Annas brevlåda först den 18 februari. Att accepten varit på villovägar framgår av poststämpeln och eftersändelsen. 2. Betty postar brevet den 15 februari.3. Brevet anländer till Annas kontor den 14 februari, men eftersom hennes sekreterare har semester till den 21 februari, dröjer det ända till den 22 februari innan Anna får brevet.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 1. I din första fråga framgår att Betty har postat brevet i god tid. Sannolikt är hon inte medveten om postens misstag. Detta framgår emellertid för Anna av poststämpeln och eftersändningen. I den här situationen tillämpas 4 § 2 st AvtL vilket innebär att Anna måste reklamera förseningen till Betty om hon inte vill ingå avtal. Om Anna inte reklamerar förseningen så uppkommer ett bindande avtal trots att brevet anlände efter den 15 februari. 2. Huvudregeln är enligt 2 § AvtL att brevet måste ha anlänt till Anna den 15 februari för att ett bindande avtal ska uppkomma. Således uppkommer inte något avtal i fall 2. 3. Enligt 2 § AvtL räcker det att brevet har levererats till Anna den 15 februari. Det krävs alltså inte att hon har läst eller tagit del av brevet för att ett bindande avtal ska uppkomma. Detta innebär att ett bindande avtal uppkommer eftersom brevet har anlänt till Annas kontor redan den 14 februari. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Muntligt avtalsingående - vad krävs?

2018-09-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Vi har varit intresserade av en bil som säljs på en firma, säljaren har hittat denna åt oss och sagt att den ska vara jättefin. När vi väl kommer dit och kollar så är hela vänstersidan repad samt skadad backspegel, jag påpekade detta och han sa att han förstod att ingen ville köpa den i det skicket, därefter frågade han bara om allt annat kändes bra och då svarade vi att det gjorde det. Nu är bilen reparerad och han påstår att dom gjorde det enbart för att jag skulle bli nöjd och menar då att jag vid första tillfället sagt att jag vill köpa bilen om dom lagar den vilket jag och min sambo är helt säkra på att vi inte gjorde då vi diskuterade detta senare samma kväll. Vi anser att reparationen dom gjorde var för att få bilen till det skick vi blev lovade från första början och inte något vi krävt, vi har bara sagt att vi är fortsatt intresserade om den repareras. Har vi rätt att dra oss ur köpet eftersom han säger att vi sagt att vi ska köpa den trots att vi inte gjort det?
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avgörande i din fråga är huruvida ett avtal mellan dig och säljaren har ingåtts eller inte. Svaret på den frågan finner vi i Avtalslagen(AvtL).Hur ingås avtal?Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. Först när anbud och accept har utväxlats tillkommer ett avtal(1§ AvtL). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal(3§ andra stycket AvtL). Det ska även poängteras att accepten måste överensstämma med anbudet för att avtal ska uppstå.Har du lämnat en accept, och därmed ingått ett avtal?Du beskriver i din fråga att du endast uttryckt ett intresse för bilen ifall den skulle repareras. Du har dessutom uttryckt detta intresse muntligen, och som jag förstår frågan finns ingen skriftlig överenskommelse alls.Min uppfattning är därför att du inte lämnat någon accept. Du har inte uttryckt någon klar vilja att KÖPA bilen, endast att du var intresserad. Inga specifika detaljer verkar heller ha diskuterats mellan er (ex: pris, leverans osv.), vilket ytterligare talar för att det inte utväxlats något anbud och accept.Hur går jag tillväga nu?Mitt råd är att du kontaktar säljaren skriftligen eller muntligen och förklarar att du inte längre är intresserad av bilen. Förklara även att något muntligt avtal inte föreligger mellan er eftersom du inte uttryckt en vilja att köpa bilen, endast ett intresse.Jag vill även tillägga att muntliga utfästelser(löften) oftast är svåra att bevisa i en rättsprocess. De tillmäts även ett relativt lågt bevisvärde, om inte de kan stödjas genom annan bevisning t.ex. ett inspelat samtal eller flera samstämmiga vittnen. Därför lär det bli svårt för säljaren att i domstol bevisa det muntliga löftet som han påstår att du lämnat.Hoppas du fått svar på din fråga!

Leasingavtal bundenhet

2018-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny privatleasing på en bil via telefon med bilhandlaren. Bilen hade dem hemma hos bilhandlaren när jag beställde. Jag har dock inte skrivit på ett avtal ännu. Min fråga till er är om jag kan dra mig ur leasingen, har som sagt INTE skrivit på ett leasingavtal än.MvhMartin
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtalsrätt.Avtalsrätten är ett av de största juridiska områdena och kan egentligen appliceras på alla civilrättsliga situationer om inget annat föreskrivs. Huvudregeln gällande avtalsrätten är att om ena persen har lämnat ett anbud som motparten accepterat så har ett avtal uppsätt. Detta avtal ska hållas enl. 1§ Avtalslagen, om inget extraordinärt sker som kan påkalla jämkning eller t.o.m. ogiltighet (29-36§§ Avtalslagen).Med detta sagt är det i stort sett helt upp till parterna att avtala om villkoren. Undantagen i privatleasing är vissa felregler vilka regleras enligt konsumentköplagen. Dock finns inga regler om tidpunkten när ett avtal uppstår.Svar.Jag kan inte utifrån denna information ge ett exakt svar på om bundenhet har uppsätt. Om företaget du leasar av begär ett skriftligt avtal som ska skrivas under så bör man kunna tolka situationen som att bundenhet uppsåt i och med din underskrift. Därmed bör du kunna frånträda avtalet i och med att du inte skrivit under. Dock om ni har avtalat om annat så gäller det. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du hittar någonting märkt med "villkor" eller dylikt på deras hemsida och i ev. broschyrer om de finns. Avtalsrätten är som sagt ett område med väldigt få regler, så det som parterna kommer överens om gäller nästan alltid. Vänligen

Är en underlåtenhet att svara på ett motbud inom avtalad tidsfrist att betrakta som en accept?

2018-09-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har diskuterat med en lgh ägare att köpa dennes lgh.Jag har lämnat ett motbud och begärt besked inom en vecka. Tiden har gått ut utan att jag fått något svar alls, varken ja eller nej. Vad gäller? Kan detta betraktas som accept? Ägaren är ett företag, dock inte inom bostadsbranchen.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du pratat med företaget om att köpa deras lägenhet och att du gett de ett anbud som de fått en vecka på sig att svara på. Lagen som blir tillämplig i det här fallet är avtalslagen (AvtL). För att sluta ett avtal krävs ett anbud och sedan en accept av anbudet. Eftersom du meddelat företaget att de ska svara inom en vecka måste de svara inom den tidsfristen för att avtalet ska bli bindande, se AvtL 1 kap. 2 §. I det här fallet har inte företaget svarat på ditt anbud överhuvudtaget, detta är inte att betrakta som en accept. Att företaget valt att inte svara på anbudet är istället att betrakta som att de har förkastat ditt anbud. Min rekommendation är att du hör av dig till företaget igen och frågar om de vill ingå avtalet eller inte, förutsatt att det är vad du fortfarande vill. Viktigt att komma ihåg är också att du inte är bunden av ditt anbud längre utan kan ge ett nytt anbud om du vill.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan säljaren ändra överenskommet kontrakt?

2018-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen kommit överens med en bilhandlare om ett nybilsköp. Köpet skall genomföras helgen vecka 39. Vi är överens om bilens pris och eftermonterad dragkrok.Nu ringde säljaren och säger att det finns mer utrustning på bilen som jag inte har blivit informerad om vid tillfället då vi kom överens om priset. Det gäller är en bränslevärmare som säljaren själv hävdar att han inte visste att den var utrustad med. Hans förslag var att han kunde ge mig ett riktigt bra pris på den då den ny kostar runt 25k. Min fråga lyder då. Kan säljaren ändra pris på ett överenskommet kontrakt som jag har gett mitt godkännande på, dock via mejl? Kan jag i sin tur begära att dom monterar bort det ej överenskomna produkten alternativt att den skall ingå. Den är demonterbar nämligen. Ingen bil levereras med den från första början. Med vänlig hälsning
Isak Heijbel |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Omständigheterna i din situationJag förstår det som att du har fått ett erbjudande om att köpa en specifik bil via mejl av säljaren. Och du har godkänt köpekontraktet för bilen innan hans erbjudande gick ut. Säljaren ändrade sig sedan när han upptäckte att kontraktet inte var som han tänkte sig.Din lagliga situationSom jag ser det är detta en typisk situation där kontrakt har ingåtts när du acceptera säljarens erbjudande via mejl. Detta betyder att säljaren är bunden av det erbjudande som han gjort till dig och du har accepterat erbjudandet. Resultatet blir att du ska få köpa bilen med den utrustning bilden hade när säljaren gav dig erbjudandet och för det priset som han sa till dig.Lagligt stöd som bevisningDet kan vara så att säljaren inte vill hålla med om det du framför. Jag ska därför nu kort berätta var det finns lagstöd för dig att få köpa bilen med den extra utrustningen till det pris som du och säljaren kommit överens om.I avtalslagen finns det stöd för dig att få köpa bilen för det pris som ni har kommit överens om med den extra utrustningen. I bestämmelsen står det att en säljare som ger ett erbjudande till en viss kund är bunden av det. Säljaren är bunden av erbjudandet om kunden svarar på erbjudandet innan tiden för erbjudandet gått ut.Ifall erbjudandet var för en modell och inte en specifik bilJag anser att du har rätt att få köpa bilen utan extra utrustningen för överenskommet pris om det är så att erbjudandet var för en viss bilmodell. Som sammanfattning anser jag att säljaren är bunden av sitt erbjudande. Du ska alltså få köpa bilen med utrustningen för det pris som du godkände via mejl. Detta är med förutsättningen att erbjudandet var för en specifik bil.Jag hoppas mitt svar har gett dig hjälp i din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur ingås ett avtal för en internetbaserad tjänst?

2018-09-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag undrar om nedanstående hantering av avtal mellan en kund och mitt aktiebolag är ok. Avtalet gäller abonnemang på en Internet-baserad tjänst.1. En ny kund får ett avtal inkl villkor via e-mail.2. Varken kunden eller någon från mitt bolag skriver på avtalet.3. Avtalet, åtminstone villkoren, görs tillgängligt för kunden att närsomhelst ladda ner online samtidigt som mitt bolag arkiverar aktuell version för varje kund.Räcker detta för att kunden och mitt bolag i juridisk mening kan anses ha accepterat avtalet?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Avtal ingås genom ett anbud och en accept gentemot det anbudet (se 1§ lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), även känd som avtalslagen). Avtal kan ingås skriftligen, muntligen och genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att två eller flera parter agerar på ett sätt som visar att ett avtal uppstått mellan dessa. Det enklaste och mest förekommande exemplet är att du tar en butiksvara till kassan och betalar för den. I det exemplet har avtal uppkommit genom själva förfarandet av båda parter, snarare än genom den traditionella anbud-acceptmodellen. Samma avtalsexempel för butiksvara gäller även för onlineköp.En kan alltså inte ha ansetts ingått ett avtal enbart på grund av att ha mottagit ett avtal med tillhörande villkor till sin mejl. Mejlet med avtalet är ett anbud, såvida det inte enbart är en kopia på ett avtal som ingåtts sedan tidigare genom något av de sätt som anförts ovan. Enbart avsaknaden av en skriftlig accept gentemot ett skriftligt anbud, innebär alltså inte att ett avtal inte har ingåtts. Däremot bär ni bevisbördan för att ett avtal har ingåtts på ett annat sätt. Avtalsvillkoren måste för övrigt ha varit tillgängliga för motparten innan personen accepterat avtalet, avtalsvillkor som endast framkommer efter att ett avtal ingåtts gäller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Bunden av ett erbjudande genom passivitet?

2018-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, fick hem en faktura från försäkringsbolaget X på tilläggsförsäkringar kopplade till mitt medlemskap i fackorganisationen Y. Jag kontaktade X och poängterade att jag aldrig beställt dessa tilläggsförsäkringar. X menade att jag skulle aktivt svarat på ett brev (som jag dessutom aldrig fick i min hand då den kommit bort med posten) att jag inte önskade dessa försäkringar. Med andra ord blev jag bunden till ett erbjudande för att jag inte svarat på brevet.Är det verkligen rimligt/tillåtet att bli bunden av ett erbjudande, om du inte aktivt svarar på brevkorrespondens att du inte önskar produkten eller tjänsten ifråga? Jag trodde inte det var tillåtet att utforma erbjudanden som en passiv accept i Sverige.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt om bundenhet genom passivitetSom huvudregel gäller givetvis att parter blir bundna till ett avtal genom en aktiv handling, men enligt 9 § avtalslagen finns en möjlighet att bli bunden genom passivitet; om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, och därefter inte anger om denne önskar att avstå eller acceptera anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom sin passivitet. Observera dock att det krävs att denne genom sitt handlande framkallat anbudet, det vill säga, har uppmanat den andra personen att avge ett utbud.Din situationI detta fall gäller uppenbarligen inte den ovan nämnda beskrivningen av 9 § avtalslagen. Du har inte bett försäkringsbolaget om ett anbud för dessa typer av tilläggstjänster, och även om du hade gjort det så hade det inte ansetts ha varit tillräckligt för att ha ingått ett avtal med hänsyn till konsumenträttsliga regler. Du har dessutom inte ens fått se det brev där detta (i sig otillåtna) villkor om aktivt svar från dig anges; vilket gör situationen än mer otillåten.Handlingsalternativ för digJag skulle bestrida fakturan och beskriva situationen - det vill säga, att dessa typer av passiva förbindelser är otillåtna och att du inte ens fått se brevet. Om försäkringsbolaget inte tar hänsyn till detta så kan du vända dig till konsumenterna.se (länk), där finns en särskild guide (länk) för hur du kan göra för att lösa en försäkringssituation; de har bland annat en brevmall för hur du kan begära en omprövning hos försäkringsbolaget.Lycka till! Och tveka inte att kommentera nedan om du skulle ha några ytterligare frågor.Vänligen,