När kan anbud och accept ångras?

2019-05-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag undrar i vilken utsträckning kan en part ångra avgivna anbud och accepter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i avtalslagen. Vid avgivande av anbud eller accept uppstår en haltande bundenhet, innebärande att den som angivit en anbud är ensidigt bunden av det tills motparten accepterat eller förkastat anbudet. Det går dock att återkalla ett anbud eller en accept, i sådana fall krävs det att återkallelsen kommer den till vilket anbudet eller accepten är riktad till, innan eller samtidigt som vederbörande tar emot anbudet/accepten (7 § avtalslagen). Om du t.ex. avger ett anbud per brev kan du således återkalla det per telefon/e-post innan brevet kommer fram.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kompensation för förbetalt evenemang som blivit inställt

2019-04-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag går sista året på gymnasiet och därför har en kommitté på skolan anordnat fester för oss elever. De anordnade en fest som blev inställd samma dag som den skulle varit. Jag hade betalat 150kr för inträde men istället för att få tillbaka pengarna erbjöd dem att jag fick gå på 3 andra fester gratis till ett värde av 50kr styck. Jag har utnyttjat en av dessa fester vilket vill säga 50kr. De har alltså kvar 100kr som är mina pengar. De vill inte betala tillbaka då de erbjuder de andra festerna som ersättning. Har jag rätt att få tillbaka min 100kr?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du betalt i förväg har du förstås rätt att bli kompenserad i och med att festen blivit inställd. Eftersom du gått på en av de 3 andra fester som du erbjudits som kompensation kommer du ha svårt att få tillbaka några pengar. Det kommer nämligen med högsta sannolikhet ses som att du har accepterat de 3 andra festerna som ny motprestation för de 150 kr du betalt. Men om jag vore dig skulle jag ändå kontakta den kommitté som anordnat festerna och fråga om du skulle kunna få tillbaka 100 kr istället för att gå på ytterligare 2 fester. Vänlig hälsning

Är erbjudanden bindande?

2019-03-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag var och åkte go-cart med min syster en onsdag 11:45. Några dagar senare berättar en kompis som åkt där tidigare att på onsdagar är det 2 för priset av 1 mellan 11:00-16:00.Jag tittade på deras hemsida och ser att det stämmer om man åker på drop-in som vi gjorde. Priset för en var 320 kr. Vi betalade alltså 640 kr.Vad gäller här? Måste företaget följa sina bestämmelser och erbjudanden? Jag tycker det är fullt att inte ge det som gäller till alla och utnyttja att jag inte tittat på hemsidan.
Henrik Åkesson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna avtalslagen (AvtL).För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. I sig självt är båda anbudet och accepten bindande, och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §). Lite förenklat kan sägas att ett anbud är en uppmaning till köp eller erbjudande att sälja något, ex. vill du köpa min sko för 30 kronor? Accept är svaret "ja" på detta anbud.Anbudet är bindande för den som givit det, och accepten är bindande för den som givit det. Det är enkelt att tro att erbjudandet på hemsidan är att ses som ett anbud, och att det då skulle vara bindande för företaget, så är dock inte fallet. För det ska vara fråga om ett anbud krävs det bland annat att det ska vara riktat mot en avgränsad mängd personer. Ett erbjudande på en hemsida är inte riktat mot en avgränsad mängd personer, utan antalet som har tillgång till detta är obegränsat. Det är då inte fråga om ett anbud från företagets sida, det är istället fråga om utbud – vilket inte är bindande. Slutsats och rådEftersom erbjudandet inte är att ses som ett utbud istället för anbud är det inte bindande för företaget. De måste då inte fullfölja detta. En helt annan sak är att företag vill ha nöjda kunder och att kunderna ska kunna lita på att det utannonserade priset gäller. Har du kvitto som bevisar att du var där en onsdag kl. 11:45 råder jag dig till att återvända och påtala detta. Företaget har ingen skyldighet att återbetala hälften av summan – men ofta finns en vilja att leva upp till sina erbjudanden. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Uppstår ett avtal per mail?

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej om man diskuterar aktieköp gäller ett ok i en e-mail slinga som legalt bindande?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som svar på din fråga så är huvudregeln att avtal kan ha vilken form som helst. Ett avtal är alltså "lika bindande" oavsett om avtalet är skriftligt, muntligt eller som i ditt fall skickat per mail. Ett avtal består ju av ett anbud och ett accept. I ditt fall verkar det alltså som att själva acceptet har varit via mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men ett "vanligt" avtal har alltså inga formkrav. Ur bevissynpunkt är det dock alltid bättre att avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är alltså inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.Om en tvist skulle uppstå och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Ett OKEJ i en mailkonversation kan alltså absolut vara bindande. Detta förstås om det finns en viljeförklaring från båda parter, och att båda parter har visat att ni vill ingå avtalet. Det måste som sagt finnas ett anbud och en accept. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid avtal som ingås via köp- och säljsidor på Facebook?

2019-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Följande situation har en tendens att ofta uppstå mellan privatpersoner på ex. köp- och säljsidor på facebook:Säljare: Jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-Köpare A: Jag vill köpa VARA 1 för X:-Säljare: VARA 1 är såld till Köpare A för X:-Köpare A: Då kommer jag och hämtar VARA 1. När, var, hur kan VARA 1 hämtas?Säljare: VARA 1 var populärare än jag trodde och jag vill nu ha mer pengar för VARA 1. Köpare B är beredd att betala Y:- för VARA 1. Vill Köpare A buda över Y:- för VARA 1? Annars går VARA 1 för Y:- till Köpare B!Köpare A: Jag betalar X:- för VARA 1 enligt överenskommelse. Jag går inte med på att betala mer.Säljare: VARA 1 är nu såld för Y:- till Köpare B.Vad jag kan förstå gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott mot Köpare A. Men vad innebär det egentligen? Kan Köpare A kräva något skadestånd eller annan juridisk upprättelse av säljaren? Har VARA 1 ekonomiska värde någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse? Och har det någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse vad Säljaren begärt för VARA 1? (Vad säljaren begärt och vad varan är värd kan ju skilja sig och dessa situationer uppstår oftast när säljaren kommer på att hen begärt mindre än vad varan egentligen är värd).Blev nyfiken efter att ha sett och varit med om det här flera gånger.Tack på förhand för svar!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte helt klart vad som gäller rent juridiskt vid försäljning av varor via Facebook. I ett rättsfall från 2016 bedömdes försäljning bestående av budgivning under bestämd tid som en auktion. Ditt exempel avviker emellertid från ovanstående rättsfall på så sätt att säljaren inte har satt upp en bestämd start- och sluttid för försäljningen. Det är heller inte fråga om något budgivningsförfarande. Jag kommer därför besvara din fråga utifrån regler som finns i köplagen (KöpL) och avtalslagen (AvtL). Jag måste dock återigen poängtera att det i dagsläget inte alltid finns ett givet svar på vad som gäller ifråga om försäljning via Facebook-sidor. Allmänt om avtal Ett avtal uppkommer genom att en person framför ett erbjudande som någon annan antar. Personerna är därefter avtalsparter. Ett erbjudande om att ingå avtal kallas för "anbud". Det svar som ges kallas för accept. Ett meddelande om försäljning på en Facebook-sida som riktar sig till allmänheten är inte ett anbud. Det är istället ett utbud. Utbud är endast en uppmuntran till intresserade köpare att inkomma med anbud som säljaren därefter accepterar. Jag kommer snart att illustrera hur detta går till under rubriken "bedömning av ditt exempel".Ovanstående resonemang följer av regler som finns i 1 § och 9 § AvtL. Återkallelse av accept Säljaren kan ibland återkalla sin accept och därigenom undgå att ett avtal ingås. Förutsättningarna för detta är att säljaren skickar ett meddelande om återkallelse som når köparen innan denne har läst säljarens accept.Detta följer av 7 § AvtL. Bedömning av ditt exempel I ditt exempel består kommunikationen mellan säljaren, köpare A och köpare B av totalt 8 meddelanden. Jag kommer att hänvisa till dessa meddelanden i kronologisk ordning där det första inlägget "jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-" kallas meddelande nr 1, köpare A:s svar "jag vill köpa VARA 1 för X:-" kallas meddelande nr 2 och så vidare. I ditt exempel är säljarens första inlägg (meddelande nr 1) ett utbud. Det är alltså en uppmaning till potentiella köpare att inkomma med anbud. Köpare A inkommer därefter med ett anbud i meddelande nr 2, vilket säljaren accepterar med kommentaren "VARA 1 är såld till Köpare A för X:-" i meddelande nr 3. Anbud och accept har därmed utväxlats mellan köpare och säljare. Säljaren har emellertid möjlighet att återkalla sin accept fram tills den tidpunkt då köparen läser meddelande nr 3. Vid meddelande nr 4 står det klart att köparen har läst accepten i meddelande nr 3. Ett bindande avtal har nu uppkommit. Det är därför inte möjligt för säljaren att återkalla sin accept genom meddelande nr 5. Genom att granska meddelande nr 1 - 3 kan vi enkelt konstatera att avtalet har följande innebörd: - Säljaren har gått med på att sälja VARA 1 för X:- till köpare A. I meddelande nr 6 står det klart att säljaren inte längre avser att fullfölja sin överenskommelse med köpare A. Detta innebär att säljaren begår ett avtalsbrott. Nästa fråga blir därför vad vi har att göra med för typ av avtalsbrott och vilka rättsliga konsekvenser detta kan medföra för säljaren och köpare A. Avtalsbrott I detta fallet har säljaren återkallat sin accept utan lagstöd. Avtalsbrottet består således av en obefogad hävning av avtalet vilket medför att köpare A kan ha rätt till skadestånd. Skadestånd Vid en obefogad hävning har köpare A rätt till ersättning för skillnaden mellan det avtalade priset och varans marknadspris. Detta innebär att vi får undersöka om det finns ett marknadspris för varor som är identiska med VARA 1. Det skulle exempelvis kunna göras genom information från den affär där VARA 1 är anskaffad. Om vi ser till ditt exempel så skulle skadeståndet i detta fall beräknas på följande sätt: Marknadspris för VARA 1 - Pris X:- = skadestånd Köpare A:s rätt till skadestånd förutsätter då att marknadspriset för VARA 1 är högre än pris X:-. Detta är ganska logiskt med hänsyn till att köpare A annars inte skulle kunna sägas lida någon ekonomisk skada. Det är även tänkbart att VARA 1 saknar ett marknadsvärde. Detta kan bero på att VARA 1 är unik eller av någon annan anledning inte förekommer på en marknad. Vi får då betrakta det slutliga priset för VARA 1 som varans marknadspris. Alltså: Marknadspris för VARA 1 = Y:- Skadeståndet beräknas då som följer: Pris Y - Pris X = skadestånd Detta är logiskt om vi betraktar Y:- som det pris köpare A måste bjuda över för att (förhoppningsvis) få köpa VARA 1.I ovanstående resonemang har vägledning hämtats ur rättsfallet NJA 2016 s. 1195.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan betalning av hyra anses utgöra en accept?

2019-04-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Företaget jag arbetar på hyr ett garage sen flera år tillbaka. Vid årsskiftet höjdes hyran från 2000 till 2200 kr/mån. Inget vi bråkade om då. Men när vi nu vill säga upp vårt avtal har det framkommit att hyreshöjningen gjorts utan avisering. Har vi någon rätt till återbetalning? Eller anses vi ha godtagit hyreshöjningen genom att vi har betalt det högre beloppet?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som den hyra företaget betalade för garaget höjdes samt att företaget nu vill säga upp hyresavtalet för garaget.Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen (AvtL). Ett avtal uppkommer genom att en part ger ett anbud och att en annan part accepterar anbudet (1 § AvtL). I ert fall ses höjningen av hyran juridiskt som ett anbud, dvs en förfrågan om förhöjd hyra. För att ett avtal ska anses ingånget ifråga om den höjda hyran (alltså att avtalet nu ska avse 2200 kronor i stället för 2000 kronor) krävs att ert företag i ett svar accepterar anbudet.Ett svar behöver inte vara skriftligt eller muntligt. En part kan ingå ett avtal genom att agera konkludent. Detta innebär att avtal uppstår redan genom att parten agerar så att avtalsvilja kan anses framgå.I ert fallGenom att regelbundet betala 2200 kronor utan att ifrågasätta höjningen, anses ert företag förmodligen ha accepterat den höjda hyran (genom konkludent handlande).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

När blir avtal bindande?

2019-03-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har blivit erbjuden att köpa en hund.Säljaren skulle skicka ner avtalet till en våninna till henne och därmed skulle hon och jag genomföra köpet/ försäljningen.Nu har säljaren blockerat mig och hennes väninna säger att hunden inte är till salu mer.Jag vill köpa denna hunden då vi har haft den på lån hör i 10 månader och han ingpr i vår familj nu. Säljaren är en kenneluppfödare.Vad kan vi göra för att få köpa hunden?
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har kenneluppfödaren erbjudit dig att köpa hunden så är detta bindande, vilket betyder att denne som huvudregel inte kan dra tillbaka till erbjudande (1 kapitlet 1 § Avtalslagen). Så om uppfödaren erbjudit dig att köpa hunden och du har accepterat detta erbjudande utan ändringar i erbjudandet så har ni ett bindande avtal (1 kapitlet 1 § Avtalslagen). Sammanfattningsvis så är det fysiska avtalet du nämner inte avgörande för om avtal om köp ingåtts eller inte. Har ni en muntlig överenskommelse gäller denna så som köpeavtal. Detta betyder att du har rätt att få köpa hunden och kräva att denne avlämnas (22-23 §§ Köplagen). Hoppas du fått svar på din fråga, annars får du mer än gärna återkomma. Hälsningar,

Avtalsbundenhet

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om jag ger ett skriftligt anbud som konsument till en näringsidkare utan att få bekräftelse på anbudet, har ett avtal fortfarande ingåtts?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessa frågor regleras i avtalslagen (AvtL), som du hittar HÄR. Din specifika fråga rör egentligen avtalsbundenhet, hur ett avtal uppstår. Frågan om när och hur bundenhet uppstår har alltid varit ett juridiskt problem. Det brukar sägas att bundenheten grundas på tre moment:- Den rättshandlandes vilja.- Själva viljeförklaringen, sättet viljan kommuniceras till motparten.- Motpartens tillit, hur motparten uppfattar viljeförklaringen.Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill bli förpliktad. Detta genom ett anbud (själva förfrågningen, avtalet) och sen en accept (säger ja till att ingå avtalet). Det brukar därför pratas om att viljan har en "rättsskapande kraft". Dock måste viljan att bli bunden och till vad en part vill binda sig på något sätt komma till uttryck. Det är viljeförklaringen som medför att parten blir förpliktad. Men viljeförklaringen är dock inte tillräcklig för att förpliktelsen ska uppkomma. Förklaringen måste även uppfattas av motparten.Det man kan prata om är även ett så kallat konkludent handlande. Det innebär att motparten binds genom att agera som att avtalet har ingåtts utan att egentligen ha sagt ett konkret "ja". Med andra ord så kan jag inte ge ett fullt svar på din fråga eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna, men här har du i alla fall ett allmänt svar om avtalsbundenhet och hur man blir bunden av ett avtal. I de flesta situationer är det svårt att hävda att motparten är bunden om du inte har fått en bekräftelse på att motparten vill bli bunden, men det finns som sagt undantag. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,