Krävs namnteckning för ett bindande avtal?

Min hyresvärd på min salong (är frisör och hyr stol) ska byta lokal mot ett betydligt högre och mer osäkert kontrakt än det jag har idag. Jag vill egentligen inte skriva på men mitt alternativ är arbetslös. Igår kväll ställde hon ett ultimatum som gjorde att jag kände mig tvingad att skriva på och skrev till henne på Messenger ”hej! Jag skriver.” Är detta ett bindande avtal eller krävs min namnteckning på pappret?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Tillämplig lag

Den lag som reglerar avtals ingående och giltighet är avtalslagen (AvtL).


Namnteckning krävs inte för ett bindande avtal

För att ett avtal ska vara bindande krävs ett anbud och en accept, 1 kap. 1§ AvtL. Med ett anbud menas ett erbjudande att ingå ett avtal, som i ditt fall att skriva på det nya kontraktet. Accept innebär att anbudet accepteras. Utgångspunkten är att ett avtal kan ingås både muntligen och skriftligen, samt att det inte alltid krävs en namnteckning. När det kommer till ingående av hyreskontrakt krävs det inte att avtalet undertecknas för att det ska vara bindande. Ett skriftligt kontrakt med en namnteckning är dock alltid att rekommendera.


Du beskriver att du har skrivit på Messenger ”Hej! Jag skriver”. Jag tolkar det som att du menar att du skriver på kontraktet och därmed accepterar hyresvärdens anbud. Det innebär att du har givit ett accept och att ett bindande avtal har kommit till stånd även fast du inte har skrivit under med ditt namn.


Vad kan göra ett avtal ogiltigt?

Du skriver i din fråga att du kände dig tvingad att ingå avtalet. Jag vet inte vad som ligger bakom det och kommer därför beskriva allmänt vad som kan göra att ett avtal blir ogiltigt på grund av tvång. Det finns två typer av tvång, grovt och lindrigt. Grovt tvång är den allvarligaste typen och det krävs ett mycket starkt hot mot den som har tvingats, t.ex. pistolhot, 3 kap. 28§ AvtL. När det kommer till lindrigt tvång är tröskeln lite lägre och kan innebära t.ex. utpressning eller hot, 3 kap. 29§ AvtL. Vid båda fallen av tvång krävs att du faktiskt har blivit tvingad till att ingå avtalet. Om du skulle ha utsatts för tvång på något av följande sätt kan avtalet vara ogiltigt och därmed inte bindande.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du alltså accepterat hyresvärdens anbud genom att svara att du skriver på kontraktet. Ett bindande avtal har kommit till stånd även fast du inte har skrivit under med din namnteckning. Om du har blivit tvingad att ingå avtalet på någon av grunderna som jag har beskrivit ovan kan dock avtalet bli ogiltigt. Min rekommendation är att ni upprättar ett fysiskt kontrakt, eftersom det leder till en större trygghet för er båda.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du får gärna vända dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”