När sluts ett avtal vid försäljning via Marketplace?

När många vill köpa samma vara via Marketplace på Facebook. Finns det någon regel om vem som reserverat varan först eller är det säljaren som bestämmer helt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

De rättsregler som är aktuella för att besvara din fråga återfinns i Avtalslagen (1915:218) (hädanefter AvtL). Detta eftersom ett köp i juridisk mening ses som ett avtal.

Avtalsfrihet

Grunden i den svenska avtalsrätten är att det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär helt enkelt att man själv bestämmer om man ska ingå avtal, med vem man ska ingå avtal och vilket innehåll avtalet ska ha.

Det finns ingen särskild lag som stadgar denna frihet, AvtL ställer dock upp vissa ramar för hur avtal ingås, se 1 kap. AvtL.

Anbud- och acceptmodellen

I svensk rätt tillämpas den så kallade anbud- och acceptmodellen enligt 1 § AvtL. Modellen bygger på att parterna lämnar varsin viljeförklaring och när dessa stämmer överens med varandra har ett avtal slutits. Den som givit ett anbud eller en accept är i regel bunden till sitt anbud/accept, 1 § AvtL.

Ett anbud är alltså bindande. Avgörande för din fråga är vad som definieras som ett anbud. För att definieras som ett anbud måste annonsen innehålla ett specifikt erbjudande, exempelvis: Du får köpa min bil för 10 000 kr. För att erbjudandet ska utgöra ett bindande anbud krävs det även att det riktar sig till en bestämd adressat(person).

En annons på Marketplace uppfyller allt som oftast kravet på att vara ett specifikt erbjudande, det riktar sig dock till en vid krets av människor och utgör istället ett utbud och är då en uppmaning till att intressenter ska komma med ett eget anbud, 9 § AvtL.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovanstående borde en reservation på Marketplace, i juridisk mening, ses som ett anbud till följd av ett utbud(annonsen) varför säljaren inte blir bunden till något avtal. Då faller situationen tillbaka på säljarens avtalsfrihet och det är upp till säljaren vilket anbud(reservation) som denne väljer att acceptera.

Hoppas mitt svar har hjälpt dig att förstå situationen!

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”