Anbud och accept enligt avtalslagen

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag blev intresserad av en asfaltmaskin nyligen som jag hittade för 200 000kr. Jag ringde & stämde upp en träff med säljaren kl 13.00 för provkörning. Efter provkörningen ville jag tänka på saken & lovade att ge besked till säljaren före kl 17.00, vilket säljaren accepterade. Men efter 17.30 kom tydligen en annan kund & köpte asfaltmaskinen för 210 000 kr. När jag återkom kl 19.00 & ville köpa maskinen var den alltså redan såld. Nu har jag 3 frågor: finns det något jag kan göra i denna situation, isåfall vad? Hade försäljaren laglig rätt att sälja bilen innan jag återkom? (Varför?) & (utav ren nyfikenhet) vad kallas den tid innan 17.00, enligt avtalslagen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ni stämde träff för provkörning och du bad om att senare få återkomma om besked innebär inte att ni har ingått ett avtal med varandra och att säljaren därmed är förpliktigad att sälja asfaltmaskinen till dig. Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill det, s.k viljeteorin. Avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom en accept, t.ex genom att säljaren erbjuder dig att köpa maskinen för visst pris eller att du erbjuder dig att betala ett visst pris för maskinen. I det fallet har någon av er lämnat ett anbud som det är upp till motparten att acceptera eller inte.

Ett skriftligt anbud kan tas tillbaka intill dess att det har accepterats. Ett muntligt anbud kräver i princip omedelbar accept. Låt säga att säljaren muntligen erbjuder dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr varpå du vill fundera på saken och hör av dig senare för att acceptera anbudet. Din accept kommer då att utgöra nytt anbud i lagens mening, eftersom muntliga anbud måste accepteras i princip direkt, och det blir därmed upp till säljaren om denne vill sälja till dig eller inte.

För att ett anbud ska vara bindande måste det framgå uttryckligen. Det räcker inte att en part tänker att denne vill bli bunden, parten måste kommunicera sin vilja genom att t.ex säga det, skriva det eller genom sitt uppträdande ge uttryck för det (35§ avtalslagen e contrario).

"Betänketiden" mellan anbud och accept kallas för acceptfrist. För skriftliga anbud gäller att anbudsgivaren under denna tid i princip inte får återkalla anbudet; anbudsgivaren är alltså ensidigt bunden av sitt löfte under acceptfristen. För muntliga löften gäller som ovan nämnt ingen ensidig bundenhet. Den som mottar ett muntligt anbud och vill sluta avtal ska omedelbart anta anbudet. Därför gäller i praktiken ingen legal acceptfrist för muntliga löften (3§ 2st. avtalslagen), såvida in den som avger ett muntligt anbud förklarar att han åtar sig ensidig bundenhet. Det innebär att om säljaren erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen för 200.000 kr så måste han förklarat att denne anser sig ensidigt bunden av sitt anbud för att du ska få tänka på saken och återkomma. I annat fall är säljaren inte bunden av sitt anbud och har således rätt att sälja till någon annan istället. För att svara på din första fråga finns det alltså tyvärr inget du kan göra i den här situationen om dialogen mellan dig och säljaren varit muntlig, förutsatt att säljaren inte erbjudit dig att köpa asfaltmaskinen och uttryck att han anser sig ensidigt bunden av sitt anbud. Om säljaren har gett dig ett skriftligt anbud är han bunden under den s.k acceptfristen, som ska vara skälig. Man tar hänsyn till å ena sidan hur lång betänketid anbudsmottagaren - du - behöver och å andra sidan hur lång tid det är rimligt att anbudsgivaren - säljaren - är ensidigt bunden. Av din fråga framgår att du hörde av dig till säljaren samma dag, vilket får anses som en skälig acceptfrist. Förutsättningen här är alltså att säljaren har givit dig ett skriftligt anbud om att få köpa asfaltmaskinen. Om så är fallet är han bunden av sitt anbud och du kan då göra gällande att han är skyldig att sälja asfaltmaskinen till dig för överenskommet pris.

Tyvärr kan jag inte ge dig ett mer utförligt svar då jag inte vet hur dialogen varit mellan dig och säljaren (muntlig eller skriftlig) samt var som har sagts mellan er. Om du inte har fått svar på din fråga är du varmt välkommen att återkomma med ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)