Är erbjudanden rättsligt bindande?

2018-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Vi fick ett erbjudande från Centralbadet om att köpa badentre 4 ggr för 395kr. Har en kupong med denna info. Även en anteckning om datumet när vi fick denna folder. Däremot när jag nu tänkte lösa in detta påstår de att erbjudandet inte gäller utan gick ut slutet av september. Står inget om sista anv datum på foldern. Kan jag hävda rätt till erbjudandet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i avtalslagen (AvtL)

Jag tolkar din fråga som om att ni fått ett erbjudande om badentré i form av reklam. Är detta fallet så är det tyvärr inte bindande för Centralbadet.

För att sluta ett sånt här avtal krävs det, lite förenklat, ett anbud och en accept. Både anbudet och accepten är i sig bindande och stämmer dessa överens har ett bindande avtal kommit till stånd (AvtL 1 §).

Exempel: Vill du köpa min klocka (anbud)? Ja (accept). När frågan ställs om du vill köpa min klocka är jag bunden av detta anbud. Det är bindande under en väldigt kort period om det är muntligt (AvtL 3 § andra stycket), görs det i exempelvis brev måste accepten komma mig till handa inom skälig tid (AvtL 3 § första stycket) för att jag fortfarande ska vara bunden av mitt anbud. Har jag däremot sagt att jag vill ha svar inom

Här tror man kanske att erbjudandet om att köpa badentré är ett sådant anbud, men det stämmer inte. För att det ska vara fråga om ett anbud så måste det vara riktat mot en bestämt avgränsad personkrets. Eftersom reklam skickas ut till många är inte fråga om anbud utan istället handlar det om utbud.

Utbud är inte bindande, det ses istället som en uppmaning för dig att komma in med anbud om att du vill köpa badentré för 395 kr. Har inget anbud gjorts av Centralbadet så är Centralbadet inte heller bunden av något. Detta innebär att du inte har rätt att få köpa badentré för detta pris.

Slutsats

Eftersom det inte är fråga om ett anbud så är detta inte bindande för Centralbadet. Du kan då inte hävda rätt till erbjudandet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)