Får man ändra en offert?

Har haft inbrott i fritidshuset. Flera fönster krossade. Fick offert från glasmästare 7910 kr eller 9585 kr inkl moms. Fakturan kom ock då begärde glasmästaren 13 935 kr.Har de rätt att ändra offerten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om glasmästaren i fråga har rätt att ändra den offert som du accepterat.

Vad gäller?
Om en offerten föreskriver att ni ska erhålla en ny glasruta samt arbete till en kostnad av 9585 kr inkl. moms så har glasmästaren inte någon rätt att höja priset om denne har glömt bort att räkna med en del av arbetskostnaden i offerten. Detta misstag ligger på näringsidkarens sida. Skulle det emellertid vara så att du när du mottog offerten insåg eller borde ha insett att glasmästaren glömt bort att räkna med arbetskostnaden i priset gäller inte offerten, utan då har glasmästaren rätt till det högre priset. Denne har dock bevisbördan för att du insett eller borde ha insett att det förelegat fel i offerten.

Att en offert gäller som avtalat pris beror på att offerten enligt avtalslagen är att anse som ett anbud från glasmästaren att utföra det beställda arbetet till det angivna priset. När man sedan accepterat offerten har man ingått ett avtal med näringsidkaren i enlighet med offerten.

Lagreglering angående ändring av offert
Att priset som framgår av offerten gäller enligt konsumenttjänstlagen framgår av 36 § konsumenttjänstlagen. Skulle det dock vara så att näringsidkaren inte har lämnat någon offert utan endast en ungefärlig prisuppgift gäller att denne max får kräva ersättning som överstiger denna prisuppgift med 15 % enligt samma paragraf. Det framgår även av 35 § konsumentköplagen att det pris som framgår av offerten gäller om denna lag istället är tillämplig på situationen.

Bestridande av faktura
Det du kan göra är att kontakta glasmästaren och bestrida fakturan med hänvisning till det pris som framgår av offerten. Du kan påvisa att ni slutit ett avtal utifrån den offert du erhållit och att du accepterat det pris så det framtid som rimligt. Skulle glasmästaren inte acceptera din invändning kan du betala den del av fakturan som framgår av offerten för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Det är viktigt att du på ett tydligt vis bestrider fakturan, vilket rekommenderas att göras skriftligen, då det underlättar vid bevisbörda. Där ska även skäl anges till varför du bestrider fakturan. Detta kan i sin tur leda till att glasmästaren istället får vända sig till domstol om denne fortfarande anser att hen har rätt till den summa hen fakturerat till dig.

Hoppas att svaret var till er hjälp!

Vänligen,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000