När måste ett muntligt anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?

2019-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Min sambo har provat en brudklänning som hon tyckte om och muntligt sagt till säljare att hon funderat på att köpa den. 2 veckor senare hör hon sig för om var fakturan är som de lovade att skicka samma vecka. Utan vidare kontakt eller svar på förfrågan, ca 2 månader senare skickar företaget en faktura och ett skriftligt betalningskrav via SMS (för något hon inte uttryckligen sagt att hon ska ha eller skriftligt bundit sig till att betala), där det står att de beställt klänningen hon ville ha och att hon nu måste betala den.Är hon skyldig att betala trots att hon inte betalat in någon summa eller lämnat annan indikation av godkännande för klänningen? Räknas förfrågan muntligt om en faktura som ett godkännande för företag att beställa hem en vara utan att fått någon form av handpenning eller skriftligt/inspelat godkännande att göra detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Anbud och accept

Ett anbud är det första ledet i slutande av ett avtal. Först lämnar något ett anbud varpå någon därefter accepterar anbudet (accept). I samband med att din sambo hört av sig till säljaren och begärt en faktura för brudklänningen så anses detta vara ett anbud. Den som ger ett anbud eller en accept är bunden av anbudet eller accepten enligt den s.k. löftesprincipen (1 § fösta stycket avtalslagen).

När måste ett anbud accepteras för att ett bindande avtal ska komma till stånd?

Vid skriftliga anbud ska accepten komma anbudsgivaren till hands inom skälig tid om inte anbudsgivaren har bestämt en viss tid (3 § första stycket § avtalslagen). Med skälig tid avses den tid som anbudsgivaren rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka accepten.

Om anbudet gavs muntligen måste accepten ges omedelbart för att ett bindande avtal ska anses komma till stånd (3 § andra stycket avtalslagen). Här är alltså anbudsgivaren enbart bunden av sitt anbud om hen får accepten omedelbart.

Då din sambo har gett ett muntligt anbud och inte fått någon accept omedelbart, har ett bindande avtal inte kommit till stånd. Din sambo är således inte skyldig att betala. Jag föreslår att din sambo kontaktaren säljaren snarast och förklarar att något avtal inte har slutits samt att hen inte tänker betala fakturan.

Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)