Ingående av avtal genom konkludent handlande

2018-11-07 i Anbud och accept
FRÅGA
Jag är konsult och hade ett avtal med en kund som gick ut 28 februari. I slutet av februari mejlade jag priserna som gällde om de ville anlita mig from 1/3 och fick respons på mejlet. De svarade att de inte skulle anlita mig mer. Efter 1/3 blev jag dock inringd och jag frågade då om ägaren var medveten om att jag blev inkallad, fick svaret att det var han. När fakturan kom vägrar företaget att betala något, för de tycker att jag är för dyr. Har de rätt att vägra betala eller hävda att de skall betala enligt taxan i det gamla avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera sätt för avtalsbundenhet enligt svensk rätt. Ett av sätten är just att avtal ingås genom konkludent handlande. Ofta handlar det om att en avtalspart har varit aktiv i avtalsförhandlingar, därefter varit passiv och senare handlat på ett sådant sätt att motparten verkligen har anledning att tro att avtalet har ingåtts.

Konkludent handlande finns inte lagstadgat utan framgår av praxis. T.ex. rättsfallet NJA 1961 s 658 där ett bolag levererat elspisar och kylskåp till en kommun. Eftersom kommunen kvitterat ut varorna (dvs. agerat konkludent) kunde de inte undgå betalningsskyldighet.

Av din fråga framgår att du skickat en prislista om de vill anlita dig från och med 1/3 vilken de tackar nej till. När de sedan ringer och kallar in dig igen måste det ses som en accept av det anbud som du har skickat till företaget.

Om det blir en tvist om huruvida det finns ett avtal och/eller vad det avtalet innehåller råder jag dig att ta kontakt med våra jurister, här.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98633)