Vad avses med bohag respektive lösöre?

2021-02-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!! Jag hade en moster som när hon dog hade skrivit mig i sitt testamente vad gällde b.la. smycken.Hon var sambo och nu har han avlidit. Står även i testamente att jag ska erhålla allt bohag och lösöre som finns i deras gemensamma bostad.. Vad ingår i det??Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppen bohag och lösöre utgör två kategorier inom begreppet lös egendom. Begreppet lös egendom innefattar allting som inte är fast egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) som jord (fastigheter). Bohag definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230) som möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för hemmet. När det gäller lösören eller lösa saker så finns det inte någon lagfäst definition av begreppet. Man brukar dock säga att lösöre är saker som man kan ha i sin besittning. Begreppet lösöre är ett vidare begrepp än bohag eftersom det rymmer allting som ingår i begreppet bohag och även annat. Möbler, husgeråd och liknande omfattas alltså av begreppet lösöre. Utöver detta ingår kläder, bilar, elektronik, böcker, smycken och andra fysiska saker i begreppet lösöre. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ärva skulder?

2020-12-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, min mamma har väldigt mycket skulder och jag blir lite orolig över om dessa kan ärvas. Hur fungerar det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan, enligt svensk lag, inte ärvas. Det som sker när någon avlider är att dödsboet efter denne, övertar skulderna. Dessa betalas av med hjälp av de tillgångar som finns tillgängliga i dödsboet. Om tillgångarna som finns i dödsboet är otillräckliga kommer skulderna att förbli obetalda. Det är således inte möjligt att ärva skulder från sina föräldrar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,