Behöver jag betala arvsskatt om jag är bosatt i ett annat land än Sverige?

Måste jag betala skatt på arvet i Sverige om jag bor i Storbritannien?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Den svenska arvsskatten avskaffades 2004. Arvtagaren (den som får arvet) behöver alltså inte betala skatt på arvet i Sverige.


När det gäller arvsfrågor av internationell karaktär kan man bland annat se till EU:s arvsförordning, eftersom Sverige är ett medlemsland i EU. Enligt artikel 21 i den förordningen ska som huvudregel arvlåtarens (den som arvet kommer från) hemvistslands lag tillämpas på frågor rörande arvet. Däremot gäller inte artikel 21 för frågor rörande just arvsskatt. När arvtagaren deklarerar sitt arv i ett annat land än Sverige kan denne då behöva betala skatt i det landet, trots att arvlåtaren var bosatt i Sverige. Det hela blir dessutom ännu lite klurigare, eftersom Storbritannien inte längre är ett medlemsland i EU.


Sammanfattning

Jag skulle råda dig att undersöka vad som gäller i Storbritannien. Som jag förstår det måste man enligt deras regler betala arvsskatt om arvet överstiger ett belopp om 325 000 pund. Om så är fallet för dig, om arvet alltså överstiger 325 000 pund, är sannolikheten stor att du kan behöva betala arvsskatt i Storbritannien.


Hoppas att detta förtydligade något. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Ida BrodinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning