Går pengarna från livförsäkringen direkt till mig som förmånstagare utan att räknas in i kvarlåtenskapen från den avlidne?

2020-02-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min man har en livförsäkring och det är skrivet att det är jag som får pengarna, om han går bort före mig. Ska de pengarna räknas in i de gemensamma tillgångarna och delas mellan arvtagare eller blir det mina privata pengar? Vi har tre vuxna särkullbarn var
Josefine Bågholt |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten vid livförsäkringar är att den skrivna förmånstagaren skall få pengarna, utan att de ingår i kvarlåtenskapen som skall delas upp mellan arvtagarna (14 kap. 7 § försäkringsavtalslag). I ditt fall handlar det alltså om att du direkt kommer att få pengarna, utan att de räknas in i de gemensamma tillgångarna. Det är endast när det inte finns någon förmånstagare på försäkringen som dessa pengar kommer tillfalla de gemensamma tillgångarna och delas upp mellan arvtagarna. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor, så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vill du ha mer juridisk hjälp rekommenderar jag dessutom att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline.Trevlig helg!Vänliga hälsningar,

Är ett löfte om en gåva bindande?

2020-02-22 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |om en avliden person muntligt har gett bort något innan han dog vad gäller?mottagaren har ej hunnit hämta gåvan innan dödsfallet.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fallet blir gåvolagen (GåvoL) tillämplig om det är fråga om lös egendom. För att det ska vara en gåva krävs det att det har skett en förmögenhetsöverföring från en gåvogivare (i detta fall den som avlidit) till en gåvotagare. Överföringen ska göras frivilligt och parterna ska vara överens om att vederlag inte ska utgå för gåvan, se 1 § GåvoL. Huvudregeln är att löften om gåvor inte är bindande (se 1 § GåvoL), utan gåvan fullbordas i samband med att egendomen traderas från gåvogivaren till gåvomottagaren, se 2 § GåvoL. Eftersom att det inte skett någon tradition av gåvan (den är ju kvar hos gåvogivaren) finns ingen fullbordad gåva. Om det inte framgår att egendomen ska tillfalla en viss person eller likande av testamente kommer gåvan att tillfalla dödsboet. Mvh

Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?

2020-02-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vilka skyldighet har man när man bo kvar i orubbat bo? Får man avyttra lös eller fast egendom?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att ett så kallat "orubbat bo" gäller när en make går bort och det finns en efterlevande make, 3 kap 1 § Ärvdabalken. Om den bortgångne maken dock efterlämnar bröstarvingar (barn) som inte är bröstarvingar till den efterlevande maken kan den efterlevande maken endast leva i "orubbat bo" om bröstarvingarna till den först avlidne maken avstår till sin omedelbara rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och alltså går med på att få ut sin arvslott först efter efterlevande makes bortgång. Man kan ha ett testamente som föreskriver att efterlevande make ska bo kvar i "orubbat bo" för att trygga dennes ställning om man, till exempel, är sambos eller om det finns särkullbarn – som ju har rätt att få ut sin laglott direkt.Vad som rent juridiskt menas med att låta någon bo kvar i "orubbat bo" är att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, (om inte annat föreskrivs i eventuellt testamente). Om man ärver med fri förfoganderätt innebär det att man är fri att disponera över egendomen i stort sett hur man vill. Man kan alltså avyttra egendom, förbruka den och till och med vara slösaktig. Man får dock inte testamentera bort egendomen eller skänka bort för stora delar av den egendom man ärvt med fri förfoganderätt. Hoppas att detta ger svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Förlorad arvsrätt vid mord

2020-01-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående ett fall och hur arv ska fördelas. En dotter var med och planerade ett mord på sina föräldrar men hennes sambo utförde detta och var gärningsmannen, hon var alltså inte på mordplatsen. Dock dog bara pappan. Så nu är frågan får hon arv av pappan eller inte. Vi är osäkra då hon inte utförde mordet utan endast planerade. Hon är också det enda barnet.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i svensk rätt är att den som genom brott uppsåtligen mördar sin förälder inte får ta arv efter denna förälder. Detta gäller även medhjälp till mord (https://lagen.nu/1958:637#K15P3S1). Regler för detta hittas i Ärvdabalkens 15 kapitel. Undantag görs från denne regel om gärningsmannen är under 15 år, lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller är under 18 år och handlandet bestod i bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (https://lagen.nu/1958:637#K15P1S4). Vid mordförsök görs dock inte samma bedömning och arvsrätten består därför till denna förälder.

Har man arvsrätt efter sina biologiska föräldrar om man är adopterad?

2020-02-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar om man har rätt till arvet efter biologiska föräldrar om man är adopterad
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som adopteras anses vara barn till den eller de som har adopterat. Det innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till adoptivföräldrarna. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör alltså. Det innebär att man vid adoption även förlorar arvsrätten efter dem. Adoptivbarnet ärver alltså enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar. (Reglerna om detta finns i 4 kap 21 § föräldrabalken och i ärvdabalken).Jag hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Fördelning av arv

2020-02-14 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min moster är snart 90 år och har hamnat på sjukhus. Jag är då syskonbarn till henne och närmast anhörig då hon inte hade några egna barn. Kan inte låta bli att tänka på vad som händer om hon skulle gå bort. Det blir ju jag som får ta hand om det hela. Min mor (mosters syster) är död sedan länge. Jag hade en bror som hastigt gick bort för ett par månader sedan. Han har 3 vuxna barn. Visst går väl min brors del av ev arv vidare till hans barn? Tänker så att jag kan kontakta dom och kanske be om lite hjälp med praktiska saker om så behövs. Så min fråga är då helt enkelt att visst ärver väl syskonbarnbarn också?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag förutsätter att din moster endast har haft ett syson, det vill säga din mor. Jag förutsätter också att hennes föräldrar inte längre är vid liv. Precis som du säger är det du och din mosters syskonbarnbarn som arvet kommer att tillfalla, eftersom din moster varken har några barn, föräldrar eller syskon vid liv. Hälften tillfaller dig och den andra halvan ska delas lika mellan din brors tre barn (2 kap 1-2 §§ ÄB). Detta förutsätter såklart att hon inte upprättat något testamente. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Hur påverkar adoption av frus barn arvet?

2020-02-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Lever i ett förhållande, gifta, vi har ett gemensamt barn, jag har en dotter sen tidigare o min fru har två döttrar sen tidigare. Jag har för avsikt att adoptera min frus två barn.Hur påverkar det arvsrätten för mina biologiska barn?Vad händer om jag avlider före min fru?Vad händer om min fru avlider före mig?Det jag försöker skapa en bild av är hur adoptionen påverkar arvet. Om jag avlider idag erhåller då min dotter 50%, vår gemensamma son 50% av mitt arv? vid adoption blir det då 25% på respektive barn? Om min fru avlider ärver då hennes 2 döttrar samt vårt gemensamma barn 33% vardera av hennes tillgångar, halva huset, eller tillfaller huset mig o det delas först när jag avlider? Hur förändras det vid en adoption? Vad händer med huset som vi äger 50% vardera av? Förvirrande kanske, jag behöver få en bra bild av vad som händer idag samt vad som ändras vid en adoption.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta kommer bli ett väldigt långt svar. Jag har delat upp din fråga för att du enklast ska kunna få svar på allting. För att svara har jag främst använt reglerna i Ärvdabalken men även en regel i Föräldrabalken.Jag har för avsikt att adoptera min frus två barn. Hur påverkar det arvsrätten för mina biologiska barn? Adoptionen kommer juridiskt likställa dina adopterade barn med dina biologiska barn (4 kapitlet 8 § Föräldrabalken). Arvsrätten påverkas genom att dina biologiska barn kommer ha två personer till att dela ditt arv med (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Vad händer om jag avlider före min fru?Om du avlider före din fru kommer din dotter som inte är din frus barn, så kallat särkullbarn få ut sitt arv direkt och resten av kvarlåtenskapen (dvs dina tillgångar) kommer din fru att få (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Er gemensamma son och de adopterade döttrarna kommer få efterarv, dvs de får sitt arv efter dig när din fru avlider i framtiden (3 kapitlet 2 § Ärvdabalken). Vad händer om min fru avlider före mig?Om din fru avlider innan dig kommer all hennes kvarlåtenskap gå till dig. Eran gemensamma son och de adopterade barnen kommer få hennes efterarv när du avlider i framtiden. Om jag avlider idag erhåller min dotter då 50%, vår gemensamma son 50% av mitt arv? vid adoption blir det då 25% på respektive barn?Det är korrekt att din dotter får 50% av din kvarlåtenskap om arvet skulle ske idag. Eftersom hon är särkullbarn får hon ta ut arvet direkt. Er gemensamma son ärver också 50% men eftersom barnet är gemensamt kommer dem tillgångarna först ärvas av din fru och när hon avlider får er gemensamma son efterarvet. Kortfattat innebär efterarvet exempelvis att om 50% av dina tillgångar är 200 000 kr och din fru har 600 000 i tillgångar kommer din son i efterarvet få ⅓ av hennes tillgångar när hon avlider eftersom man räknar ut efterarvet i kvotdelar (3 kapitlet 2 § stycke 3 Ärvdabalken). Vid adoption är det korrekt att ditt arv kommer fördelas 25 % på alla barnen. Återigen; de barn ni har gemensamt och de adopterade döttrarna kommer få ut det i efterarv men ditt särkullbarn får ut hennes 25% av arvet direkt. Om min fru avlider ärver då hennes 2 döttrar samt vårt gemensamma barn 33% vardera av hennes tillgångar, halva huset, eller tillfaller huset mig o det delas först när jag avlider? Hur förändras det vid adoption? Vad händer med huset som vi äger 50% vardera av?Det är korrekt att de ärver 33% vardera. Om du inte har adopterat döttrarna är dem särkullbarn och har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Om du adopterar döttrarna kommer dem inte få ut sitt arv direkt utan dem får efterarv när du i framtiden avlider. Oavsett om du adopterar eller inte kommer erat gemensamma barn få 33 % arv från sin mamma och det får han i efterarv när du avlider i framtiden. Vad gäller huset om din fru avlider: om du adopterar döttrarna kommer huset gå till dig när din fru avlider. Döttrarna har då ingen rätt till huset förens de får sitt efterarv när du avlider i framtiden. Om du inte adopterar döttrarna kommer du fortfarande äga 50 % av huset när din fru dör. Döttrarna har då rätt att ta ut sitt arv direkt vilket innebär att du möjligen kommer behöva köpa ut dem då de har rätt till det ekonomiska värdet på huset som de fått genom moderns arv. Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?

2020-01-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag är svensk men bor sedan ett par år tillbaka i England.Jag är gift med en engelskman och har 2 barn födda i england, både svenska och engelska medborgare m, men även 2 barn -födda i sverige, svenska medborgare,från ett tidigare äktenskap.Hur kommer det fungera med ev arv från mig när jag dör?Borde jag skriva ett testamente, eller kommer den svenska alt engelska arvsrätten in?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag styr arvet när jag avlider?Som huvudregel gäller att lagen i det land där du kan anses ha din hemvist vid din död blir tillämplig på din kvarlåtenskap. Om det är uppenbart att du har närmare anknytning till något annat land än var du har din hemvist ska dock det landets lag tillämpas istället (art 21 arvsförordningen).Om man har medborgarskap i annat ett land kan man göra ett aktivt lagval och själv välja att medborgarskapslandets lag ska tillämpas när man dör. Lagvalet ska uttryckas tydligt i ett testamente eller annat giltigt arvsförordnande (art 22 arvsförordningen). Hur kommer det att fungera för mig?Om inget aktivt lagval görs kommer lagen i det land där du har hemvist vid din död att tillämpas. Är England att anse som din hemvist tillämpas engelsk lag, men är Sverige att anse som din hemvist gäller svensk lag. Du kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på din kvarlåtenskap när du dör förutsatt att du är medborgare i det valda landet. Om du är svensk medborgare kan du föreskriva att du vill att svensk lag tillämpas på din kvarlåtenskap i ett testamente. Väljer du att svensk lag ska tillämpas måste testamentet uppfylla de formkrav som svensk rätt ställer. Om du är medborgare i England och väljer engelsk lag måste testamentet uppfylla kraven i engelsk lag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar