Hur fördelas utländskt arvegods?

Hej, jag och min man äger två hus, ett i Sverige och ett utomlands, Kroatien. Huset i Sverige står i bådas namn. Huset i Krostien står i hans namn, det var enklare så då han är medborgare i landet. Vi är gifta sedan 27 år och all egendom har vi skaffat ihop. Han har barn sen tidigare och vi har ett gemensamt barn. Vem äger vad om min man går bort före mig? Tacksam för svar och vägledning.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Huset kommer att anses vara giftorättsgods som utgångspunkt, om ni är gifta vid din makes frånfälle. Det som avgör hur och till vem huset kommer tillfalla beror på om det är kroatisk eller svensk lag som blir tillämplig. Det bestäms av Arvsförordningen. 

Enligt Arvsförordningen ska landets lag där den avlidne har sin huvudsakliga hemvist tillämpas, se 21 art. Arvsförordningen. Detta innebär att ifall din make har sin hemvist i Kroatien vid frånfället, kommer kroatisk lag att avgöra hur arvet fördelas.

Ifall din make har sin hemvist i Sverige vid dödsfallet kommer svensk lag att avgöra hur arvet fördelas. I det fallet kommer arvet fördelas enligt Ärvdabalken, där du som efterlevande make ärver framför ert gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB). Det särkullbarn din make har sedan tidigare har rätt att ta ut sitt arv direkt (också 3 kap. 1 § ÄB). 

Huset kommer ingå i den bodelning som görs innan arvet sedan fördelas i enlighet med Ärvdabalkens regler, så länge svensk lag är tillämplig. Jag kan dessvärre inte uttala mig om den kroatiska arvsrätten. 

Med vänlig hälsning,

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”