FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt30/06/2022

Kommer mina barn att ärva mina skulder?

Jag köpte en bostadsrätt 2021, fick uppskov med en del av reavinstskatten efter husförsäljning 2020. Kvar finns en skatteskuld på ca 300.000 kr. Den ska betalas senast när lägenheten säljs. När jag dör kommer mina barn att få i uppgift att sälja lägenheten. Med tanke på fallande priser, lägenheter till salu som inte säljs, om barnen inte får lägenheten såld eller den tappar mycket i marknadsvärde, vad händer med min skuld till skatteverket? Blir barnen skyldiga att betala trots att lägenheten kanske förblir osåld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer barnen bli skyldiga att betala skulden?

När en person avlider uppstår ett dödsbo bestående av den avlidnes tillgångar och skulder. Skulderna som finns i dödsboet betalas med hjälp av tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala skulderna kommer de att skrivas av. Detta innebär alltså att den avlidnes arvingar inte ärver skulderna och blir på så vis inte skyldiga att betala dessa. 

Dina barn kommer alltså inte bli skyldiga att betala skulden om lägenheten inte kan säljas. Skyldigheten att betala dina skulder kommer endast att åligga dödsboet efter dig. Om dödsboet inte kan betala skulden skrivs den av. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare