Hur agera för att medel i kapitalförsäkring inte säljs vid dödsfall?

Hej! Jag äger ett AB för jag har valt att avsätta vinstmedel till en kapitalförsäkring i Avanza. Eftersom kapitalförsäkringen är personligt utställd på mig uppstår frågan hur dessa aktier/medel kan gå vidare i arv till min fru/barn? Ena barnet ( av totalt 2 ) är dessutom varken biologiskt eller adopterat. Kan man tex låta kapitalförsäkringen upphöra och flytta aktierna till vanlig aktiedepå efter min bortgång, för att därefter teckna nya försäkringar på efterlevande? Eller finns andra sätt att undgå att aktierna säljs och ersättningen (101% av värdet) betalas ut till dödsboet? Med vänlig hälsning, Jonas Krook jonaskrook.konsult@gmail.com

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om arv regleras i Ärvdabalken. Det ena av barnen i familjen är inte ditt barn, och kommer därför inte figurera i arvsfördelningen. Arvsfördelningen kommer göras mellan din fru och erat gemensamma barn, se 2 kap. 1 § ÄB samt 3 kap. 1 § ÄB.

Eftersom det inte finns särkullbarn, kommer efterlevande make ärva efter den avlidne. Kvarlåtenskapen efter dig kommer att gå till din fru, återigen 3 kap. 1 § ÄB.

Du har en kapitalförsäkring utställd på dig själv. Bestämmelser om kapitalförsäkringar återfinns i 14 kap. 7 § FAL. Som huvudregel gäller att en kapitalförsäkring inte ingår i den avlidnes kvarlåtenskap, ifall det finns en förmånstagare insatt. Du kan inte själv vara förmånstagare. Har du inte satt in en egen förmånstagare kommer försäkringsersättningen läggas till din kvarlåtenskap och fördelas enligt de allmänna reglerna, där din fru erhåller full kvarlåtenskap med ert gemensamma barn som efterarvinge.

För att inte riskera att aktierna säljs innan kvarlåtenskapen fördelas är det bästa att låta efterlevande make sätta in medlen i nya aktiedepåer, ifall din fru är förmånstagare. Kapitalförsäkringsrätten är stark i det avseendet. Finns det inte någon förmånstagare förordnad kommer ersättningen beblandas med övrig kvarlåtenskap, varefter det står efterlevande make fritt att sätta in medlen som denne önskar.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”