Går det att tvinga fram försäljning av samägd fastighet?

2018-12-21 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Om två personer (syskon) äger en sommarstuga tillsammans, kan en av parterna bestämma att den ska säljas om inte den andra parten vill det?Tex om den ena parten inte har råd att lösa ut den andra??
Oscar Lado |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att delägarna inte har något avtal om exempelvis försäljningsförbud, i sådant fall ska det avtalet gälla. Lagen om samäganderätt används. Om två eller flera personer äger en fastighet gemensamt använder man reglerna i lagen om samäganderätt (SamägL). Syskonen äger hälften av fastighetens värde var om inte annat förhållande kan visas (1§ SamägL). En delägare kan tvinga fram en försäljning. En delägare kan ansöka hos tingsrätt att fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6§ SamägL). Om den andre delägaren inte har råd att lösa ut den som vill sälja kan denne endast stoppa försäljningen om det finns synnerliga skäl för detta. "Synnerliga skäl" är ett väldigt högt krav och gäller bara i väldigt speciella situationer. Mitt råd till syskonen är att först och främst att försöka komma överens om en lösning gemensamt. Om detta inte går ska en ansökan om försäljning lämnas in till tingsrätten. Är du osäker på hur denna ansökan ska skrivas kan du vända dig till en jurist för att få hjälp. Du är varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline här!

Hur kan man gå tillväga för att få tillbaka en dator som ett ex vägrar lämna ut?

2018-12-08 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jo, jag har lånat med vilje ut en laptop till min föredetta, under tiden som hon satt på behandlingshem.Nu när hon är hemma igen tycks det verka som att svara på min begäran om att få tillbaka min dator inte finns, får helt enkelt inget svar.Jag har använt Microsofts spårsystem och ser att den är inom rätt adressradie där hon bor.Jag har kvitton, serienr osv här hemma på allt och jag betalar fortfarande av denna dator via klarna. Det finns möjlighet för mig att låsa den, men då vet jag inte om jag kan se ifall den flyttas.Vill egentligen inte upprätta en anmälan, men kanske lite råd om vad jag kan skriva om detta kommer bli aktuellt.Jag vill inte personligen åka dit och bråka om det, det är en bra bit att åka och att ja ens får den då vid det tillfället känns just nu tveksamt.Jag vill alltså INTE i dagsläget göra något drastiskt, mer ett råd./mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan gå tillväga för att få tillbaka din dator. Eftersom att du säger i frågan att du vill ha ett råd tänkte jag förklara hur du du kan ta hjälp av kronofogdemyndigheten och/eller polisen för att få tillbaka datorn, om det skulle vara så att du vill vidta åtgärder i framtiden.KronofogdemyndighetenRegler om kronofogdemyndigheten hittas i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogden har två förfaranden som kan användas för att få tillbaka saker som någon annan vägrar lämna ut. Dessa kallas vanlig handräckning och särskild handräckning. De olika förfaranden skiljer sig lite åt men båda går ut på att kronofogden går in och tar tillbaka sakerna åt dig.Vanlig handräckningVanlig handräckning används om en person ska överlämna en viss sak till dig men vägrar. Du skickar då in en ansökan till kronofogden där du skriver vilka saker du vill få tillbaka. Kronofogden kontaktar då ditt ex för ta redo på om hon bestrider kravet på att du har rätt till sakerna. Om hon bestrider får du välja om ärendet ska gå vidare till tingsrätt eller inte. Om hon inte bestrider så går kronofogden in och hjälper dig att få tillbaka sakerna. Enligt detta förfarande behöver du inte skicka in någon bevisning utan det avgörande är hur ditt ex ställer sig till ditt krav.Om du vill läsa mer om hur du ansöker, vad för information som ska vara med i ansökan och hur processen går till så finns information på kronofogdens hemsida.Särskild handräckningSärskild handräckning används om en person hindrar dig att använda din egendom. Det som krävs för att kronofogden ska kunna hjälpa dig är att du har skriftliga bevis på att du äger saken och det är skillnaden gentemot vanlig handräckning. Skiftliga bevis kan vara till exempel kvitton. Om kronofogden finner de bevisat att det är din sak och att du blir hindrad att använda den så kan de hjälpa dig att få tillbaka saken.En annan skillnad gentemot vanlig handräckning är att kronofogden fattar alla beslut och ärendet går inte vidare till tingsrätten.Om du vill läsa mer om hur du ansöker, vad för information som ska vara med i ansökan och hur processen går till så finns information på kronofogdens hemsida.PolisenDet är såklart inte okej att vägra lämna ut din dator och det kan utgöra någon typ av förmögenhetsbrott. Om du inte vill använda dig av kronofogdens tjänster kan du göra en polisanmälan så får polisen hjälpa dig. På polisens hemsida kan du hitta information om hur du gör en polisanmälan.Hoppas du fått svar på din fråga och att du får tillbaka din dator!Med vänliga hälsningar,

Condictio indebiti och god tro

2018-11-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min man fick den 7:e november en insättning på vårt konto om 11 741 kr från en avsändare vi inte kände till. Ingen av oss väntade någon återbetalning. Vi kontaktade vår bank som kunde spåra betalningsavsändaren till Byggmax. Vi drog oss då till minnes att vi reklamerat en vara vi köpt från byggmax exakt ett år tidigare, reklamationen gick dock inte igenom vid det tillfället. Eftersom beloppet överensstämde exakt med beloppet för varan antog vi nu att reklamationen ändå gått igenom. Vi använde en del av pengarna och flyttade en del till ett annat konto, d.v.s. de sammanblandades med våra övriga medel. Idag, ca 22 dagar sen utbetalningen skett, fick vi ett brev från Byggmax som säger att de haft ett systemfel som lett till felaktiga utbetalningar och vill nu att vi betalar tillbaka pengarna senast den 6 dec. Min fråga, kan vi hävda att vi faller inom undantaget för condictio indebiti? Att vi handlat i god tro om att reklamationen gått igen och att vi inrättat oss efter den rådande situationen? Tack på förhand!
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga så kallas betalningar som har skett av misstag för condictio indebiti. Regler om sådana betalningar finns inte i lagstiftningen, men riktlinjer har skapats genom rättspraxis. En betalning som har skett av misstag ska enligt huvudregeln återgå i sin helhet. Undantag till denna huvudregel finns om betalningsmottagaren, d.v.s. om du och din man, varit i god tro när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Med andra ord så skall ni inte ha upptäckt eller haft skäl att tro att betalningen varit felaktig. Detta undantag har skapats genom rättspraxis för att det inte är meningen att någon som inte har förstått att pengarna betalats ut av misstag, ska bli återbetalningsskyldig på grund av den utbetalandes misstag.Enligt min bedömning så kan ni argumentera för att det faller inom undantaget för condictio indebiti. I din fråga så nämner du bland annat att det utbetalda beloppet stämde överens med det som ni reklamerade för ett år sedan. Detta är ett starkt argument för att du och din man var i god tro, när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Ni kan dessutom argumentera för att ni inte haft skäl att tro att betalningen varit felaktig, då ni i god tro trodde på att reklamationen hade gått igenom. Därmed kan man alltså påstå att du och din man var i god tro och därför har ni rätt att behålla pengarna.Vänligen,

Jag har utmätning och står som ensam ägare på ett hus - tillfaller hälften av pengarna min fru eller kommer Kronofogden att ta allt vid en försäljning av huset?

2018-11-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag har utmätning på min lön, äger ett hus som jag står som ensam ägare på fast jag är gift. Nu till frågan om jag säljer huset tillfaller hälften av pengarna min fru ellar kommer kronofogden att ta allt vid en försäljning?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!När du säljer ditt hus kommer inga pengar att gå till din fru. Du äger det själv och det är därför du som kan ingå ett avtal om att sälja det och få betalt för det. Det här förändras inte för att du är gift, eftersom makar har individuell rätt till och ansvar för sina allt de äger.Om du säljer ditt hus kommer alltså pengarna du får i betalning att tas i anspråk för att betala dina skulder. När din ekonomiska situation förändras är det viktigt att Kronofogden får veta det, så att de kan ompröva beslutet om utmätningen av din lön om det behövs. Får du in pengar på en husförsäljning ska du alltså meddela Kronofogden om det.Planerar ni redan nu att flytta till ett nytt boende och sälja huset samtidigt? Då rekommenderar jag dig att höra av dig till Kronofogden och berätta om era planer, så kan de förklara hur just du kommer påverkas av försäljningen. I din hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivningsverksamhet som du kan höra av dig till när du har frågor om just din budget och betalning av skulder. För att hitta kontaktuppgifter till den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan du kolla här. Du hittar kontaktuppgifter till Kronofogden här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Finns det några risker att skriva på ett hyreskontrakt till min f.d. sambo?

2018-12-11 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Min fd sambo vill att jag ska skriva på hyreskontrakt för en lokal han vill hyra för sin verksamhet, han kommer själv också att skriva på. Han har betalningsanmärkningar och har skulder hos kronofogden. Vilka risker innebär ett sådant åtagande? Jag planerar att framöver söka lån till en fritidsfastighet. Kan min ansökan om lån försvåras av att jag står på hans hyreskontrakt och mitt eget boende?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har nedan delat upp mitt svar i två delar till dig då du ställer två frågor, som dock till viss del går in i varandra.Finns det några risker att skriva på ett hyreskontrakt åt min f.d. sambo?Om du och din f.d. sambo skriver på kontraktet för hyra är ni som huvudregel solidariskt ansvariga för hyran. Det solidariska ansvaret innebär att hyresvärden kan vända sig till vem som helst av er och kräva in hyresbeloppet. Det solidariska ansvaret är i sig inget problem så länge betalningarna sköts, men om din f.d. sambo inte betalar hyran kan hyresvärden välja att vända sig till dig istället. Du får i ett sådant skede en regressrätt mot din sambo. Regressrätten innebär att du kan kräva din f.d. sambo på den halvan av hyran han skulle betalt. Har han betalningsanmärkningar och skulder kan det dock vara svårt att driva in skulden vid en tvist (om det inte finns några tillgångar).Kan hyresåtagandet påverka mina möjligheter att få lån i ett senare skede?Om du ansöker om lån kommer kreditgivaren att göra en kreditprövning av dig. Det görs i regel en kreditupplysning och en beräkning av om du har råd att betala lånet eller ej. I bedömningen som görs tas i beaktande övriga skulder du har, men även andra åtaganden (t.ex. en lokalhyra) kan spela roll. Har du stora utgifter i form av t.ex. hyreskostnaden för lokalen kan det således påverka din möjlighet att få ett lån godkänt.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag undkomma mina borgenärer genom att avsäga mig mitt medborgarskap och flytta?

2018-11-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om man har skulder hos kronofogden och sedan självmant säger upp sitt svenska medborgarskap och får ett medborgarskap i Norge. Följer dessa skulder med då? Fast skulderna är från Sverige, kan kronofogden ändå göra en utmätning om man får ett norskt medborgarskap eller stryks skulderna när man inte längre är svensk medborgare?
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Skulder är inte knytna till medborgarskap utan person. Om jag besöker USA och ådrar mig skulder kommer inte jag undslippa dem med hänvisning till att jag inte är amerikansk medborgare. Svenska och norska, liksom svenska och många andra utländska indrivningsmyndigheter, samarbetar dessutom ifråga om utmätning och exekutionstitlar. Den svenska borgenären kan alltså ansöka om utmätning även om du bor i och har alla dina tillgångar i Norge. Om det är så att du har enorma skulder som du inte tror dig kunna betala av inom en överskådlig tid rekommenderar jag att du läser på om och eventuellt ansöker om skuldsanering. Vänliga hälsningar,

Condictio indebiti (återkrav vid felbetalning)

2018-11-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag är just nu studieledig från min heltidstjänst och arbetar under sommarperioden. Fick idag ett brev om att jag under Aug/Sept har en löneskuld om ca 11 000 kr pga min studieledighet som jag sedan innan hade informerat min arbetsgivare om i förhand. Jag märkte att jag fick in en extra summa pengar men antog att det var min semesterersättning. Pengarna är därmed förbrukade och som studerande finns inte mycket reserver. Måste jag betala tillbaka och hur går man annars tillväga?Tack på förhand.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från din fråga tolkar jag det som att företaget har betalt ut felaktig lön till dig och vill nu ha tillbaka pengarna. När det gäller felaktiga utbetalningar finns det inget i lagtext som kan ge vägledning i vad som gäller utan man får istället kolla vad som sagts i praxis och doktrin (domar och juridiska böcker).Condictio indebitiHuvudregeln vid felbetalningar är att pengarna ska återgå i sin helhet till den som betalat fel, den här principen kallas condictio indebiti. Dock finns det ett par undantag från huvudregeln som jag kommer ta upp här under.UndantagenJag kommer bara ta upp ett av undantagen till principen: condictio indebiti, och då det undantaget som är tillämpligt på din fråga.Ett undantag är om du har inrättat dig efter betalning och varit i god tro om att betalningen var menat till dig. Vanliga exempel på det här är när en arbetsgivare betalat ut för mycket lön, alltså precis som i din fråga. Kraven på att slippa återbetalning tar starkt sikte på att pengarna ska vara konsumerade/använda och att du verkligen ska ha trott att betalningen var menad till dig. I regel påverkas också denna bedömning om personen som fått felbetalningen har små eller inga banktillgodohavande. (se Mellqvist, 2015, Fordran och skuld, s. 38 samt Tiberg, 1988, Fordringsrätt, s. 24)Vad som gäller i ditt fallJag skulle nog argumentera för att du faller under undantaget som jag nämnde ovanför. Då du klart verkar har trott att betalningen var menad till dig (du var alltså i god tro om att det var semesterersättning) och du redan använt upp pengarna (du har alltså inrättat dig efter betalningen) kan det vara så att du slipper betala tillbaka. Att du dessutom inte har särskilt stora banktillgodohavande styrker ytterligare faktumet att du kan slippa bli återbetalningsskyldig.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Frågor om återvinning, konkurs och bolån

2018-11-11 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått inledande på skuldsanering och nu ska min berättelse in, jag har fått utkast från min handläggare. Har haft löneutmätning i 1 1/2år. Jag har/hade en bostadsrätt med min sambo 50/50 ägare(köptes 2016). När jag blev utmätt(2017) så stod vi båda som ägare. Under utmätning överförde jag min andel till henne då hon betalt större delen av kontantinsatsen ca 90%(skuldebrev mellan oss) , resterande av kontantinsats betalade hon till mig vid senare tillfälle (2016 dec). Överlåtelsen gjordes när bostaden var under utmätning. Vi överklagade och vann itingsrätten, då det ej fanns övervärde i bostaden så den kunde inte utmätas. Dock ansåg dom att vi var ägare 50/50. Min sambo står nu som ensam ägare i brf men vi båda på bolånet.Min handläggare under skuldsaneringen har inkluderat bolånet i utmätning med hänvisning till tredjemanspant. Ska tilläggas att jag har många olika borgenärer. Hon har också hänvisat till tingsrättsdomen i berättelsen. Iom bolånet får övriga borgenär betydligt mindre procent betalt än vad dom annars skulle få.Frågor.Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen? Hur går återvinning till? Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då?Kan bolånet sägas upp om det ingår?Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde? Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångar.
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan rör obeståndsrätt. Eftersom din fråga innehåller många frågor besvarar jag dem en efter en här nedan.- Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen?- Hur går återvinning till?Svar: Återvinning kan ske om vissa förutsättningar är uppfyllda för överlåtelser som skett upp till 5 år bakåt i tiden men tiden kan förlängas då överlåtelsen sker till någon närstående.Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Det finns vissa tillgångar som inte kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda. Återvinning kan inte ske av gäldenärens betalning av skatter och andra liknande statliga avgifter, tull och ränta på sådana fordringar. Vidare omfattas inte fordringar på underhållsbidrag till före detta make eller barn av reglerna om återvinning. Det är framförallt statliga fordringar och andra fordringar som gäldenären har en tydlig skyldighet att betala som inte omfattas av återvinningsreglerna. Således kan fordringar som uppkommer efter ett vanligt avtalsingående i regel bli föremål förr återvinning.Förutsättningar för som måste uppfyllas för att återvinning ska kunna ske är att det kan konstateras att om gäldenären företar en rättshandling, d.v.s. ingår ett avtal, som leder till att en borgenär otillbörligt gynnas framför de andra borgenärerna, alternativt att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna, ska återgå om gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Med borgenär menas någon som har rätt att utkräva fullgörelse av en fordran och insolvent innebär att man inte längre har förmåga att betala sina skulder. Vidare omfattas den situationen då gäldenären genom rättshandlingen i förening med någon annan omständighet blir insolvent. Dock förutsätts att gäldenärens motpart antingen kände till eller borde ha känt till både gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde handlingen otillbörlig för att rättshandlingen skall återgå. För det fall rättshandlingen har företagits gentemot en närstående till gäldenären, d.v.s. make, sambo, förälder och dylikt, presumeras den närstående ha sådan kännedom. För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att denne varken har haft kännedom om omständigheterna eller borde ha haft det. Vidare gäller att om rättshandlingen företogs mer än fem år före dagen då konkursansökan kom in till tingsrätten, vilket kallas för fristdagen, ska återvinning endast ske om rättshandlingen har företagits gentemot någon närstående till gäldenären.Reglerna om återvinning finns i konkurslagen 4 kap. Återvinning förutsätter att du är i konkurs enligt 4 kap 1 § och enligt 4 kap 5 § anges att: "En rättshandling (avtal), varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom.Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har gällt någon närstående till gäldenären"Vilka som räknas som närstående framgår ur 4 kap 3 § 1 st. Som närstående till gäldenären anses den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära (exempelvis en sambo).Det finns även några speciella återvinningsbestämmelser i 4 kap. 6-12 §§ t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld. En gåva kan alltså återvinnas enligt KL 4 kap. 6 §) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan, tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående. Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer hus/bostad till ett mycket förmånligt pris. Om det är så att du fått rimlig betalning för bostaden och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen hålla utan risk för återvinning. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen eller var det vid tidpunkten för transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Om en återvinning blir aktuell innebär detta att egendom som gäldenären har utgett till en motpart ska återlämnas till konkursboet. Om motparten har betalat för egendomen har denne rätt att få tillbaka vad som har betalats. Dock gäller det inte egendom som konkursboet har fått om motparten antingen hade eller borde ha haft vetskap om att gäldenären hade tänkt undanhålla borgenärerna egendomen. Om motparten inte längre har kvar sådan egendom som skall återlämnas till konkursboet ska ersättning motsvarande egendomens värde lämnas istället. Vidare kan en motpart få möjlighet att lämna ersättning istället för den egendom som egentligen ska återlämnas för det fall det skulle vara en särskild olägenhet att utlämna den specifika egendomen.-Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då? Svar: Din sambos andel av bostadsrätten kan inte utmätas om hon inte har några skulder. Om bostaden blir föremål för utmätning är det endast din andel av bostaden som kan bli utmätt. I praktiken blir i detta fall bostaden såld och din sambo får kompensation (betalt i pengar) för sin andel av bostadsrätten. Om du har fått rimlig kompensation för bostadsrätten med tanke på lånen osv blir det mindre troligt att bostaden kan utmätas då den numer ägs av din sambo. Om ni kan visa att bostaden är köpt med pengar som utgör enskild egendom som inte har uppgått i samboegendom blir det svårt att utmäta bostaden. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen, sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning.-Kan bolånet sägas upp om det ingår? Svar: Uppsägning av bolån kan banken endast göra om något av villkoren i 33§ konsumentkreditlagen (2010:1846). är uppfyllda. I 33 § konsumentkreditlagen stadgas under vilka förutsättningar en kreditgivare har rätt att kräva betalning i förtid (d.v.s. säga upp lånet till betalning). Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och någon av följande förutsättningar är uppfyllda:Konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,Konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkterKonsumenten är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningSäkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämratsDet står tydligt att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.I 33 § 2 st konsumentkreditlagen anges dock, i fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, att kreditgivaren har rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden. I fråga om bolån för vilka banken har panträtt i fastigheten ställs alltså extra höga krav för att en uppsägning på grund av försämrad säkerhet ska få ske.Om krediten är förenad med panträtt i fast egendom och räntan för krediten är bunden för hela eller en del av avtalstiden (dock minst tre månader) har kreditgivaren enligt 33 § 3 st. konsumentkreditlagen rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är bunden löper ut. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i avtalet och det finns synnerliga skäl.Uppräkningen i 33 § konsumentkreditlagen är uttömmande och banken har med andra ord inte rätt att säga upp lånet i några andra fall.Uppsägning av bolån i samband med skuldsanering Enligt 7 § skuldsaneringslagen (2006:548) omfattar en skuldsanering, om inte annat föreskrivs i lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas att inleda skuldsanering. I 7 § 3 st 2 p skuldsaneringslagen stadgas dock att en skuldsanering inte omfattar en fordran för vilken borgenären har panträtt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran. I enlighet med det ovan sagda ingår inte bolåneskulderna i skuldsaneringen, eftersom banken har panträtt i fastigheten som säkerhet för sin fordran. Jag kan inte bedöma om banken har rätt att säga upp bolånet, det beror på om säkerheten som ställts för bolånet har försämrats avsevärt eller inte samt om ni på något sätt är i dröjsmål med betalning.Konsumentens rätt att säga upp bolånet regleras i 37 § konsumentkreditlagen. Konsumenten får när som helst säga upp ett kreditavtal med obestämd löptid. Om någon uppsägningstid inte har avtalats, upphör avtalet att gälla omedelbart. Om en uppsägningstid har avtalats, upphör avtalet att gälla den dag då uppsägningstiden löper ut. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Du som konsument har dock alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren.-Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde?Vid försäljning genom exekutiv auktion kan bostadsrätt får endast utmätas i vissa särskilda fall enligt UB 5:1 p6 utmätning får äga rum om gäldenären inte visat sina borgenärer tillbörlig hänsyn tex genom att köpa en bostadsrätt i syfte att undanhålla borgenärerna tillgångar. Bostadsrätt kan även utmätas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att gäldenären får behålla bostaden. Det finns även regler som säger att bostäder inte får utmätas till allt för låga värden av sociala skäl.En bostadsrätt utgör i lös egendom och exekutiv försäljning av sådan egendom sker enligt 8 - 9 kap utsökningsbalken. Om egendomen innehar förbehåll gentemot tredje man såsom panträtt kan egendomen inte säljas under ett visst lägsta pris som måste fastställas innan auktionen enligt utsökningsbalken 9 kap 3 §.Ett litet sidospår som är bra att känna till är att en omständighet som typisk sett gör en bostad svårsåld vid exekutiv auktion är om det finns en hyresgäst eller inneboende som har ett hyreskontrakt, denna har då rätt att bo kvar även efter en auktion, beroende på hur kontraktet ser ut. Många köpare ser detta som en besvärlig faktor. Det är i så fall en rekommendation att se till att denna rättighet tas upp vid eventuell auktion.-Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångarSvar: Personlig konkurs regleras i konkurslagen, enligt 1§ genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet enligt 1 kap 2 § konkurslagen.Vidare anges i 2 kap 10 § att: En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären,2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande,3. borgenärens fordran inte är förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.Med säkerhet som har ställts eller erbjuds av tredje man avses även borgen, om borgensmannen svarar som för egen skuld.Enligt 2 kap. 10 a § stadgas att: "Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen om företagsrekonstruktion, ska en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör. Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant beslut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig".Vidare stadgas i 2 kap 6 § att: "Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas."I annat fall kan alltså en borgenär begära dig i konkurs om denne ansöker om att sätta dig i konkurs vid en tingsrätt. -Får handläggaren vid skuldsanering räkna in bolånet?Vad som tas upp vid en skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen alternativt lag om skuldsanering för företagare. Jag utgår i mitt svar från skuldsaneringslagen eftersom du inte har nämnt något specifikt om hur skulderna uppkom. Alla skulder som du har vid tidpunkten för ansökan om skuldsanering ska tas upp i ärendet. Om du står med på bolånet ska det tas upp i samband med ansökan om skuldsanering. Skuldsaneringen omfattar dock inte fordringar med panträtt eller andra förmånsrätter enligt 31 §. Enligt 12 § ska Ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borgenärs namn, adress och telefonnummer,4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet. Enligt 15 § ska sedan Kronofogdemyndigheten i den utsträckning det behövs1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.Om en skuldsanering inleds ska detta kungöras i Post- och inrikes tidningar enligt 15 §. I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen anmäla sina fordringar mot gäldenären, lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av betydelse för prövningen av ärendet, och ange till vilket konto som betalning ska ske.Om du har någon följdfråga kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se. Jag kommer att ringa dig på tisdag 13/11 kl 17:00 för ditt telefonmöte. Om du vill ändra tiden kan du mejla mig!Vänligen