Är borgensman betalningsskyldig trots låntagarens död?

FRÅGA
Jag ska eventuellt byta min 1:a till en 2:a. Till saken hör att jag har 2 år kvar på min skuldsanering. Om hyresvärden fodrar en borgensman, är mina frågor följande:om jag avlider blir då borgensmannen befriad från sitt uppdragnär min skuldsanering är klar blir då borgensmannen befriad från sitt uppdrag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i huvudsak i Handelsbalken(HB).

Är borgensman betalningsskyldig trots låntagarens död?

Ifall en låntagare avlider är det dennes dödsbo som svarar för skulderna. Ifall dödsboet ej kan betala är det borgensmannen som ska göra det (10 kap 10 § HB). Detta innebär att om ditt dödsbo inte kan betala av skulden kommer borgensmannen inte blir befriad från sitt uppdrag när du avlider.

Borgensmannen kan antingen ingå en s.k. enkel borgen (10 kap 8 § HB) eller en proprieborgen (10 kap 9 § HB). Om borgensmannen ingått en enkel borgen ska han eller hon betala när dödsboet inte kan betala. Kreditgivaren kommer alltså i första hand att kräva betalning av dödsboet och i andra hand av borgensmannen. Om du däremot ingått en proprieborgen kan långivarna direkt kräva borgensmannen på skulden utan att kräva dödsboet först.

Blir borgensmannen befriad när skuldsanering är klar?

Din borgensman kan inte bli befriad när din skuldsanering är klar. Borgensåtagandet regleras vanligtvis genom ett avtal som är självständigt från din skuldsanering. Huvudregeln vad gäller borgensåtagande är att det endast kan upphöra med stöd av borgenärens samtycke, eller om det specifikt finns avtalat om hur uppsägning av avtalet ska gå till.

Ett borgensåtagande är ett åtagande som är riktat till borgenären, inte till gäldenären. Åtagandet som borgensmannen (du) ingår är som huvudregel inte så lätt att avsluta utan att borgenären kan samtycka därtill, detta då syftet till borgensåtagandet annars helt skulle urholkas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå20 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (361)
2019-10-13 Vad innebär vindikationsrätt?
2019-10-06 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2019-10-02 Måste jag acceptera ett personligt borgensåtagande om lokalhyreskontraktet överlåts till mitt aktiebolag?
2019-10-02 Vem har ansvar för felaktigt utbetalda löner?

Alla besvarade frågor (73826)