Condictio indebiti och god tro

2018-11-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min man fick den 7:e november en insättning på vårt konto om 11 741 kr från en avsändare vi inte kände till. Ingen av oss väntade någon återbetalning. Vi kontaktade vår bank som kunde spåra betalningsavsändaren till Byggmax. Vi drog oss då till minnes att vi reklamerat en vara vi köpt från byggmax exakt ett år tidigare, reklamationen gick dock inte igenom vid det tillfället. Eftersom beloppet överensstämde exakt med beloppet för varan antog vi nu att reklamationen ändå gått igenom. Vi använde en del av pengarna och flyttade en del till ett annat konto, d.v.s. de sammanblandades med våra övriga medel. Idag, ca 22 dagar sen utbetalningen skett, fick vi ett brev från Byggmax som säger att de haft ett systemfel som lett till felaktiga utbetalningar och vill nu att vi betalar tillbaka pengarna senast den 6 dec. Min fråga, kan vi hävda att vi faller inom undantaget för condictio indebiti? Att vi handlat i god tro om att reklamationen gått igen och att vi inrättat oss efter den rådande situationen? Tack på förhand!
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga så kallas betalningar som har skett av misstag för condictio indebiti. Regler om sådana betalningar finns inte i lagstiftningen, men riktlinjer har skapats genom rättspraxis. En betalning som har skett av misstag ska enligt huvudregeln återgå i sin helhet. Undantag till denna huvudregel finns om betalningsmottagaren, d.v.s. om du och din man, varit i god tro när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Med andra ord så skall ni inte ha upptäckt eller haft skäl att tro att betalningen varit felaktig. Detta undantag har skapats genom rättspraxis för att det inte är meningen att någon som inte har förstått att pengarna betalats ut av misstag, ska bli återbetalningsskyldig på grund av den utbetalandes misstag.Enligt min bedömning så kan ni argumentera för att det faller inom undantaget för condictio indebiti. I din fråga så nämner du bland annat att det utbetalda beloppet stämde överens med det som ni reklamerade för ett år sedan. Detta är ett starkt argument för att du och din man var i god tro, när ni tog emot pengarna och förbrukade dem. Ni kan dessutom argumentera för att ni inte haft skäl att tro att betalningen varit felaktig, då ni i god tro trodde på att reklamationen hade gått igenom. Därmed kan man alltså påstå att du och din man var i god tro och därför har ni rätt att behålla pengarna.Vänligen,

Jag har utmätning och står som ensam ägare på ett hus - tillfaller hälften av pengarna min fru eller kommer Kronofogden att ta allt vid en försäljning av huset?

2018-11-16 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag har utmätning på min lön, äger ett hus som jag står som ensam ägare på fast jag är gift. Nu till frågan om jag säljer huset tillfaller hälften av pengarna min fru ellar kommer kronofogden att ta allt vid en försäljning?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!När du säljer ditt hus kommer inga pengar att gå till din fru. Du äger det själv och det är därför du som kan ingå ett avtal om att sälja det och få betalt för det. Det här förändras inte för att du är gift, eftersom makar har individuell rätt till och ansvar för sina allt de äger.Om du säljer ditt hus kommer alltså pengarna du får i betalning att tas i anspråk för att betala dina skulder. När din ekonomiska situation förändras är det viktigt att Kronofogden får veta det, så att de kan ompröva beslutet om utmätningen av din lön om det behövs. Får du in pengar på en husförsäljning ska du alltså meddela Kronofogden om det.Planerar ni redan nu att flytta till ett nytt boende och sälja huset samtidigt? Då rekommenderar jag dig att höra av dig till Kronofogden och berätta om era planer, så kan de förklara hur just du kommer påverkas av försäljningen. I din hemkommun finns det också en budget- och skuldrådgivningsverksamhet som du kan höra av dig till när du har frågor om just din budget och betalning av skulder. För att hitta kontaktuppgifter till den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan du kolla här. Du hittar kontaktuppgifter till Kronofogden här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Köpt möbler av företag som gått upp i rök

2018-10-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Har beställt möbelgrupp i juli. Lovades att få dem i höst. Har väntat 3 månader,hört inget. Försökte öppna hemsidan. Går inte öppna, telefonen avstängd och när vi åkte till firman var lokalen tom, dörren låst. På dörren lapp:"lediga lokaler". Har betalat handpenning 3500kr ( papper finns). Kan jag göra något att få pengarna tillbaka?
Azalea Safaei |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.</p><p>Som jag tolkar din beskrivning kan det här röra sig om två scenarior. Det ena är att du har blivit bedragen, det vill säga att företaget har lurat dig på pengar. Det andra är att företaget har gått i konkurs. Huruvida det är en fråga om bedrägeri eller konkurs kan jag inte svara på. Mitt råd är att du hör av dig till Bolagsverket för att höra ifall företaget har gått i konkurs eller inte. Om så vore fallet, regleras din fordran på dem genom förmånsrättslagen. I och med att skulderna är större än tillgångarna i en konkurs kan man inte räkna med att få tillbaka hela sin fordran, och därför finns det en turordningslista i förmånsrättslagen. De som ska få betalt först är till exempel de borgenärer som innehar panträtt och de som har rätt till lön. Din fordran på bolaget är en så kallad oprioriterad fordran och rätt till betalning finns när alla de andra har fått betalt, om det finns några pengar kvar. Du kan tyvärr inte räkna med utdelning i konkursen på grund av att du är konsument. Ifall det istället kan vara frågan om bedrägeri bör detta anmälas till polisen. Brottet kan då polisanmälas via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation.Jag hoppas jag har kunnat vara till en hjälp.Vänligen,

Hur får jag mina pengar när hyresgästen vägrar betala?

2018-10-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag hyr ut en bostadsrätt där hyresgästen har skrivit på kontrakt, bott 1 månad och slutar sedan betala hyra på grund av att denne hävdar att det inte är skälig hyra. Personen har heller inte betalat depositionen som enligt kontraktet ska tillkomma med första månadshyran. Enligt hyresgästen har denne varit i kontakt med hyresnämnden och säger att det pågår en utredning angående oskälig hyra och kommer inte att betala hyra innan denna utredningen är klar. Jag har kontrakt hyresnämnden och det finns ingen pågående utredning från hyresgästen samt att dem inte rör frågor som berör bostadsrättsärenden. Jag har nu sagt upp hyresgästen och denne kommer inte att betala några hyror vare sig den utomstående hyran/depositionen eller de 2 följande som han får bo kvar enligt kontraktet. Vill tillägga att flertalet instanser anser att hyran är skälig. Hur går jag vidare för att få mina pengar personen i fråga är skyldig mig?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ska du göra för att få dina pengar?Det verkar onekligen som att personen inte vill samarbeta med dig och då finns framförallt tre alternativ för dig.1. Anlita en jurist som skriver ett betalningskrav till personen med en påminnelse om att detta annars tas upp i tingsrätten, ibland är detta det enda som behövs. 2. Vänd dig till Kronofogden och ansök om ett betalningsföreläggande. Om personen inte bestrider betalningsföreläggandet kommer kronofogden kunna utmäta egendom för din fordran. Om personen bestrider betalningsföreläggandet har du däremot fyra veckor på dig att begära att ärendet överlämnas till tingsrätten. Om du inte lämnar över ärendet till tingsrätten inom angiven tidsfrist kommer din fordran att förfalla, se 33 & 34 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning. 3.Du kan även vända dig direkt till tingsrätten och ansöka om stämning. Det är mycket du bör tänka på vid en stämningsansökan, men det är framförallt viktigt att komma ihåg att tingsrätten inte har någon utredningsskyldighet vid sådana här mål, tingsrätten bedömer endast det material som inkommer från parterna, se 35 kapitlet 6 § rättegångsbalken. Vill du ha ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist här.Vänliga hälsningar

Condictio indebiti (återkrav vid felbetalning)

2018-11-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag är just nu studieledig från min heltidstjänst och arbetar under sommarperioden. Fick idag ett brev om att jag under Aug/Sept har en löneskuld om ca 11 000 kr pga min studieledighet som jag sedan innan hade informerat min arbetsgivare om i förhand. Jag märkte att jag fick in en extra summa pengar men antog att det var min semesterersättning. Pengarna är därmed förbrukade och som studerande finns inte mycket reserver. Måste jag betala tillbaka och hur går man annars tillväga?Tack på förhand.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från din fråga tolkar jag det som att företaget har betalt ut felaktig lön till dig och vill nu ha tillbaka pengarna. När det gäller felaktiga utbetalningar finns det inget i lagtext som kan ge vägledning i vad som gäller utan man får istället kolla vad som sagts i praxis och doktrin (domar och juridiska böcker).Condictio indebitiHuvudregeln vid felbetalningar är att pengarna ska återgå i sin helhet till den som betalat fel, den här principen kallas condictio indebiti. Dock finns det ett par undantag från huvudregeln som jag kommer ta upp här under.UndantagenJag kommer bara ta upp ett av undantagen till principen: condictio indebiti, och då det undantaget som är tillämpligt på din fråga.Ett undantag är om du har inrättat dig efter betalning och varit i god tro om att betalningen var menat till dig. Vanliga exempel på det här är när en arbetsgivare betalat ut för mycket lön, alltså precis som i din fråga. Kraven på att slippa återbetalning tar starkt sikte på att pengarna ska vara konsumerade/använda och att du verkligen ska ha trott att betalningen var menad till dig. I regel påverkas också denna bedömning om personen som fått felbetalningen har små eller inga banktillgodohavande. (se Mellqvist, 2015, Fordran och skuld, s. 38 samt Tiberg, 1988, Fordringsrätt, s. 24)Vad som gäller i ditt fallJag skulle nog argumentera för att du faller under undantaget som jag nämnde ovanför. Då du klart verkar har trott att betalningen var menad till dig (du var alltså i god tro om att det var semesterersättning) och du redan använt upp pengarna (du har alltså inrättat dig efter betalningen) kan det vara så att du slipper betala tillbaka. Att du dessutom inte har särskilt stora banktillgodohavande styrker ytterligare faktumet att du kan slippa bli återbetalningsskyldig.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Frågor om återvinning, konkurs och bolån

2018-11-11 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått inledande på skuldsanering och nu ska min berättelse in, jag har fått utkast från min handläggare. Har haft löneutmätning i 1 1/2år. Jag har/hade en bostadsrätt med min sambo 50/50 ägare(köptes 2016). När jag blev utmätt(2017) så stod vi båda som ägare. Under utmätning överförde jag min andel till henne då hon betalt större delen av kontantinsatsen ca 90%(skuldebrev mellan oss) , resterande av kontantinsats betalade hon till mig vid senare tillfälle (2016 dec). Överlåtelsen gjordes när bostaden var under utmätning. Vi överklagade och vann itingsrätten, då det ej fanns övervärde i bostaden så den kunde inte utmätas. Dock ansåg dom att vi var ägare 50/50. Min sambo står nu som ensam ägare i brf men vi båda på bolånet.Min handläggare under skuldsaneringen har inkluderat bolånet i utmätning med hänvisning till tredjemanspant. Ska tilläggas att jag har många olika borgenärer. Hon har också hänvisat till tingsrättsdomen i berättelsen. Iom bolånet får övriga borgenär betydligt mindre procent betalt än vad dom annars skulle få.Frågor.Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen? Hur går återvinning till? Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då?Kan bolånet sägas upp om det ingår?Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde? Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångar.
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan rör obeståndsrätt. Eftersom din fråga innehåller många frågor besvarar jag dem en efter en här nedan.- Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen?- Hur går återvinning till?Svar: Återvinning kan ske om vissa förutsättningar är uppfyllda för överlåtelser som skett upp till 5 år bakåt i tiden men tiden kan förlängas då överlåtelsen sker till någon närstående.Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Det finns vissa tillgångar som inte kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda. Återvinning kan inte ske av gäldenärens betalning av skatter och andra liknande statliga avgifter, tull och ränta på sådana fordringar. Vidare omfattas inte fordringar på underhållsbidrag till före detta make eller barn av reglerna om återvinning. Det är framförallt statliga fordringar och andra fordringar som gäldenären har en tydlig skyldighet att betala som inte omfattas av återvinningsreglerna. Således kan fordringar som uppkommer efter ett vanligt avtalsingående i regel bli föremål förr återvinning.Förutsättningar för som måste uppfyllas för att återvinning ska kunna ske är att det kan konstateras att om gäldenären företar en rättshandling, d.v.s. ingår ett avtal, som leder till att en borgenär otillbörligt gynnas framför de andra borgenärerna, alternativt att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna, ska återgå om gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Med borgenär menas någon som har rätt att utkräva fullgörelse av en fordran och insolvent innebär att man inte längre har förmåga att betala sina skulder. Vidare omfattas den situationen då gäldenären genom rättshandlingen i förening med någon annan omständighet blir insolvent. Dock förutsätts att gäldenärens motpart antingen kände till eller borde ha känt till både gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde handlingen otillbörlig för att rättshandlingen skall återgå. För det fall rättshandlingen har företagits gentemot en närstående till gäldenären, d.v.s. make, sambo, förälder och dylikt, presumeras den närstående ha sådan kännedom. För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att denne varken har haft kännedom om omständigheterna eller borde ha haft det. Vidare gäller att om rättshandlingen företogs mer än fem år före dagen då konkursansökan kom in till tingsrätten, vilket kallas för fristdagen, ska återvinning endast ske om rättshandlingen har företagits gentemot någon närstående till gäldenären.Reglerna om återvinning finns i konkurslagen 4 kap. Återvinning förutsätter att du är i konkurs enligt 4 kap 1 § och enligt 4 kap 5 § anges att: "En rättshandling (avtal), varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom.Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har gällt någon närstående till gäldenären"Vilka som räknas som närstående framgår ur 4 kap 3 § 1 st. Som närstående till gäldenären anses den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära (exempelvis en sambo).Det finns även några speciella återvinningsbestämmelser i 4 kap. 6-12 §§ t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld. En gåva kan alltså återvinnas enligt KL 4 kap. 6 §) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan, tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående. Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer hus/bostad till ett mycket förmånligt pris. Om det är så att du fått rimlig betalning för bostaden och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen hålla utan risk för återvinning. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen eller var det vid tidpunkten för transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna. Om en återvinning blir aktuell innebär detta att egendom som gäldenären har utgett till en motpart ska återlämnas till konkursboet. Om motparten har betalat för egendomen har denne rätt att få tillbaka vad som har betalats. Dock gäller det inte egendom som konkursboet har fått om motparten antingen hade eller borde ha haft vetskap om att gäldenären hade tänkt undanhålla borgenärerna egendomen. Om motparten inte längre har kvar sådan egendom som skall återlämnas till konkursboet ska ersättning motsvarande egendomens värde lämnas istället. Vidare kan en motpart få möjlighet att lämna ersättning istället för den egendom som egentligen ska återlämnas för det fall det skulle vara en särskild olägenhet att utlämna den specifika egendomen.-Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då? Svar: Din sambos andel av bostadsrätten kan inte utmätas om hon inte har några skulder. Om bostaden blir föremål för utmätning är det endast din andel av bostaden som kan bli utmätt. I praktiken blir i detta fall bostaden såld och din sambo får kompensation (betalt i pengar) för sin andel av bostadsrätten. Om du har fått rimlig kompensation för bostadsrätten med tanke på lånen osv blir det mindre troligt att bostaden kan utmätas då den numer ägs av din sambo. Om ni kan visa att bostaden är köpt med pengar som utgör enskild egendom som inte har uppgått i samboegendom blir det svårt att utmäta bostaden. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen, sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning.-Kan bolånet sägas upp om det ingår? Svar: Uppsägning av bolån kan banken endast göra om något av villkoren i 33§ konsumentkreditlagen (2010:1846). är uppfyllda. I 33 § konsumentkreditlagen stadgas under vilka förutsättningar en kreditgivare har rätt att kräva betalning i förtid (d.v.s. säga upp lånet till betalning). Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och någon av följande förutsättningar är uppfyllda:Konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,Konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkterKonsumenten är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningSäkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämratsDet står tydligt att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.I 33 § 2 st konsumentkreditlagen anges dock, i fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, att kreditgivaren har rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden. I fråga om bolån för vilka banken har panträtt i fastigheten ställs alltså extra höga krav för att en uppsägning på grund av försämrad säkerhet ska få ske.Om krediten är förenad med panträtt i fast egendom och räntan för krediten är bunden för hela eller en del av avtalstiden (dock minst tre månader) har kreditgivaren enligt 33 § 3 st. konsumentkreditlagen rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är bunden löper ut. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i avtalet och det finns synnerliga skäl.Uppräkningen i 33 § konsumentkreditlagen är uttömmande och banken har med andra ord inte rätt att säga upp lånet i några andra fall.Uppsägning av bolån i samband med skuldsanering Enligt 7 § skuldsaneringslagen (2006:548) omfattar en skuldsanering, om inte annat föreskrivs i lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas att inleda skuldsanering. I 7 § 3 st 2 p skuldsaneringslagen stadgas dock att en skuldsanering inte omfattar en fordran för vilken borgenären har panträtt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran. I enlighet med det ovan sagda ingår inte bolåneskulderna i skuldsaneringen, eftersom banken har panträtt i fastigheten som säkerhet för sin fordran. Jag kan inte bedöma om banken har rätt att säga upp bolånet, det beror på om säkerheten som ställts för bolånet har försämrats avsevärt eller inte samt om ni på något sätt är i dröjsmål med betalning.Konsumentens rätt att säga upp bolånet regleras i 37 § konsumentkreditlagen. Konsumenten får när som helst säga upp ett kreditavtal med obestämd löptid. Om någon uppsägningstid inte har avtalats, upphör avtalet att gälla omedelbart. Om en uppsägningstid har avtalats, upphör avtalet att gälla den dag då uppsägningstiden löper ut. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Du som konsument har dock alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren.-Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde?Vid försäljning genom exekutiv auktion kan bostadsrätt får endast utmätas i vissa särskilda fall enligt UB 5:1 p6 utmätning får äga rum om gäldenären inte visat sina borgenärer tillbörlig hänsyn tex genom att köpa en bostadsrätt i syfte att undanhålla borgenärerna tillgångar. Bostadsrätt kan även utmätas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att gäldenären får behålla bostaden. Det finns även regler som säger att bostäder inte får utmätas till allt för låga värden av sociala skäl.En bostadsrätt utgör i lös egendom och exekutiv försäljning av sådan egendom sker enligt 8 - 9 kap utsökningsbalken. Om egendomen innehar förbehåll gentemot tredje man såsom panträtt kan egendomen inte säljas under ett visst lägsta pris som måste fastställas innan auktionen enligt utsökningsbalken 9 kap 3 §.Ett litet sidospår som är bra att känna till är att en omständighet som typisk sett gör en bostad svårsåld vid exekutiv auktion är om det finns en hyresgäst eller inneboende som har ett hyreskontrakt, denna har då rätt att bo kvar även efter en auktion, beroende på hur kontraktet ser ut. Många köpare ser detta som en besvärlig faktor. Det är i så fall en rekommendation att se till att denna rättighet tas upp vid eventuell auktion.-Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångarSvar: Personlig konkurs regleras i konkurslagen, enligt 1§ genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet enligt 1 kap 2 § konkurslagen.Vidare anges i 2 kap 10 § att: En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären,2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande,3. borgenärens fordran inte är förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.Med säkerhet som har ställts eller erbjuds av tredje man avses även borgen, om borgensmannen svarar som för egen skuld.Enligt 2 kap. 10 a § stadgas att: "Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen om företagsrekonstruktion, ska en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör. Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant beslut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig".Vidare stadgas i 2 kap 6 § att: "Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas."I annat fall kan alltså en borgenär begära dig i konkurs om denne ansöker om att sätta dig i konkurs vid en tingsrätt. -Får handläggaren vid skuldsanering räkna in bolånet?Vad som tas upp vid en skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen alternativt lag om skuldsanering för företagare. Jag utgår i mitt svar från skuldsaneringslagen eftersom du inte har nämnt något specifikt om hur skulderna uppkom. Alla skulder som du har vid tidpunkten för ansökan om skuldsanering ska tas upp i ärendet. Om du står med på bolånet ska det tas upp i samband med ansökan om skuldsanering. Skuldsaneringen omfattar dock inte fordringar med panträtt eller andra förmånsrätter enligt 31 §. Enligt 12 § ska Ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borgenärs namn, adress och telefonnummer,4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet. Enligt 15 § ska sedan Kronofogdemyndigheten i den utsträckning det behövs1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.Om en skuldsanering inleds ska detta kungöras i Post- och inrikes tidningar enligt 15 §. I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen anmäla sina fordringar mot gäldenären, lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av betydelse för prövningen av ärendet, och ange till vilket konto som betalning ska ske.Om du har någon följdfråga kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se. Jag kommer att ringa dig på tisdag 13/11 kl 17:00 för ditt telefonmöte. Om du vill ändra tiden kan du mejla mig!Vänligen

Återbetalningskrav på grund av för stor lön

2018-10-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hejsan, fick idag ett betalningskrav från min tidigare arbetsplats, då dom säger att jag fått för mycket lön utbetalt. Jag kommer ihåg att på uppsägningsmötet säger den dåvarande chefen att allt ser okej ut med löner etc och att jag kommer få en slutlön. 1 år senare får jag betalningskrav från dom. Kan jag använda mig utav kvittningslagen, eftersom jag fick lönen i god tro? blir det ord mot ord mellan mig och den dåvarande chefen eller hur blir det?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i frågan att det faktiskt är så att du har fått större lön än du borde ha fått. När det gäller misstagsbetalningar är huvudregeln att beloppet ska återbetalas. Undantag föreligger däremot om mottagaren var i god tro till beloppet och även i god tro inrättat sig för eller förbrukat pengarna. Detta är inte stadgat i någon lag utan har uppkommit genom rättspraxis. Kvittningslagen skulle bli aktuell i det fall du anses vara återbetalningsskyldig. Rent generellt talat är det väldigt svårt att åberopa god tro med framgång i dessa fall. I flertalet rättsfall har utgången blivit att mottagaren varit återbetalningsskyldig. Däremot tycker jag att det finns flera saker i din fråga som talar för att du inte ska bli återbetalningsskyldig. En av de påminner om omständigheterna i rättsfallen AD 1989 nr 56 och 58 där arbetsgivaren intygade att beloppen var korrekta. I rättsfallen ansågs därför mottagaren ha varit i god tro. Var det däremot så att du trots allt förstod att betalningen var felaktig är min bedömning att god tro inte föreligger. I annat fall kan det mycket väl vara så att du var i god tro med tanke på vad din arbetsgivare sa. Ytterligare omständighet som talar till din förmån är att återbetalningskravet kom 1 år efter att betalningen skett. Det medför att du har haft väldigt lång tid på dig att inrätta dig efter betalningen. Var du i god tro angående beloppet, samt i och med att 1 år har gått är sannolikheten stor att du under detta år inrättat dig efter, eller förbrukat pengarna. Det skulle leda till att du inte är återbetalningsskyldig. Ord mot ordHuruvida din arbetsgivare intygade dig om att beloppet du skulle få utbetalt var korrekt eller inte står ord mot ord mellan dig och arbetsgivaren, såvida det inte fanns några vittnen på plats. Att det har gått 1 år från utbetalningen till dess att du fått krav om återbetalning torde du kunna leda i bevisning. Förhoppningsvis går detta dock att lösa privat utan att det behöver bli fråga om en rättsprocess. Vad du kan göra är att argumentera för din goda tro, som ligger till grund för det intygande din arbetsgivare gav dig angående beloppet.Jag hoppas du fått större klarhet genom detta! Med vänliga hälsningar,

Condictio indebiti- är jag skyldig att betala tillbaka för mycket utbetald lön?

2018-10-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick dubbel lön och meddelade arbetsgivaren. Vi kom överens att återbetala summan delat per 6 månader. Efter händelsen, nästa månad var jag uppmärktsamt och löneavdelningen gjorde fel igen, glömde att dra skatten. Jag meddelade dem igen i god tid men de sa att jag är återskylldig att betala en till summa (möjligt skatten).Är jag verkligen återbetallningsskyldig?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Din fråga handlar om condictio solutio, vilket är en latinsk term och avser när någon felaktigt betalat ut en penningsumma till någon som inte ska ha betalt, eller skulle ha haft mindre betalt. Huvudregeln i fall av felbetalning är att pengarna ska återgå. Den återkravsrätt som tillkommer den som har betalat ut fel pengabelopp eller har betalat till fel person kallas för condictio indebiti. Det finns vissa undantag från huvudregeln att pengarna ska återbetalas. I praxis har man fastslagit att mottagaren av pengarna kan få behålla dem om hen i god tro inrättat sig efter betalningen (se NJA 2001 s. 353). Med god tro menas att personen inte märkte att hen hade fått för mycket betalt och inte heller hade anledning att märka det. Så kan vara fallet om man t.ex från månad till månad får varierande lön till följd av övertidsarbete och det är svårt att veta den exakta lönen. Självklart är det svårare att hävda god tro ju större belopp som felbetalats. Med formuleringen inrätta sig efter betalningen menas t.ex att betalningsmottagaren har konsumerat beloppet. Om misstaget upptäcks strax efter utbetalningen innebär det att betalningen ska gå åter. Mottagaren har ju i det fallet inte hunnit inrätta sig efter betalningen. Om pengarna ligger finns kvar på bankkontot anses mottagaren inte heller ha inrättat sig efter betalningen.Bedömningen i ditt fallDet är svårt att hävda att du var i god tro om den andra felbetalningen eftersom du var uppmärksam rörande felet och påpekade det direkt. Det framgår inte heller att du skulle ha hunnit inrätta dig efter betalningen. Eftersom huvudregeln är att pengarna ska återbetalas så är min bedömning i ditt fall att du är skyldig att betala tillbaka pengarna.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar