Har jag rätt att få tillbaka felaktiga utbetalda belopp?

FRÅGA
Hej, jag är något av en ekonomisk idiot. För övrigt tämligen välutrustad, men det gick fel vad det gäller papper och pengar för mig!Mitt dilemma: Jag har en bil med handikapptillstånd, eftersom jag är rörelsehindrad.Jag lånade en garageplats av en god vän när jag flyttade in här. Den kostade 1500:_/mån, som jag betalade till henne och hon betalade parkeringsbolaget. Jag satte utgiften på autogiro och det skötte sig självt. Tyvärr även efter att hon hade flyttat härifrån och sagt upp garageplatsen och jag hade fått en egen plats. Jag märkte helt enkelt inte att det gick ut 1500:-/mån från mitt konto som hon inte skulle ha haft!!!!Jag har alla datumen och summorna nu. Det blev ca 54.000:- sammanlagt som hon har mottagit från mitt konto, efter att hon flyttat utan att säga något om det! Och nu vägrar hon att betala tillbaks ett öre. Jag har erbjudit henne avbetalning. Jag har ju felat, som betalat henne pengarna, men tycker också att hon som arbetar och tjänar 600.000:-/år, äger 3 fastigheter osv. kunde betala tillbaka pengar, som hon har tagit emot för en garageplats hon inte har!Jag har inte gjort något åt detta, så länge jag har klarat mig, men jag har en dotter med två neurologiska handikapp, som blir allt sämre. Och jag måste hjälpa henne även ekonomiskt. Och börjar få det svårt!Tror ni att jag har en möjlighet att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den situation du beskriver hanteras enligt principen om condictio indebiti och innebär kortfattat att den som av misstag utbetalt ett belopp till någon har rätt att få beloppet återbetalt.

Principen om condicitio indebiti finns inte lagstadgad utan är en allmän rättsprincip, vars utveckling över tid utvecklats genom rättspraxis. Utvecklingen innebär att det finns undantag till principen. Utgångspunkten är att du har rätt att få tillbaka pengarna, däremot måste det göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det finns en del övergripande riktlinjer till ledning för hur domstolarna kan resonera i bedömningen för att du inte ska ha rätt att få tillbaka de utbetalda pengarna. För att mottagaren inte ska bli återbetalningsskyldig krävs det att hon:

- Varit i god tro, dvs. hon måste varit omedveten om att betalningen varit felaktig.
- Det krävs även att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Med det menas att hon i princip även måste ha förbrukat pengarna för att inte bli återbetalningsskyldig.

I bedömningen tittas även på partsförhållandet, t.ex. kan en bank som betalar ut pengar felaktigt ha strängare krav på sig än en privatperson. Slutligen tittar man på passivitet från betalaren, vilket är det som främst kan ligga dig till last. Med passivitet avses att en längre period passerar utan att betalaren reagerar. I ditt fall har det enligt mina beräkningar skett felaktiga utbetalning under en tidsperiod om tre år.

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten enligt principen om condictio indebiti är att du har rätt att få tillbaka det du betalt ut felaktigt. Däremot kommer det, för det fall att ni löser tvisten i domstol, göras en helhetsbedömning. För att din motpart inte ska vara skyldig att återbetala beloppet krävs det dels att hon varit i god tro, dels att hon förbrukat pengarna. I bedömningen kan det ligga dig till last att utbetalningarna skett felaktigt under lång tid utan att du reagerat.

Min rekommendation är att du kontaktar den du utbetalt summan till felaktigt och informerar henne om att du har rätt till att få återbetalt det du felaktigt betalt henne. Om hon vägrar att återbetala henne kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig vidare. Juristen kan då å dina vägnar tillsända henne ett krav, och om hon vägrar kan juristen å dina vägnar lämna in en stämningsansökan för att få tvisten prövad i domstol. Givetvis kan juristen företräda dig i tvisten om du så önskar. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (376)
2020-02-17 Kan man tvångsförsälja samägd egendom?
2020-02-13 Kan jag juridiskt tvinga min familjemedlem att sälja en personlig tillgång?
2019-12-15 Vad ska jag göra om säljaren vägrar betala tillbaka pengar enligt överenskommelse?
2019-12-15 Vad kan jag göra när min kund inte betalar fakturan?

Alla besvarade frågor (77172)