Personligt borgensåtagande i bolag

FRÅGA
Om ett bolag (VD)skriver ett borgensåtagande för få hyra kontor vad händer om företaget gå i konkurs? blir styrelsen betalningsansvarig, en (1) ledamot är ej aktieägare
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Utifrån din frågeställning tolkar jag omständigheterna som så att VD:n själv har gått i personlig borgen för det fall att bolaget självt inte skulle klara av att betala hyran för kontoret.

Reglerna om borgenärsförbindelser regleras i 10 kap. handelsbalken (HB), den hittar du här!

Det korta svaret på din fråga är nej. Det är enbart den/de person/er som undertecknat borgensförbindelsen som kan utkrävas att betala skulden för det fall att gäldenären (här företaget) inte kan prestera. Värt att notera är att det inte ens behöver vara så att bolaget är försatt i konkurs för att en borgensman (här VD:n) ska vara skyldig att prestera å gäldenärens (här bolaget) vägnar. Nedan följer kort information kring de två vanligaste formerna av borgensförbindelser.

Det finns olika typer av borgensförbindelser, de två vanligaste formerna är enkel borgen och proprieborgen. Proprieborgen regleras i 10 kap. 9 § HB och innebär att borgensmannen (dvs din kompis i det här fallet) åtagit sig att svara för en annans skuld såsom för sin egen. Borgenären har vid proprieborgen rätt att vända sig direkt mot borgensmannen och behöver därför inte först kräva betalt av huvudgäldenären. Enkel borgen regleras i 10 kap. 8 § HB och innebär att borgensmannen ansvarar subsidiärt. Att borgensmannen ansvarar subsidiärt innebär borgenären först måste kräva betalt av gäldenären innan han kan rikta krav mot borgensmannen. Det måste alltså stå klart att gäldenären inte kan betala föra några anspråk kan göras gentemot borgensmannen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (349)
2019-05-28 Hur driva tvist mot Försäkringskassan?
2019-05-23 Pantavtal mellan anställd och arbetsgivare
2019-05-02 Jag ska låna ut pengar till en släkting för ett köp av en stuga. Hur gör jag för att få stugan som säkerhet för mitt lån?
2019-05-01 Vad gör jag när registreringsbeviset stulits och ägarbyte skett?

Alla besvarade frågor (69912)