Ska jag kontakta min arbetsgivare för felaktigt utbetald lön?

FRÅGA
Hej,Jag är gick på tjänstledighet december 2018 i Sverige och var planerad att komma tillbaka till jobbet juni 2019. Jag meddelade min arbetsgivare i maj att min livssituation förändrades och att jag inte skulle komma tillbaka den tid jag sagt tidigare, så att vi får se i framtiden om ni fortfarande har behov! Sedan har jag aldrig fått svar. Däremot har jag fått lön för juni, och fick nu lönespec för juli också. Vad säger lagen och det juridiska? Gör jag rätt i att meddela dem om att de betalat ut lön felaktigt? Jag hade nämligen tänkt göra det nu för det känns inte moraliskt rätt att ta ut lön man inte jobbat för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln när det gäller felaktigt utbetald lön är att arbetsgivaren har rätt att kräva återbetalning. Rätten stadgas inte i någon lag utan följer av en allmän rättsprincip benämnd condictio in debiti. Det finns undantag till principen; om den som får den felaktiga utbetalningen har inrättat sig efter den i god tro har arbetsgivaren inte längre rätt att få tillbaka den felaktiga lönen.

Det finns undantag till principen, bland annat då mottagaren, i god tro, inrättat sig efter utbetalningen (t.ex. förbrukat beloppet eller liknande). Med god tro menas att mottagaren inte upptäckt eller haft skäl att upptäcka att utbetalningen var felaktig. I ditt fall är undantaget inte tillämpligt, bland annat då du inte är i god tro (du har ju upptäckt att utbetalningen var felaktig).

Min rekommendation är att du kontaktar din arbetsgivare och redogör för att du fått en felaktig utbetalning, då du ändå riskerar att bli återbetalningsskyldig för summan.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti
2020-03-27 Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?
2020-03-18 Vad innebär uttrycket "betalning av lånet ska ske vid anfordran" i ett skuldebrev?
2020-03-09 Erkännande och verkställighet av svensk dom i annat EU-land

Alla besvarade frågor (78751)