Strikt skadeståndsansvar för hundinnehavare

2015-08-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lånat en hund och inte har den i kopplad. Den attackerar grannens katt. Husse säger alltid att jag ska ha hunden lös, det går bra. Jag är mycket tveksam då det är en jakthund och den instinktivt attackerar katter. Vem är ansvaret, mitt eller hundägarens?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har strikt ansvar för hunden under den tid som du har lånat den. Anledningen till att du tar över hundägarens ansvar är för att du i praktiken anses ha störst möjlighet att ha uppsikt över hunden och förhindra att den orsakar olägenhet eller skada. Du blir skadeståndsskyldig för alla skador som hunden orsakar, oavsett om du har gjort fel eller inte.Detta framgår av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

Skadestånd till följd av hundbett

2015-06-12 i Strikt ansvar
FRÅGA |Kortfattat: Jag tappade kopplet och min hund bet en annan hund.Veterinär kostnad ska gå på min ansvarsförsäkring, så långt vet jag.Jag har inte kunnat få ett svar av försäkringsbolaget om de kommer att täcka för medicin, milersättning och utebliven arbetstid för den andra hundägaren. Om försäkringen inte täcker dessa 3 saker, har han någon rätt att kräva att jag ska betala det till honom? (för det kommer han försöka om försäkringsbolaget säger nej). Vad har jag för skyldigheter att stå för mer än veterinärkostnaderna?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet eller något uppsåt förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en sakskada på en annan hund. Skador på djur anses vara sakskador. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten är att den som lider en sakskada ska ha full ersättning för skadan. Det är meningen att den skadelidande inte ska förlorat något ekonomiskt för den inträffade incidenten. Alla kostnader som bettet på hunden vållat, ska som huvudregel ersättas. Domstolen har uttalat att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. I ett fall fick den skadelidandes hundägare ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären (NJA 2001 s. 65). De kostnader som du, genom din hund, vållat den andra hundägaren ska alltså som huvudregel ersättas fullt ut, det vill säga ska ersättning utges för veterinärkostnader, medicin, resor föranledda av bettet, samt inkomstförlust. Dock är skadeståndet för inkomstförlusten till följd av skador på djur något problematisk. Reglerna om inkomstförlust är mer lämpade för fallet då exempelvis produktionsinkomsterna minskas på grund av att den skadade saken inte kan användas fullt ut. Det är oklart vad inkomstförlusten för den skadelidande beror på i din situation. Är det så att hundägaren självmant stannat hemma, utan några särskilda rekommendationer från veterinären, bör denna kostnad inte ses som en ersättningsgill följdskada till skadan och ska sålunda inte ersättas av dig. Det är slutligen tveksamt om inkomstbortfallet ska ersättas, men däremot ska veterinärkostnader, medicin och resorna ersättas. Om inte försäkringen täcker dessa skadeståndsanspråk, får du betala resterande. Ett skadestånd kan emellertid jämkas om den skadelidande medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st.). Men det finns inget i ditt fall som tyder på den skadelidande varit medvållande till skadan på hunden.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar såsom hundägare

2015-03-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejsanMin sons kompis (15 år) hade sin hund hos oss för ett par veckor sedan. Hunden, en ganska stor hund, valde att urinera i min sons säng. Kontentan är att sängen blev obrukbar då det är ganska mycket urin som en större hund tömmer. Det hör till saken att jag inköpte denna säng ny för ca 1 år sedan invid MIO för en kostnad av 2 695 kr.Jag har därefter haft en dialog med hundägaren och jag tycker att de ska köpa min son en ny säng då den inte går att bruka mer. De förstår situationen men anser inte att de ska köpa en ny utan kan tänka sig att lägga 1500 kr. Kontentan blir då att vi själva då får lägga ut mer än 1200kr för inköp av en säng som vi redan en gång köpt för ett år sedan. Jag anser inte att det är okey och min fråga är därför hur anser Ni att det ligger till rent juridiskt. Min son har sedan det hände sovit på soffan och sängen står kvar och all urin syns klart och tydligt i både bäddmadrassen och ner i resårmadrassen, det ser ytterst ofräscht ut och han vill absolut inte sova i den sänger mer vilket jag har största förståelse för.Det vore toppen att få ett svar på hur NI ser på det hela.Tack på förhand!mvh
Fredrik Norberg |Hej och tack för att ni använder våra tjänster!När det kommer till skador som är orsakade av hundar (och katter) så är Lag (2007:150) om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1§)En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om han eller hon inte har vållat skadan (19§).Ansvaret som omnämns är ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren eller innehavaren (den som faktiskt har kontroll över hunden vid skadetillfället) har en skyldighet att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett omständigheter. I ert fall så är det er sons kompis som utgör innehavare av hunden. Er sons kompis har alltså i denna situation onekligen ett skadeståndsansvar gentemot er, som denne delar solidariskt med hundägaren som eventuellt utgörs av föräldrarna.Hundägaren (och innehavaren) har alltså ett strikt ansvar att ersätta alla skador som hunden orsakar men 19§ ger även hundägaren (och innehavaren) regressrätt för de fall någon annan vållat skadan, (exempelvis er son skulle ha låst in hunden tills den "kissar på sig"). Detta verkar däremot inte vara aktuellt enligt er beskrivning. För att summera så har ni helt enkelt rätt att kräva ersättning för skadorna i dess helhet. Om ni önskar jämka skadeståndet (sätta ned det) så får ni självklart göra det om ni vill och om ni tror att det underlättar att motparten betalar ersättning, ni är dock inte skyldiga till det. Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp för er.Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Fråga om strikt skadeståndsansvar

2014-12-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Jag var ute och gick med min dotters hund (Balzac) en bordercolie. Jag har honom inte i koppel, eftersom han är en mycket lydig hund. Ett hundratal meter bort ser jag två personer som står och med vad jag kan bedöma fyra hundar. Vad jag kan se och uppfatta på håll är att åtminstone en av personerna kopplar hundar. Plötsligt kommer en av hundarna, ganska stor och större än Balzac, springande mot oss. Jag har nu fått veta att hunden heter Malte och är en setter. En av de andra hundarna, en som är mindre än Balzac springer också mot oss men rundar oss och kommer bakifrån. Jag säger "ligg" till Balzac som ligger kloss i marken vid sidan om mig. Vi befinner nu oss ca 70 m från de andra hundägarna. Jag ropar till dem "Kalla in hunden!", något som matte inte alls kan.Jag ställer mig mellan Balzac och Malte. Det känns hotfullt och jag har heller inte lång vana med hundar. När Malte är alldeles intill mig så sparkar jag mot honom, vilket inte träffar honom. I denna rörelse så vrids mitt knä illa. Jag ramlar och vet inte riktigt vad händer. Maltes matte har nu kommit nästan ända fram till oss och hon kopplar hunden. Jag är ganska upprörd och säger att man ska inte ha hundar lösa om man inte har förmågan att kalla in dem.Matte försvinner därifrån och jag tar mig med mycket möda hem. Ca 400m.Händelsen var för tre dagars sen och jag kan fortfarande inte stödja helt på benet. Jag ringde min vårdcentrals jour, men de tyckte jag skulle vänta till efter helgen. Jag har nu varit på vårdcentral, men läkaren där kunde inte med säkerhet fastställa skada. Jag blir remitterad till en ortoped.Dagen efter är min hustru ute i samma område. Då finns Malte med sin matte där. Malte jagar kaniner. Maltes matte försöker förgäves kalla in hunden. Det är helt uppenbart att hon inte har någon som helst kontroll över hunden.Nu har det framkommit från andras utsagor att Malte är en snäll hund, att Malte ska ha träffat Balzac vid tidigare tillfällen då jag inte haft hand om honom. Det visste jag inget om vid nämnda tillfälle. Jag inte lång vana vid hundar, men Balzac lyder mig blint när vi är ute och går. Det tycker jag borde vara tillräckligt för att även jag ska få vistas i naturen med honom.Jag behöver ett råd från er. 1. Är det jag som skylla mig själv eftersom själva skadan uppstår när jag sparkar? Om det är så, så lämnar all fortsättning därhän.2. Vilket ansvar kan jag lägga på Maltes matte? Om ansvar kan lägga på Maltes matte för min skada, hur går jag då vidare?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!I detta fall är lag om tillsyn över hundar och katter tillämplig. (Se här) Enligt lagens 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att hundägaren alltid är skyldig att ersätta skadan. Detta oavsett om hundägaren varit oaktsam eller ej. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar inte bara skador som vållas genom hundbett på människor eller djur. I ett rättsfall från högsta domstolen, NJA 1947 s. 594, ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund. Min bedömning är att Maltes matte är skyldig att ersätta dina personskador. Omständigheten att du sparkade mot hundenEnligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av personskada jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Begreppet "grov vårdslöshet" ska tolkas restriktivt. Bara undantagsvis torde vårdslösheten anses grov. Till exempel när den skadelidande samtidigt skapat betydande risk för andra, t.ex. vid bilkörning. Av din fråga framgår att du sparkade mot Malte. Sparken, som inte träffade hunden, fick till följd att du vred ditt knä. Enligt min mening torde detta inte vara fråga om en sådan omständighet som föranleder att skadeståndet ska jämkas. Syftet med sparken var att skydda både dig själv och Balzac. Det går dock inte att utesluta att en domstol skulle kunna komma fram till en annan slutsats.Ansökan om betalningsföreläggande hos KFMOm du anser att du vill ha ersättning för dina personskador, tex för sjukvårdskostnader och eventuella läkemedelskostnader (se 5 kap. 1 § skadeståndslagen) kan du få skadeståndsfordringen fastställd av kronofogdemyndigheten enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) (lagen hittar du här) Via denna länk http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html kan du hitta mer information om betalningsföreläggande och också göra en ansökan. Bestrids betalningsföreläggandet  kan du välja att antingen föra saken till domstol eller välja att inte driva det vidare. Det finns alltid en möjlighet att Maltes husse väljer att betala frivilligt när det kommer ett krav från KFM. Hoppas att detta besvarade dina frågor! Med vänlig hälsning, 

Aggressiv hund attackerar min hund - skadestånd?

2015-06-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Häromdagen var jag ute och gick med mina hundar samtidigt som en granne är ute med sin stora grandanua , hon står med sin hund ca 10-15 m från gång vägen vi ska gå förbi mina hundar en 9 årig och en valp på 10 månader som aldrig visat aggressivt mot andra hundar och inte denna gång heller. Hennes hund bara kastar sig iväg mot mig och mina hundar den hugger min hund över ryggen och jag får senare uppsöka vetrinär nu är kostnaden uppe i 3559 kr och ett besök återstår. Tjejen lovar att hon ska stå för kostnaderna men nu vägrar hon. Hennes hund är aggressiv mot andra hundar och förstor för att hon ska kunna hålla emot. Jag anser att hon ska stå för kostnaderna eller har jag fel?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som hundägare har man som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet eller något uppsåt förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Grannens hund har vållat en sakskada på din hund. Skador på djur anses vara sakskador. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten är att den som lider en sakskada ska ha full ersättning för skadan. Det är meningen att den skadelidande inte ska förlorat något ekonomiskt för den inträffade incidenten. Alla kostnader som bettet på hunden vållat, ska som huvudregel ersättas. Domstolen har uttalat att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. I ett fall fick den skadelidandes hundägare ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären (NJA 2001 s. 65). Slutligen betyder detta dina veterinärkostnader (och även andra kostnader som direkt uppstått i anledning av attacken) ska ersättas av grannen. Grannen har ett strikt ansvar för sin hund och kan inte undgå ansvar genom att påstå att han eller hon varit exempelvis försiktig genom att koppla hunden. Du och grannen kan undersöka möjligheten att få hela eller delar av skadeståndet betald genom era försäkringar. I annat fall får du stämma hos domstolen om grannen vägrar utge skadestånd. Vänliga hälsningar,

Vem blir ansvarig om hund dödar katt

2015-05-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vad händer om en katt tar sej in hos grannen och blir dödad av deras hund?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § så har hundägare ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att de blir ersättningsskyldiga för skada som hunden orsakat även om de inte varit vållande eller vårdslösa. Så i det scenario du beskriver så blir hundägaren ersättningsskyldig för skadan, dvs med kattens värde till kattägaren.Om kattägaren anses ha brustit i ansvar av tillsyn över katten kan ersättningen komma att jämkas.Vänligen,

Strikt ansvar för hund

2015-03-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har blivit attackerat av en lös hund på min arbetstid , hunden sprang efter mig mer än 200 m tills ägaren tog honom... jag fick panik ock chock i rädsla . efteråt fick jag blödning i under livet och försätt hela dagen ..jag var helt förstörd kunde inte fortsätta jobba blev jag sjuk skriven två och en halv dag .. jag undrar får jag hel lön? skadestånd ? eller nån annan rättighet mvh Gashaw
|Hej,Tack för din fråga!Hundägare har strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att de ansvarar för både eget och annans vårdslösa beteende som leder till skador. Detta strikta ansvar uttrycks i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Enligt bestämmelsen så ska hundägare ersätta skador som uppkommer pga. eget eller annans vållande. Se 19 § tillsynslagen, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1Den skadedrabbade (Du) har rätt till ersättning för personskador, som omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. Se 5:1 skadeståndslagen (SKL), https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1Förlorad inkomst motsvarar skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunna få in om skadan inte hade inträffat och den inkomst som du trots skadan har fått in eller beräknas skulle kunna få in. Se 5:1 2 st. SKL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1S2Hoppas informationen var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Trafikskadeersättning parkerad bil

2014-12-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej Min flickväns bil stod parkerad och blev påkörd av en man som antagligen fick hjärtfel. Polis och ambulans var på plats. Nu säger försäkringsbolaget att hon ska betala självrisken själv då det blir hennes trafikförsäkring som ska stå för kalaset för att föraren blev "plötsligt sjuk". Hur sjukt är inte det? Likställs detta med en smitning? Förarens fordon var ju, oavsett hans tillstånd, iaf i rullning?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDen här typen av skador regleras i trafikskadelagen (TSL) som du hittar https://lagen.nu/1975:1410Om din flickväns bil stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, lagenligt sätt, exempelvis i en parkeringsruta på en parkeringsplats, anses bilen inte vara i trafik. Om bilen istället stod parkerad på ett ur trafikskadelagens perspektiv, icke lagenligt trafikfarligt sätt, exempelvis bakom ett backkrön, anses bilen vara i trafik även om man i dagligt tal skulle tala om att den var parkerad.Skador som en bil i trafik orsakar på en annan bil som inte är i trafik ersätts ur trafikförsäkringen från den bil som var i trafik. Detta ansvar är strikt, det vill säga oberoende av vållande från bilen i trafik. Det spelar alltså ingen roll av vilken anledning mannens bil orsakade en skada på din flickväns bil så länge mannens bil var i trafik. (TSL 11§ stycke 1)Min bedömning är alltså att så länge din flickväns bil inte var i trafik vid olyckstillfället ska ersättning för skadorna på hennes bil utgå ur den skadevållande bilens trafikförsäkring. Eftersom ersättningen inte ska utgå ur din flickväns försäkring blir det inte heller aktuellt att hon ska betala någon självrisk.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen