Biten av en hund - begära skadestånd

2017-10-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej ! Midsommarafton blev jag biten oprovocerat av en rottweiler. Den högg mig i höger handled, fick åka till akuten direkt. Fick stelkrampspruta, antibiotika och gipsa fingrar och handled då jag hade fått en mjukdelsskada..blev sjukskriven 1 månad och fick även 2 olika tabletter som jag var tvungen att äta i en månad pga fruktansvärd värk.. min fråga är nu vad man kan begära i inkomstbortfall och sveda och värk för detta..även min sambo fick ta vård av barn då jag inte klarade av att ta hand om vår ett åring..
Anastasia Matveeva |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Strikt ansvar Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § har hundägare ett strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren ska ersätta en uppkommen skada oavsett om hundägaren har varit vårdslös eller inte. ErsättningenErsättningen grundas på skadeståndslagen. Förutsättningen är att du har lidit sak- eller personskada.Du kan kräva ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnader, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadorna. Ersättningsreglerna framgår av skadeståndslagen 5 kap 1 och 7 §§.Begära skadestånd Du ska begära skadeståndet direkt från hundägaren. Om hundägaren vägrar att betala så har du inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du vår hjälp med att skriva och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att skriva en korrekt stämningsansökan till tingsrätten så kan du vända dig till oss och boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Strikt ansvar som hundägare

2017-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Min pappa och vår hund blev bitna av en lös pitbull ihelgen. Det var massor av människor runtomkring och flera lämnade vittnesmål. Pappa fick två bett i sitt ben av hunden och vår hund blev biten i öronen. Hon behövde senare sövas och sys och min pappa fick uppsöka läkare. Nu framför polisen att förundersökningen skall läggas ner, då det ej är något "brott". Är detta verkligen korrekt? Det enda polisen hänvisade min pappa till var att kräva skadestånd av hundägaren.MVHStina Persson
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!För hundägare föreligger det så kallat strikt skadeståndsansvar, vilket för hundägare innebär att de ska ersätta skador orsakade av deras hund oavsett om det var ägarens fel eller inte, 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150 Polisen har rätt i att det inte har förekommit ett brott, om det inte var så att ägaren till pitbullen bussade hunden på din pappa, i sådant fall anses hunden vara ett vapen och det kan bli tal om brott. Viktigt att förstå är att när förundersökningen läggs ner och det inte kan rubriceras som brott så innebär det inte att ert skadeståndsanspråk försvinner. Ni har fortfarande rätt att kräva ersättning från pitbullens ägare, vilket ni gör genom att antingen kontakta ägaren och se om ni kan göra upp utan att gå till domstol (i godo) eller om det inte är något alternativ så får ni lämna in ett skadeståndsanspråk till närmsta tingsrätt och lösa det genom rätten. Det här kallas att lösa tvisten civilrättsligt, ofta har ni rättskydd mot kostnaderna i er hemförsäkring.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller det strikta skadeståndsansvaret trots att medgivande till att släppa hund lös har getts?

2017-06-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund har träffat vår grannes kanin vid flera tillfällen utan problem. När kaninen häromdagen satt i sin ägares famn på vår gård frågade vi om vi kunde släppa ut vår hund på gården när kaninen var där med sin matte. Ägaren sa ja. Vår hund hoppade då på kaninen i ägarens famn, kaninen slet sig och vår hund jagade kaninen en kort stund. Vi fick fast i vår hund och ägaren till kaninen fick fatt i sin kanin. Allt slutade bra, trodde vi. Nu visar det sig att kaninen inte mått bra och har fått en fraktur på bäckenbenet och detta har medfört veterinärkostnader på flera tusen kronor och fler fakturor är att vänta. Vi känner med kaninägaren, men undrar samtidigt om vi enbart och bara vi, är betalningsskyldiga då beslutet att släppa vår hund skedde i samförstånd med kaninägaren som svarade ja på frågan om huruvida vi kunde släppa vår hund eller inte?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! I svensk rätt lyder hundägare under så kallat strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att hundägaren blir ansvarig för skadan trots att hen inte har orsakat den. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren ska ersätta alla skador som har orsakats av hunden. Undantag till det strikta skadeståndsansvaret omfattar endast förare av polis- eller militärhund. Bestämmelserna om det strikta skadeståndsansvaret finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 19 §, se https://lagen.nu/2007:1150Sammanfattningsvis så spelar det alltså ingen roll om kaninägaren har gått med på att hunden och kaninen leker tillsammans, dessvärre så föreligger det inget strikt ansvar för kaninägare och det hundägaren som får stå för kostnaderna när skador uppkommer. Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Ersättning för skada orsakad av hund

2017-06-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo passade en kompis hund för några veckor sedan. Vi passade den i två veckor medan vår kompis var på semester. Under dessa två veckor bet hunden sönder kläder och väskor för ett värde av ca 6000kr. Kan vi på något sätt kräva dessa pengar av ägaren till hunden eller får vi skylla oss själva eftersom det var vi som passade hunden?Hade verkligen uppskattat ett svar från er! Med vänlig hälsning, Ninna Borg
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid det fall en hund orsakar någon eller något skada gäller Lag om översyn över hundar och katter. Enligt lagens 1§ gäller att hundar ska hållas under sådan tillsyn, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta spelar sedermera ingen roll. Enligt samma lags 19§ föreligger ett strikt ansvar för hundar. Detta innebär att om skada uppkommer orsakad av en hund, ska dess ägare ersätta skadan oavsett om denne inte medverkat eller vållat skadan. Alla skador som en hund orsakar är man som hundägare ansvarig för.Du torde med andra ord få ersättning för samtliga kostnader som angreppet åsamkat dig.Hoppas svaret hjälpte dig! Ha en fortsatt trevlig dag.

Skadeståndsansvar för ägare till hund

2017-09-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, jag passade en hund åt min kompis som påstod att hunden var frisk. Han var dock inte det och var magsjuk. Under tiden jag passade honom så spydde han ner det mesta i min lägenhet, blandannat soffan och min laptop. Laptopen gick sönder och hur ska vi hantera detta? Ägaren tycker att det är mitt fel. Men det var hennes hund som orsakade skadan. Vad är det som gäller då?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga hittar du i lagen om tillsyn över hundar och katter. När det gäller ägaransvar för hundar så gäller det strikt ansvar (se 19 §), det betyder att ägaren står för alla skador som orsakas av hunden trots att ägaren inte är vållande. Det krävs dock alltid ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Det betyder att för att du ska få skadestånd för kostnaden på din dator måste du kunna bevisa att den har gått sönder på grund av hundens gärning. Kan du bevisa ett orsakssamband har du möjlighet att rikta ett skadeståndsanspråk mot ägaren till hunden. Att starta en process för att kräva in skadestånd kan dock bli dyrt och finns det försäkring som täcker din skada kommer istället den att täcka ersättningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Ansvar för skador som hund orsakat på annan

2017-06-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår kopplade hund har blivit biten av en lös hund som attackerade vår hund. Dådens hund var mycket större än vår hund blev de till att sy och sätta in dräneringsrör i höften på vår hund. Nu behöver ägaren lämna ett nummer till sitt försäkringsbolag, vilket han inte tycks tänkas göra då Vi får inte tag på ägaren. Vi vet vem ägaren är men han håller sig borta. Vi har namn personnummer och telefonnummer till ägaren. Hur går vi till väga om inte denne vill göra rätt för sig?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till hundägaren ansvar över hundar är det strikt ansvar som gäller enligt 19 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att hundägaren ansvarar för alla skador som hunden skapar på andra och annan egendom. Precis som du säger ska denna skada anmälas till hundägarens försäkring. Det finns ett ansvarsskydd i hemförsäkringen som täcker denna typ av skada.Det kan innefatta exempelvis veterinärvård, medicinering och rehabilitering. Om hundägaren vägrar att ersätta er för skadan, finns det inget annat alternativ än att vända sig till tingsrätten som får avgöra saken.Om ni vill gå vidare med att göra en stämningsansökan är det en del krav som måste uppfyllas. Dessa finns i rättegångsbalken(RB). En stämningsansökan ska innehålla bådas namn, personnummer, postadress och telefonnummer. I ansökan ska det även framgå vad du yrkar, alltså vad det är du vill med stämningen (få ersättning för vetrinärvård) samt på vilka grunder, dvs varför ni stämmer (t.ex. att hundägaren vägrar att betala).En liten redogörelse för vad som har hänt när skadan uppkommit är även det nödvändigt för att utgöra en fullständig stämningsansökan. Hoppas ni fick lite vägledning av mitt svar!För att få ytterligare kvalificerad hjälp med att upprätta en stämningsansökan till Tingsrätten eller kanske först och främst ett skadeståndskrav till hundägaren boka gärna en tid med våra jurister, se här.Med vänliga hälsningar,

Hundägares ansvar för aggressiv hund

2017-06-19 i Strikt ansvar
FRÅGA |Mycket skällande hund!!!! En hund som skäller så fort en människa eller ännu värre ett djur passerar . Denna hund bor i bottenplan och är ofta ute på balkongen. Styrelse- sekreteraren nonchalerar frågan när den ställs. Till saken hör att hunden ägs av en styrelseledamot!! Nästan alla skall passera då de flesta parkeringar är förbi denna balkong.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utgångspunkten är att djurägare är ansvariga för skador som deras djur orsakat endast om ägaren har varit vårdslös, vilket bedöms från fall till fall med hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så skall dessa djur hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet,1 §. Hundägare har enligt ovan lag, till skillnad från andra djurägare, ett strikt ansvar och det krävs därför inte att ägaren har varit vårdslös för att denna ska bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar en skada. Det räcker då att den som blivit skadad kan visa att det är mer sannolikt att det är just den utpekade hunden som orsakat skadan och inte någon annan hund. Detta innebär alltså att om det finns en hund i ditt boendeområde som skulle orsaka en skada på dig eller någon annan så är dennes ägare strikt skadeståndsskyldig för denna skada oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte,Lag om tillsyn över hundar och katter 19 §. För hundägare gäller också särskilda regler om märkning och registrering och det finns även möjlighet för polismyndigheten att meddela föreläggande och förbud för att förebygga skada när en ägare brister i tillsyn eller skötsel av sin hund genom exempelvis hundförbud, Lag om tillsyn över hundar och katter 8, 9 och 15 §§. Föreläggande och förbud får också förenas med vite, 8 § st. 2. Vidare kan också hundar omhändertas för att förhindra att hunden orsakar skada eller väsentlig olägenhet, Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §.Sammanfattningsvis om hunden har gjort upprepade utfall mot människor eller djur och är aggressiv så kan det vara en grund för omhändertagande. Likaså om ägaren inte uppfyller sin tillsynsplikt eller om ägaren använder hunden som ett vapen genom att medvetet hetsa eller bussa den mot människor eller djur. Du kan då kontakta polisen och förklara situationen. Det bästa vore om du kan kontakta ägaren och förklara att du och andra är rädda för hunden och att det är ett problem att den skäller och på så sätt försöka komma överens med ägaren direkt. Om hunden däremot skulle ha gjort utfall, är väldigt aggressiv eller hålls utan tillsyn så bör du kontakta polisen. Du kan läsa mer om hundägares ansvar, vilka åtgärder som kan vidtas och i vilka situationer polisen kan omhänderta en hund på polisens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar.

Skadeståndsansvar för skada orsakat av hund

2017-05-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |hej.. 7i tisdag blev jag huggen i ansiktet av en hund.... fick sy och lite sånt... och kollegan på jobbet menar på att ja kan söka ersättning av ägaren för det? är det något ni kan svara på.? kommer ju bli rätt fula ärr i ansiktet ... eller är det något som blir bara om jag anmäler?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har råkat ut för en skada med utomobligatorisk grund, det vill säga en skada som inte har bakgrund i ett avtalsförhållande utan som behandlas helt i enlighet med skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. Huvudregeln enligt SkL är att man blir ersättningsskyldig endast för sin egen vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som orsakat en skada ersätta den. Det finns dock lägen då man blir ansvarig även för skador som andra orsakat och ett sådant läge kan sägas vara gällande just hundar. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter, 19 § så finns ett strikt skadeståndsansvar för ägare till hundar. Det betyder att som hundägare kan man bli ersättningsskyldig för skada som ens hund orsakat även om man själv inte varit vållande till skadan. Avseende personskada så kan man kräva ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust (för utebliven lön om man inte haft möjlighet att jobba pga skadan) samt för sveda och värk eller lyte och men (se 5 kap. 1 § SkL). Skadeståndet kan dock jämkas, alltså sättas ned, om det skulle vara så att den som lidit skadan har varit medvållande, så skulle kunna vara fallet om du t.ex. provocerat fram attacken från hunden (6 kap. 1 § SkL).För att utkräva skadestånd kan du börja med att vända dig till ägaren av hunden och se om ni kan lösa det hela privat. Vill ägaren inte gå med på detta så kan du ta vidare det till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha juridisk hjälp med att kräva ersättning eller behöver ett ombud i en eventuell framtida domstolstvist så kan du boka en tid med en av våra verksamma jurister här: lawline.se/boka Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,