Strikt ansvar vid skador som orsakats av hund

Hej

11/3

Undrar en sak om hund som bitit annan hund,

min hund bet en annan hund som fick sy på 2 ställen , jag tog kostnaden . sen blev de ett bråck som va så hunden fick opereras 1 gång till för trycka in de ( i september ( alltså flera månader senare) jag tog kostnaden igen .

Nu vill hundägaren att jag ska skriva kontrakt om de blir så att de här bråcket går upp igen . Jag vill inte skriva kontrakt . Däremot om de går upp igen får hon kontakta mig och de ska kunna bevisas att skadan uppkommit av hundbettet.

Hur lång tid efter har jag ett ansvar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att du som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om du vållat skadan eller ej.

För att du ska hållas ansvarig för en skada krävs att det föreligger ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan din hunds bett och de skador som den andra hunden åsamkats. Med andra ord måste det föreligga vad man inom skadeståndsrätten benämner som adekvat kausalitet.

Med kausalitet avses helt enkelt ett orsakssamband, alltså att skadan kan sägas ha orsakats av bettet. Det andra ledet i bedömningen, vilket alltså rör adekvansen, är något krångligare. Att skadan ska vara adekvat i förhållande till handlandet innebär att den ska vara en förutsägbar följd av handlandet eller att det ska ligga i ”farans riktning” att handlandet leder till den aktuella skadan. Om en hund skrämmer en person så att denne tappar en hammare på en annan persons fot föreligger visserligen ett orsakssamband, men fotskadan kan knappast anses vara en förutsägbar följd av handlandet. I detta hypotetiska scenario finns alltså ingen adekvans och hundägaren skulle, trots sitt strikta ansvar, inte tvingas ersätta ev. kostnader till följd av fotskadan.

Applicerat på din situation kan jag konstatera att det föreligger adekvat kausalitet mellan bettet och såren som behövde sys eftersom det är en förutsägbar följd att ett bett leder till ett sår som måste sys. Det är därför riktigt att du, som du även gjort, ska ersätta den kostnaden.

När det kommer till kostnaden för bråck så bör jag inledningsvis påpeka att jag inte är någon expert på hundar och kan därför inte ge något säkert svar på om det bråck som uppstått kan anses vara en förutsägbar eller påräknelig följd av din hunds bett. Av vad jag läst mig till så verkar det dock som att det inte är ovanligt att en hund kan drabbas av bråck efter ett bett och att det därför kan sägas ligga i farans riktning.

Mer tveksamt blir det givetvis när frågan är huruvida du ska ansvara i det fall bråcket går upp igen. Det kan finnas olika omständigheter som talar åt ett eller ett annat håll. Går bråcket upp av en anledning som inte direkt har att göra med bettet, ex. att rehabiliteringen efter operationen inte skötts som den skulle, finner jag skäl att göra bedömningen att adekvans saknas och att du således inte ska ansvara.

Något kontrakt ser jag precis som dig ingen mening med eftersom du då binder dig till att ansvara, oavsett om skadan är en adekvat följd av bettet. Skulle den andre hundägaren kräva ersättning kan du givetvis motsätta sig anspråket med hänvisning till att adekvat kausalitet saknas om du upplever att så är fallet. Denna fråga kan vid oenighet mellan dig och den andra hundägaren ytterst behöva avgöras av en domstol.

Hoppas du fick svar på sin fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”