Strikt ansvar för skador som orsakas av hundar

Hej!

Jag var ute och gick med min hund då kommer grannens hund springande och biter min hund. Min hund blir så illa biten att han fick skruva in skruvar i benet och genomföra långa operationer.

Grannen (ägaren till den hund som attackerade) sa sig ha hemförsäkring och jag litade på henne.

Hon var med mig vid alla besök hos veterinären och medans jag gick och satte mig i bilen så skötte hon alla betalningar sa hon.

Nu i efterhand visade det sig att min försäkring på min hund har täckt alla kostnader, de kostande som den inte räckte till är ca 4000kr. De 4000kr har jag fått betala.

Grannen ljög alltså, hon hade ingen hemförsäkring.

Nu undrar jag hur jag går tillväga. Ska jag polisanmäla henne för att kunna få ersättning för de 4000kr samt för min försäkringspremie på över 20000kr ?

Med vänlig hälsning, Zofia

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det som kan bli aktuellt för dig är att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. Ersättning för skador som orsakas av hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, samt skadeståndslagen.

När det kommer till skador orsakade av någon annans hund så föreligger ett s.k. strikt ansvar för den hundägaren. Strikt ansvar betyder att personen ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan. Det är alltså den andra hundens ägare (din granne) som ska ersätta skada som uppkommit i och med sin hunds agerande (19 § tillsynslagen).

Skadeståndsberäkningen görs enligt skadeståndslagen. Det är här fråga om en sakskada, då skador på djur i lagens mening är att betrakta som sakskador. Skadestånd för sakskada innefattar ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad (och värdeminskning), 2. annan kostnad till följd av skadan, samt 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (se 5 kap 7 § skadeståndslagen).

Utgångspunkten vid skadeståndsbedömning när rätt till ersättning föreligger är att den skadelidande ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Du borde därmed kunna få ersättning för den del som försäkringen inte täckte, jag tror dock inte du kan få ersättning för din försäkringspremie eftersom du betalar din premie varje månad/kvartal/år oavsett om du begär ersättning av försäkringsbolaget eller ej. Om du vill att en verksam jurist tittar närmare på saken och hjälper dig vid eventuell stämning så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister genom att klicka här, och fylla i dina uppgifter så hör någon av sig till dig.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan eller komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000