Strikt ansvar för hundägare när hund är med och vållar skada

2016-10-27 i Strikt ansvar
FRÅGA
Om jag lekte och stimmade upp hunden och den sedan under leken tog sönder min iPad kan jag då begära skadestånd av hundägaren? Eller är det då mitt eget fel?
SVAR

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Det finns en särskild lag som reglerar frågor gällande hundar, denna lag heter lag om tillsyn över hundar och katter, se här. Detta är denna lag och skadeståndslagen som blir aktuell i denna situationen.

Gällande själva skadan så handlar det om en sakskada och när det gäller sakskador ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat en skadan ersätta den enligt 1 § 2 kapitlet skadeståndslagen, se här. Om det anses att du vart oaktsam så är det du som enligt denna regel skulle stått för skadan. Detta gäller dock inte i detta fall då det handlar om en hund som har orsakat skadan.

Det finns undantag från bestämmelsen ovan då det finns ett strikt ansvar för vissa personer. Med ett strikt ansvar menas att dessa personer står för skadan även om de inte har orsakat den. Det strikta ansvar gäller för hundägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, se här. Paragrafen säger att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden även om denna person inte orsakat skadan.
Innehavare eller ägare av en hund är antingen den som äger den eller till exempel personal på hunddagis, person som lånat hunden för jakt eller person som är fodervärd till hunden.

Den som anses ansvarig ska alltså betala skadan som görs men detta kan jämkas enligt skadeståndslagen. Jämkningsmöjligheter för sakskador finns om den som drabbats av skadan anses vara medvållande till skadan enligt 1 § 6 kapitlet skadeståndslagen, se här.

I ditt fall kommer två saker att vara avgörande för om du kan kräva skadestånd från hundägaren. För det första beror det på varför du var med hunden. Om du är personal på ett hunddagis eller om du är fodervärd för hunden så anses du vara ansvarig men om du inte hade något ansvar för hunden så är du inte heller ansvarig för skadan. Det andra som avgör är om det anses att du är medvållande till skadan. Det kan anses att du vart oaktsam som lekt och stimmat med hunden om detta är anledningen till att skadan skedde. I sådana fall kan skadeståndet jämkas om det anses oskäligt att hundägaren ska betala skadan.

Sammanfattningsvis kommer du kunna begära skadestånd om du inte hade ansvar för hunden men om det anses att du vart med och skapat skadan så kan skadeståndet jämkas och då får du inte ut skadeståndet ändå.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Återkom gärna om något var oklart eller om du undrar något annat.
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?