Vem är hundägare?

2015-12-03 i Strikt ansvar
FRÅGA
Har alla i hushållet ansvar för hunden? Till exempel om hundägaren befinner sig på en sida av villan på tomten och maka/sambo befinner sig på andra sidan tillsammans med hunden och den smiter ut under staket och attakerar annan hund. Är det endast hundägaren(maken) som har ansvaret för hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När man köper en hund skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden. Det här ägarregistret har dock ingen juridisk relevans beträffande äganderätten utan fungerar endast som ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt ägare och hem.

Som svar på vem som äger hunden skulle jag i första hand säga att det är den person som har köpt hunden som är ägaren och som bär det yttersta ansvaret för hunden. Det framgår av den allmänna äganderättsliga principen och påverkas alltså inte av att man är sambo eller gift. Det kan givetvis vara så att hunden har köpts gemensamt vilket i sin tur betyder att båda personerna kan vara ägare till hunden. Om så är fallet aktualiseras lagen om samäganderätt. Att köpa en hund gemensamt kan liknas med att personerna har "gemensam vårdnad" om hunden och har därmed lika stort ansvar för hundens agerande.

Som svar på din fråga kan alltså alla i hushållet vara ansvariga för hunden. Det beror på vad som sades när hunden köptes och vad man har kommit överens om. Inom juridiken är det extremt viktigt att klargöra från början vad som gäller för att inte repressalier i framtiden ska kunna uppstå. Om man har köpt hunden gemensamt finns det rekommendationer om att man upprättar ett samäganderättsavtal gällande hunden, så att ägarfrågan är utredd redan från början.

Avslutningsvis vill jag nämna att man som hundägare har ett strikt ansvar för hunden. Det innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte. Det strikta ansvaret finns reglerat i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det strikta ansvaret gäller inte endast hundägaren utan kan också gälla den som har hand om hunden vid enstaka tillfällen, till exempel om man är hundvakt.

Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp - om inte är du mer än välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan så ska jag hjälpa dig vidare!

Vänligen,

Josefin Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?